Kursbeskrivning

En framgångsfaktor för att skala upp bolaget och skapa tillväxt är att man separerar rollerna ägare, styrelse och VD. För att lyckas med övergången från ägarlett till ägarstyrt bolag gäller det att vara väl förberedd och att ha tränat. Denna utbildning förbereder både ägare/nuvarande VD och blivande VD inför sina nya roller, ansvar och arbetssätt.

Vi går även igenom ekonomistyrning, strategier för hur bolaget kan få en ökad lönsamhet, samt vikten av långsiktiga mål och hur ni når dem.

Utbildningen riktar sig till dig som: ägare, VD, blivande VD, eller styrelseledamot i ett ägarlett företag.

Mål med utbildningen

Att du som deltagare ska få:

 • Förståelse för vad VD-rollen innebär och vilket ledarskap som krävs.
 • Konkreta verktyg och modeller du kan använda i VD-arbetet.
 • Insikt om vad som krävs för att lyckas både som ägare och VD i ett ägarlett företag.

Agenda

Vi går igenom:

Ägare och styrelseperspektivet

 • Företagets livscykel
 • Tillväxttrappan
 • Olika ledarstilar i olika faser
 • Ägardirektiv - vad och varför? 3 olika ex på ägardirektiv (case)
 • Skillnaden mellan ägarlett och ägarstyrt
 • Styrelsens uppdrag
 • Styrelsen roll i ägarledda företag
 • Ägarens perspektiv vid ledarskifte (ny VD)

VD-rollens innebörd

 • VD:ns huvuduppgifter
 • Roller och ansvar mellan styrelse och VD
 • VD:ns roll, ansvar i ett ägarlett företag
 • VD:ns samverkan med ordförande
 • Hur rollen skiljer sig från andra ledarroller
 • VD:ns utmaningar
 • Vanligaste VD-fällorna
 • Effektiva förhållningssätt och strategier du kan använda som VD

Du får en förståelse för de ekonomiska sambanden och hur bolaget kan få gynnsamma ekonomiska effekter. Workshop: ekonomiska konsekvenser av affärsbeslut.

 • De 5 strategierna för lönsamhet
 • Viktiga ekonomiska grundbegrepp
 • Intäkter, kostnader, tillgångar, skulder, eget kapital
 • Resultaträkning och balansräkning
 • Ekonomiska nyckeltal och KPI
 • Checklista för bättre kassaflöde
 • Break-even – när når vi vinst?
 • Pris- och volym-sambandet
 • Var finns de finansiella hävstängerna?
 • Det växande företagets utmaningar
 • Se varningssignalerna i nyckeltalen

Du får en förståelse för viktiga verktyg i din roll som VD. Vi använder oss av case och en interaktiv workshop.

VD:ns verktyg

 • Hur går man tillväga som ny på VD posten? Hur säkerställer man en bra start tillsammans med ägaren?
 • 360-metoden
 • Hur bygger du förtroende hos styrelsen och hur ser en bra VD-rapport ut?
 • Strategisk planering – hur går det till? (modeller och verktyg)
 • Affärsplanen – VD:ns strategiska verktyg.
 • Strategisk plattform, ledstjärna, vision, mission, kärnvärden och varför?
 • Affärsmodell för att identifiera bolagets själ och DNA

VD:ns ledarskap

 • Vad är det som gör att vissa VD:ar lyckas bättre än andra – är det omständigheterna? Eller finns det vissa beteenden och förhållningssätt som skapar bättre förutsättningar?
 • Vad har lönsamma företag gemensamt?
 • Hur identifierar man företagskulturen – den dolda kraften?
 • Hur skapas kundpassion och varför är det viktigt med ett frontlinjefokus i ett företag?
 • Hur skapar och leder du en ledningsgrupp? Hur skapas engagemang och motivation?
 • Enkel övning i presentationsteknik

Utbildningsplatser

Aspias kontor, Skånegatan 1
Göteborg
Aspias kontor, Torsgatan 21
Stockholm

Kursansvarig

Pia Törnqvist

Marknadschef på Aspia

Kursledare

Agneta Olsson

Chair management AB

Agneta är specialiserad på att hjälpa företag gå från ägarlett till ägarstyrt. Hon har skrivit bästsäljaren “Extern VD - så lyckas du!”.

Jonas Bernhardsson

Författare & utbildare

Jonas har 20 års erfarenhet av att utbilda näringslivets chefer i affärsekonomi. Han är författare till bästsäljande böcker som “Ekonomi för chefer” och “Investeraren”.