Publish date 2022-04-25
Reading time Lästid: 2 min

Allt du behöver veta om visselblåsarlagen

Sedan den 17 december 2021 har man som anställd ett förstärkt skydd när det kommer till att rapportera om oegentligheter och missförhållanden på sin arbetsplats. Men vad innebär skyddet, och vad har man för skyldigheter som arbetsgivare?

För arbetstagaren

Som arbetstagare har man redan innan haft ett lagligt skydd mot att bestraffas av sin arbetsgivare om man rapporterar om missförhållanden. Det som är nytt i den så kallade visselblåsarlagen är att alla som är direkt involverade i verksamheten, även till exempel konsulter, praktikanter och volontärer nu har samma skydd som anställda.

För arbetsgivaren

Som arbetsgivare får man inte förhindra att någon rapporterar om missförhållanden, och man får inte heller bestraffa den som gör det. En arbetsgivare som bryter mot dessa regler kan bli skadeståndsskyldig.

Alla företag med fler än 50 anställda är i och med den nya lagen skyldiga att ha en ”visselblåsar-funktion” för sina anställda, där man skriftligen, muntligen eller vid fysiskt möte har möjlighet att rapportera om missförhållanden. Genom denna funktion ska man sedan kunna följa upp det som rapporterats och återkoppla till den som rapporterat om hur man väljer att gå vidare.

När funktionen måste vara på plats skiljer sig beroende på verksamhetens storlek:

17 juli 2022: verksamhet med fler än 250 anställda
17 december 2023: verksamhet med färre än 250 anställda

Aspias visselblåsarfunktion – en helhetslösning för företag i alla storlekar

Det ska vara lätt att göra rätt. Vi erbjuder en enkel lösning med såväl en teknisk plattform för smidig rapportering för medarbetare som komplett ärendehantering och administration. Med Aspias visselblåsarfunktion kan du vara säker på att ni uppfyller lagkraven samtidigt som rapportering och uppgifter behandlas på ett säkert sätt.

Läs mer om Aspias visselblåsarfunktion

Författare av detta blogginlägg:
Maciek Studencki
Maciek Studencki är rådgivare inom dataskydd och arbetar som projektledare på Aspia.