Guide – Konsult eller anställd?

Fördelar och nackdelar med egen ekonomiavdelning kontra extern ekonomikonsult. 

Hur ska ett företag säkra den kompetens som krävs för att leva upp till allt högre krav på transparens och kvalitet på ekonomisk och hållbarhetsrelaterad information – genom att ta in extern konsult eller bygga upp en ekonomiavdelning internt? 

En kombination är oftast bästa lösningen.

Målet är rätt resurs på rätt plats i rätt tid. Komplettera interna resurser i tider av stor arbetsbelastning, exempelvis i samband med bokslut, ägarförändringar eller expansion till nya marknader.
   

I denna guide intervjuar vi experterna och forskare för att analysera: 

  • Vilken kompetens bör man utveckla själv istället för att hyra in konsulter?
  • Är det dyrare med en konsult än att anställa?
  • Plus och minus med att köpa in kompetens
  • Plus och minus med att bygga upp egen kompetens
guide-LS_Rityta 1

Ladda ner guiden här!