Kursbeskrivning

Att som ägare vara aktiv och ha olika roller i den dagliga verksamheten kan begränsa förmågan att växa och ta bolaget till nästa nivå. Att släppa taget och lämna över VD-rollen öppnar för nya möjligheter.

Denna utbildning handlar om hur man lyckas gå från ägarlett till ägarstyrt bolag. Stort fokus ligger på vikten av att förstå de olika rollerna ägare, styrelse och VD och dess utmaningar. Kursen är utformad för att hjälpa dig som ägare och ditt företag att utvecklas genom nya arbetssätt och tydlig rollfördelning.

På utbildningen går vi bland annat igenom:

  • Vad som är utmärkande för ägarledda bolag.
  • Ett bolags olika utvecklingsfaser och tillväxtfaser.
  • Skillnaden mellan ägarlett och ägarstyrt.
  • Vikten av ett ägardirektiv för dig som ägare och hela bolaget. (3 case)
  • Vad som krävs av både ägare och vd för att lyckas ta bolaget till nästa nivå.
  • Vad bör man som ägare förbereda om man ska ta in en extern VD?
  • Vad bör man som extern VD förbereda sig på för att lyckas i rollen? (3 case)

Utbildningen riktar sig till dig som: ägare, VD och blivande VD, styrelseledamot

Agenda

Från ägarlett till ägarstyrt - vad är skillnaden och hur du kan förändra arbetssättet för att lyckas? Och varför är det viktigt att göra resan om du vill skapa tillväxt alternativt på sikt göra en exit? 

Ett företags livscykel - från tidigt skede, tillväxtfas, mognadsfas till degeneringsfas och vad det krävs för ledarskap i de olika faserna.

De olika bolagsorganen: ägare, styrelse och VD och hur man får ett optimalt samspel mellan dessa.

Ägardirektivet - det skriftliga dokument som avspeglar ägarens vilja med bolaget och varför det är så viktigt för bolagets framtid.

Styrelsen roll i det ägarledda företaget – hur kommer man igång och hur ska man tänka som ägare?

Samspel ägare/extern VD: Hur du får samspelet mellan ägare och VD att fungera optimalt?

Metoder och verktyg som hjälper dig att få en övergripande bild av nuläget och vilka åtgärder du behöver ta till för framtiden.

Utbildningsplatser

Aspias kontor, Torsgatan 21
Stockholm
Aspias kontor, Anna Lindhs Plats 4
Malmö
Kulturhuset Spira, Kulturgatan 3
Jönköping
Elite Hotel Knaust, Storgatan 13
Sundsvall

Kursansvarig

Pia Törnqvist

Marknadschef på Aspia

Kursledare

Agneta Olsson

Chair management AB

Agneta är specialiserad på att hjälpa företag gå från ägarlett till ägarstyrt. Hon har skrivit bästsäljaren “Extern VD - så lyckas du!”.