Tips och kunskap om företagande

Sök i bloggen
2024-07-04

Så ska EU:s nya direktiv för lönetransparens tillämpas i Sverige

Den 29 maj 2024 presenterades utredningen av EU:s nya lönetransparensdirektiv och dess tillämpning i svensk lag. Mot bak...
2024-05-13

Redo för CSRD? 5 steg för ett lyckat hållbarhetsarbete

Från och med 2024 ökar kraven på hållbarhetsrapportering i och med att det tidigare hållbarhetsdirektivet NFRD ersätts a...
2024-05-06

Proposal to reduce the income threshold to qualify for expert tax relief in Sweden

Expert Tax regulations have existed for many years in Sweden. They apply to non-Swedish experts, researchers and other k...
2024-05-05

Vad gör egentligen en Business Controller?

Finansyrket har många olika roller som kan vara svåra att skilja på. Vad gör till exempel en controller kontra en redovi...
2024-05-05

När är det läge att ta in en interim Business Controller?

Får ert företag plötsligt en vakans eller behov av förstärkning i ett projekt? Då kan en interim Business Controller kom...
2024-05-03

Lönekartläggning vs. Lönetransparens-direktivet: Vad är skillnaden?

EU:s lönetransparensdirektiv syftar till att stärka lika lön för kvinnor och män. Nya regler kräver att företag redovisa...
2024-05-03

Så hjälper lönekartläggning att aktivt motverka diskriminering

Syftet med lönekartläggning är att hitta, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män; Ett effe...
2024-05-02

Stora räntehöjningar för BRF:er — Så kan föreningar förbättra sin ekonomiska situation

Med en pågående uppgång i räntorna står bostadsrättsföreningar inför nya ekonomiska utmaningar. BRF:er blir allt mer rän...
2024-03-27

Guide – så deklarerar du med K10-blanketten

Snart dags att deklarera! K10 är den blankett som de allra flesta ägare i fåmansbolag ska använda som en bilaga till sin...
2024-03-19

Nya regler för föräldraledighet: Här är förslaget som träder i kraft från 1 juli

Nu kommer nästan vem som helst kunna vara ledig från jobbet med föräldrapenning. Detta gör det möjligt för mor- och farf...
2024-03-18

Framtidens investeringar är hållbara

En av tre svenskar sparar i fonder med hållbarhetsfokus och allt fler är angelägna om att använda sitt kapital för att d...
2024-03-11

Hållbarhetslagstiftning ökar kompetenskraven

Nya EU-direktiv som ska driva på företagens omställning i enlighet med de globala målen och EUs gröna giv, kommer snart ...
1 2 3 4 5 ... 18