Publish date 2022-03-18
Reading time Lästid: 3 min

Så hanterar du löneunderlag och korttidsstöd på K10:an

Det närmar sig vår och deklarationssäsong! Det innebär att det också är dags att fundera på K10, blanketten som de allra flesta ägare i fåmansbolag ska använda som en bilaga till sin privata inkomstdeklaration. Här svarar Henrik Ringefors Hedblom på några vanliga frågor om löneunderlag och korttidsstöd.

Hur beräknas löneunderlaget? Vid beräkning av det lågbeskattade utrymmet (20 procent) i ett fåmansföretag, det s.k. gränsbeloppet, kan man utnyttja lönerna i företaget och beräkna lönebaserat utrymme. Beräkning av det lönebaserade utrymmet utgår från löneunderlaget i företaget vilket kort beskrivet utgörs av kontant ersättning som betalats ut under året före inkomståret. I årets deklaration som avser inkomståret 2021 ska alltså det lönebaserade utrymmet beräknas utifrån de löner som betalats ut under 2020.

Är du osäker på hur du ska beräkna? Vi hjälper dig med allt som rör svensk bolagsskatt. Läs mer!

Vad gäller för statliga bidrag? Löneunderlaget minskas med eventuella statliga bidrag som företaget har erhållit. Det kan exempelvis vara stöd vid korttidspermittering, något som för många företag varit aktuellt under coronapandemin. Om företaget har erhållit korttidsstöd som avser perioder under år 2020 ska detta alltså påverka löneunderlaget. Det är också viktigt att tänka på att statliga bidrag ska beaktas även om de betalats ut under ett annat kalenderår än det år som själva ersättningen/lönen gäller. Så även om korttidsstödet betalats ut först under 2021, ska det alltså beaktas om stödet avser perioder under 2020.

Hur mycket avser korttidsstödet?

När det gäller just korttidsstödet är det viktigt att tänka på att stödet avser att subventionera hela lönekostnaden, dvs. även arbetsgivaravgifter. Eftersom en del av korttidsstödet avser arbetsgivaravgifter ska därför inte hela stödet minska löneunderlaget, utan bara den del som avser själva bruttolönen. Den totala lönekostnaden inklusive arbetsgivaravgifter är normalt sett 131,42 % av en bruttolön och arbetsgivaravgifterna utgör då ca 24 % av den totala lönekostnaden. Detta innebär att ca 24 % av det korttidsstöd som företaget erhållit inte ska minska löneunderlaget. Observera att det blir en annan beräkning om arbetsgivaravgifterna exempelvis är lägre. En noggrann beräkning måste därför göras i varje enskilt fall.

Förmodligen kan du komma på många saker som du hellre ägnar din tid åt än att fundera på hur din K10-blankett ska fyllas i. Lyckligtvis funderar vi gärna åt dig och vi kan hjälpa dig med att upprätta K10-blanketten och även den övriga inkomstdeklarationen.

Välkommen att höra av dig till oss på Aspia och Skeppsbron skatt om detta är aktuellt för dig eller om vi kan hjälpa dig med något annat.

Skatterådgivning

Författare av detta blogginlägg:
Henrik Ringefors Hedblom
Henrik är skatterådgivare på Skeppsbron Skatt som är en del av Aspia.