Publish date 2021-02-10
Reading time Lästid: 4 min

Signera och lämna årsredovisningen digitalt – så funkar det!

Allt fler företag väljer att signera och lämna in årsredovisningen digitalt till Bolagsverket. Vill ni bli ett av dem? Här har vi besvarat 12 vanliga frågor om digital signering och inlämning av årsredovisningen.

1. Kan alla aktiebolag lämna sin årsredovisning digitalt till Bolagsverket?

De aktiebolag som tillämpar regelverket K2 och K3 kan lämna sin årsredovisning digitalt. För de företag som lämnar koncernredovisning enligt K3 är digital inlämning inte möjlig idag, men kommer bli under 2021.

Det kan dock finnas begränsningar för digital inlämning beroende på vilken programvara ni använder för att upprätta årsredovisningen.

2. Vilka ska signera årsredovisningen?

Samtliga styrelseledamöter och om det finns en verkställande direktör så ska även hen signera.

Antalet årsredovisningar som lämnades in digitalt ökade kraftigt under 2020 och mycket talar för att det kommer bli obligatoriskt framöver.

3. Kan de signera årsredovisningen digitalt?

Ja, digital signatur ersätter signatur på papper. Men det förutsätter att samtliga ledamöter och eventuell VD signerar digitalt. Det går alltså inte att kombinera digitala och analoga signaturer av årsredovisningen.

Vi på Aspia kan erbjuda både digital signering och digital inlämning av årsredovisningen.

Kontakta oss!

4. Vad ska jag tänka på när det kommer till datum för underskrift?

Årsredovisningen ska vara signerad av samtliga ledamöter och eventuell verkställande direktör senast samma dag som årsstämman.

5. Går det att signera digitalt och lämna in manuellt?

Det går bra att lämna in på papper även om årsredovisningen har signerats digitalt. Loggen som visar vem som har skrivit under när och var ska då bifogas. Underskriften på fastställelseintyget kan dock inte signeras digitalt om årsredovisningen skickas in på papper.

Tänk på!
Om du signerar årsredovisningen digitalt och lämnar in den manuellt måste fastställelseintyget signeras på papper och skickas in i original.

6. När är fastställelsedag?

Dagen då årsstämman äger rum är alltid fastställelsedag.

7. Ska fastställelseintyget skrivas under av alla i styrelsen?

Fastställelseintyget behöver bara skrivas under av en av de som undertecknar årsredovisningen.

8. Kan jag som företagare själv lämna årsredovisningen på bolagsverket.se?

Så länge du har tillgång till någon av de programvaror som krävs så kan du lämna in din årsredovisning själv digitalt till Bolagsverket. På bolagsverket.se listas de leverantörer som har programvaror som möjliggör digital inlämning av årsredovisningen.

9. Vem kan hjälpa mig om jag inte löser det själv?

De flesta större företagen som hjälper till med bokslut och årsredovisning kan hjälpa till att lämna årsredovisningen digitalt. Vi på Aspia kan erbjuda både digital signering och digital inlämning av årsredovisningen.

Tänk på!
Fastställelseintyget fastställer alla övriga sidor i årsredovisningen. Det måste alltid signeras sist.

10. Hur vet jag att årsredovisningen har kommit fram korrekt?

Den som lämnar in årsredovisningen får direkt en kvittens på att Bolagsverket tagit emot den. Om den är fullständig registrerar de den direkt.

11. Kan bolagets revisor separat lämna in revisionsberättelsen digitalt?

Det går bra att årsredovisningen lämnas in för sig och revisionsberättelsen för sig. Det går också bra att lämna in dem genom olika programvaror.

12. I vilket format ska årsredovisningen sparas?

Har ni signerat årsredovisningen digitalt ska ni spara den digitala versionen som då är originalet. Har årsredovisningen signerats på papper ska originalet i pappersform sparas, även om årsredovisningen lämnats in digitalt.

Vill du veta mer om digital signering och inlämning av årsredovisningen?

Kontakta oss!