Ordlista: 75 svåra ord i redovisningen

Vill du undvika frågetecken och säkerställa att du och din redovisningskonsult verkligen förstår varandra?

Hämta ordlistan som förklarar knepiga begrepp inom redovisningen på ett enkelt och kortfattat sätt. Du får förklaringen till 75 svåra ord på ett och samma ställe!

Exempel på ord som förklaras i ordlistan:

  • Förvaltningsberättelse
  • Ingående balans
  • Kontrollbalansräkning
  • Rörelseresultat
Ordlista redovisning

Ja tack, skicka ordlistan till mig!