GUIDE: Så gör ni en lönekartläggning - 6 enkla steg

Med hjälp av en lönekartläggning kan ni upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor i er verksamhet.

I den här guiden får du verktyg, tips och checklistor för hur ni utför en lönekartläggning på bästa sätt.

Guiden vägleder er genom:

  • vilka punkter ni behöver fundera igenom under förarbetet,
  • hur ni delar in medarbetare i grupper utifrån arbetsuppgifter,
  • vilka parametrar som spelar in när ni värderar arbetet,
  • hur ni tar fram och jämför olika medel- och medianlöner.
aspia-lonekartlaggning-mock

Ladda ner guiden här!