Nyheter för forskningsavdraget i budgetpropositionen för 2023

Sedan år 2014 har regeringen vid ett flertal tillfällen utökat kriterierna för företag att göra forskningsavdrag från arbetsgivaravgifterna när de har anställda som arbetar med forskning och utveckling. Nu finns ytterligare en utökning med i budgetpropositionen för år 2023.

Vad innebär forskningsavdraget?

Forskningsavdraget innebär att arbetsgivaren från och med 1 april 2020 kan betala 11,83 % i arbetsgivaravgifter i stället för 31,42 % när anställda arbetar med forskning och utveckling.*

Om ni vill läsa mer om vad forskning och utveckling innebär kan ni hitta mer information från våra tidigare blogginlägg på svenska och engelska här:

Forskningsavdrag – så mycket kan företag spara! (aspia.se)

Research and development incentive for foreign and Swedish companies (aspia.se)

Vad är det maximala beloppet för forskningsavdrag för år 2023?

För samtliga personer som arbetar med forskning och utveckling föreslås det maximala beloppet för avdrag från arbetsgivaravgifterna från och med 1 juli 2023, att höjas från 600 000 kronor per månad till 1,5 miljoner kronor per månad per företag. Eller från 1,2 miljoner kronor till 3 miljoner kronor per månad per koncern. Avdragstaket gäller per månad. 

Framtiden för forskningsavdraget

Ytterligare utökning av forskningsavdraget skulle kunna resultera i ökad innovation. Vi följer utvecklingen på nära håll och ser fram emot förslaget som Finansdepartementet för närvarande arbetar med att ta fram. 

Det finns en efterfrågan på marknaden för en tydligare definition av forskning och utveckling, vilket vi med spänning väntar på att se om det kommer besvaras. Vi ser också att det efterfrågas expertis inom området och en pågående diskussion förs huruvida det kan bli en annan instans än Skatteverket som kommer arbeta med bedömningen av forskning och utveckling framöver.

 Har ni frågor eller funderingar kring vad som krävs eller hur ni går tillväga för att skicka en förfrågan till Skatteverket? Vi hjälper er gärna med bedömning från start eller retroaktivt för att skicka förfrågan till Skatteverket och ompröva tidigare arbetsgivardeklarationer.

      Kontakta oss!       

*observera att avdraget inte får medföra att avgifterna understiger ålderspensionsavgiften (10, 21%)