Gör din egen kassaflödesanalys

Få full koll på vart pengarna tar vägen!

I den här guiden får du veta hur man gör en enkel kassaflödesanalys enligt den indirekta metoden. Vi utgår från ett exempel och visar vilka värden i analysen som hämtats från balans- och resultaträkningen.

Med hjälp av exemplet kan du se hur förändringar har skett i den löpande verksamheten, genom investeringar och företagets finansiering, samt hur mycket pengar företaget har vid årets slut. 

kassaflodet

Ladda ner guiden här!