Att välja erfaren redovisningshjälp ger företaget bättre förutsättningar för en god ekonomi. För att valet av ny redovisningsbyrå ska bli lyckat är det viktigt att ni funderar igenom några saker.

Den här guiden innehåller 10 frågor ni behöver ställa er inför valet av redovisningsbyrå. Genom att besvara frågorna får ni en bättre förståelse för de faktorer som kommer vara avgörande för ett lyckat samarbete mellan byrån och er verksamhet. 

Rätt val av redovisningsbyrå kommer hjälpa er att:

  • fokusera på verksamheten,
  • ha ordning och reda i bokföringen,
  • få koll på lagar och regelverk,
  • ta fram ekonomiska beslutsunderlag.