Tips och kunskap om företagande

Sök i bloggen
2024-03-27

Guide – så deklarerar du med K10-blanketten

Snart dags att deklarera! K10 är den blankett som de allra flesta ägare i fåmansbolag ska använda som en bilaga till sin...
2024-03-19

Nya regler för föräldraledighet: Här är förslagen som kan träda i kraft 1 juli

Inom en snar framtid kan nästan vem som helst vara ledig från jobbet med föräldrapenning enligt ett nytt lagförslag. Det...
2024-03-18

Framtidens investeringar är hållbara

En av tre svenskar sparar i fonder med hållbarhetsfokus och allt fler är angelägna om att använda sitt kapital för att d...
2024-03-11

Hållbarhetslagstiftning ökar kompetenskraven

Nya EU-direktiv som ska driva på företagens omställning i enlighet med de globala målen och EUs gröna giv, kommer snart ...
2024-03-07

Förvaltningsrättens dom ger vägledning för handläggning av FoU-avdraget

I ett nytt avgörande från förvaltningsrätten i Göteborg har reglerna kring forskningsavdrag, som i många fall varit otyd...
2024-03-04

Hållbarhet som disruptiv kraft i affärslandskapet

I likhet med digitaliseringen ökar hållbarhet exponentiellt och kan bli en disruptiv kraft hos företagen. Det menar håll...
2024-02-19

HR:s roll i företagsförändringar: Fusioner, uppköp och övergångar

Information och förhandlingsskyldighet vid fusion, uppköp eller övergång — Vad gäller för personalen och hur involveras ...
HR
2024-02-02

Managing Global Mobility in the Nordics

The Nordic regions interconnected economies and open labor markets with extensive cross-border employment brings distinc...
2024-01-24

Så påverkas du som arbetsgivare av Foras månatliga rapportering

Från och med 2024 genomför Fora en successiv övergång från årlig till månatlig rapportering. Första steget i denna förän...
2024-01-18

Visselblåsarlagen 2024: Allt du behöver veta som arbetsgivare

Alla verksamheter med fler än 50 anställda måste ha en intern kanal för visselblåsarfunktion på plats. Aspias HR-konsult...
2023-12-01

Senaste HR-nyheterna: Nya direktiv, förbättrad arbetsmiljö och ökad lönetransparens

Regeringens nya budgetproposition, reviderade arbetsmiljöföreskrifter och EU:s lönetransparensdirektiv. För att säkerstä...
2023-11-22

AI, Hållbarhet & Gen Z: Insikter för 2024 och framåt

Hållbarhetsredovisning, AI-lösningar och Gen Z har skakat om arbetsmarknaden under 2023. Här har vi samlat några insikte...
1 2 3 4 5 ... 17