Kursbeskrivning

Att förstå lagar och regler som rör anställningsförhållandet är en arbetsgivares skyldighet. Det är många delar att ha koll på inom såväl lagstiftning, kollektivavtal, lokala avtal, praxis samt policys. I den här utbildningen kommer vi gå igenom de grundläggande reglerna inom arbetsrätten och de eventuella problem och frågeställningar som du kommer att möta som chef eller personalansvarig.

Exempel på frågeställningar du behöver ha koll på:

 • Vilka skyldigheter har jag som arbetsgivare?
 • När behöver jag förhandla med facket?
 • Vad innebär aktiva åtgärder?
 • Kan mina medarbetare vara föräldralediga när och hur ofta de vill?
 • Kan jag säga upp en medarbetare som underpresterar?

Utbildningen riktar sig till:

Chefer, HR, personal- och löneadministratörer.

Målet med utbildningen

Att du som chef eller anställd med personalansvar ska få:

 • Kunskap avseende anställningens ingående, uppsägning, arbetsmiljö och andra frågor inom arbetsrätt.
 • Förståelse för hur arbetsmarknadens parter fungerar.
 • Praktisk kunskap gällande regler kring frånvaro så som semester, sjukdom och föräldraledighet.
 • Insikt om vilka skyldigheter och rättigheter som arbetstagare respektive arbetsgivare har att förhålla sig till.

Praktisk information och pris

Längd: 4h inklusive paus 

När: Vi anpassar oss efter era önskemål. Utbildningen kan ges såväl digitalt som lokalt hos er.

Pris: 14 995 kr/företag + ev resekostnader.

Under utbildningen ges möjlighet att ställa företagsspecifika frågor.

 

Vill du få en inblick i grundutbildningen och få exempel på olika situationer du kan ställas inför i din roll som chef? Kolla in vårt inspelade webbinarium här:

Gratiswebbinarium om grundutbildningen i arbetsrätt

Agenda

Genomgång av:
 • Arbetsrättens grunder – Svenska arbetsmarknaden och dess regelverk
 • Anställningens ingående
 • Anställningens upphörande
 • Arbetsgivarens förhandlingsskyldighet​

Genomgång av:

 • Arbetstid och frånvaro​

 • Semester​

 • Sjukfrånvaro​

 • Tjänstledighet​

 • Föräldraledighet​

 • Friskvård​

 • Aktiva åtgärder​

Kursledare

Rebecca Noring

HR-specialist på Aspia

Rebecca Noring arbetar som HR-konsult på Aspias kontor i Malmö

Alexander Ski

HR- specialist på Aspia

Alexander Ski arbetar som HR-konsult på Aspias kontor i Malmö.