Mall – gör din egen likviditetsbudget

Med hjälp av den här enkla mallen kan du göra en likviditetsbudget och få koll på om företagets pengar/likvida medel kommer räcka för att betala månadens utgifter. 

Mallen omfattar 12 månader och listar vanligt förekommande in- och utbetalningar i ett företag.

Förutom att ge dig koll på er betalningsförmåga just nu, hoppas vi att mallen även kan ge en bra prognos för hur det ser ut framöver.

Likviditetsbudget

Ladda ner mallen här!