2020-01-21
Brukar du åka på tjänsteresa som innebär övernattning? Då kan du få traktamente från din arbetsgivare. Här förklarar vi vad traktamente är och hur det fungerar!

Traktamente är en skattefri ersättning för dina utgifter under tjänsteresan, exempelvis ökade kostnader för mat, boendekostnader, och andra mindre utgifter. Du kompenseras alltså för den ökning av levnadskostnader som du får under tjänsteresan.

Tre krav ställs för att du ska ha rätt att få schablonbeloppen, skattefritt traktamente, av din arbetsgivare:

  • Resan måste alltid omfatta minst en övernattning.
  • Avståndet till resmålet måste vara minst 50 kilometer från din arbetsplats och 50 kilometer från ditt hem.
  • Resan måste vara en tjänsteresa.

Traktamente vid tjänsteresor i Sverige 2020

Heldag

En tjänsteresa som omfattar max tre månader ger dig rätt till ett schablonbelopp som är 240 kronor (inkomståret 2020) i dagtraktamente utan att din arbetsgivare måste betala några arbetsgivaravgifter.  

Halvdag 

Det som räknas som halv dag är dagen för avresa om resan startar klockan 12.00 eller senare och dagen för hemkomst om resan avslutas klockan 19.00 eller dessförinnan. Det skattefria dagstraktamentet är då 120 kronor (inkomståret 2020). 

Husrum/Boende

Du kan få skattefri ersättning för din verkliga boendekostnad om du visar upp kvitto eller annat intyg. Har du lagt ut pengar på husrum utan att visa upp något kvitto har du rätt till ett halvt maximibelopp, alltså 120 kronor (inkomståret 2020) för varje natt.

Missa inte vår guide med värdefulla tips - guldkorn för företagaren!

Ladda ner guiden

Nattraktamente

Om du ordnar med eget boende under en tjänsteresa kan din arbetsgivare betala ut ett skattefritt nattraktamente istället för att betala logikostnaderna. Med natt menas kl 00.00–06.00. Det högsta skattefria nattraktamente vid tjänsteresor inom Sverige är 120 kr per natt (inkomståret 2020). Och för nattraktamente utomlands gäller hälften av schablonbeloppet för respektive land.

Kom ihåg! Om du fått skattefritt traktamente från arbetsgivaren upp till de skattefria gränsvärdena får du inte göra avdrag för traktamente i den privata deklarationen.

Utlandstraktamente

Ska du arbeta utomlands under en viss period eller göra en tjänsteresa utomlands har du rätt till skattefri ersättning för alla de extra levnadskostnader som uppstår för exempelvis mat, valutaväxling och andra småutgifter. Men du måste uppfylla kraven, det vill säga att det ska vara en tjänsteresa minst 50 kilometer från arbetsplatsen och ditt hem, samt innebära minst en övernattning.

Efter tre månader på ett och samma ställe reduceras det skattefria traktamentet till 70 procent av maximibeloppet.

Vill du få koll på traktamente vid tjänsteresor i utlandet, kolla in Skatteverkets tabell med schablonbelopp för respektive land. Beloppen är exklusive logi. 

Tremånadersreduktion

När tjänsteresan pågått mer än tre månaders på en och samma ort minskar det skattefria traktamentet. Efter tre månader får endast 70 procent av schablonbeloppet för heldag betalas ut. Anledningen är att man förutsätter att levnadskostnaderna minskat när den anställde stannat så pass länge på ett och samma ställe. Efter tre månaders tjänsteresa på samma ort är det heller inte möjligt att få traktamente för halvdag.

Tvåårsreduktion

Om en tjänsteresa pågår längre tid än två år på samma ort kan den anställde få 50 procent av normalbeloppet för heldag i traktamente.

Betalda måltider innebär reducerat traktamente

Om din arbetsgivare betalar för dina måltider under tjänsteresan blir det skattefria traktamentet mindre, eftersom du då inte behövt göra utlägg för maten. Om mat är inkluderat i priset under resa med exempelvis flyg eller tåg reduceras inte traktamentet. Däremot ska traktamentet reduceras om fri frukost ingår i priset för hotellrum. 

Om din arbetsgivare betalar för dina måltider blir du förmånsbeskattad för dessa, då det ses som en kostförmån (löneförmån). Du behöver inte skatta för hotellfrukost om detta ingår i rumspriset.

Tjänsteresa utan övernattning

Traktamente som betalas ut vid så kallad endagsförrättning
(utan övernattning) hanteras som vanlig lön skatte- och avgiftsmässigt. 

Så hanterar du traktamente i deklarationen

Det skattefria traktamentet ska du normalt inte deklarera och du får inte göra något avdrag i din privata inkomstdeklaration. 

Tar du emot traktamente som är större än schablonbeloppen ska den överskjutande delen behandlas som vanlig lön och därav utgöra underlag för skatteavdrag och arbetsgivaravgifter.

Vill du veta mer om vilka lagar och regler du bör hålla koll på som företagare? Ladda ner vår guide - Guldkorn för företagaren!

New call-to-action

Vad är en tjänsteresa?

En tjänsteresa är en resa som din arbetsgivare har beordrat dig att göra för att arbeta för arbetsgivarens räkning på annan plats än den ordinarie arbetsplatsen.

Tips!
Vad som utgör den ordinarie arbetsplatsen måste avgöras från fall till fall. Vill du att någon av våra skattejurister hjälper dig med detta? 

Kontakta oss!

 


Ann-Christin Runersjö
Författare av detta blogginlägg:

Ann-Christin Runersjö

Ann-Christin Runersjö arbetar som auktoriserad lönekonsult vid Aspias kontor i Trollhättan.