HR

Sök i bloggen
2024-07-04

Så ska EU:s nya direktiv för lönetransparens tillämpas i Sverige

Den 29 maj 2024 presenterades utredningen av EU:s nya lönetransparensdirektiv och dess tillämpning i svensk lag. Mot bak...
2024-05-03

Lönekartläggning vs. Lönetransparens-direktivet: Vad är skillnaden?

EU:s lönetransparensdirektiv syftar till att stärka lika lön för kvinnor och män. Nya regler kräver att företag redovisa...
2024-05-03

Så hjälper lönekartläggning att aktivt motverka diskriminering

Syftet med lönekartläggning är att hitta, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män; Ett effe...
2024-03-19

Nya regler för föräldraledighet: Här är förslaget som träder i kraft från 1 juli

Nu kommer nästan vem som helst kunna vara ledig från jobbet med föräldrapenning. Detta gör det möjligt för mor- och farf...
2024-02-19

HR:s roll i företagsförändringar: Fusioner, uppköp och övergångar

Information och förhandlingsskyldighet vid fusion, uppköp eller övergång — Vad gäller för personalen och hur involveras ...
HR
2024-01-18

Visselblåsarlagen 2024: Allt du behöver veta som arbetsgivare

Alla verksamheter med fler än 50 anställda måste ha en intern kanal för visselblåsarfunktion på plats. Aspias HR-konsult...
2023-12-01

Senaste HR-nyheterna: Nya direktiv, förbättrad arbetsmiljö och ökad lönetransparens

Regeringens nya budgetproposition, reviderade arbetsmiljöföreskrifter och EU:s lönetransparensdirektiv. För att säkerstä...
2023-09-15

Minimilönedirektivet: Vad händer nu?

Minimilönedirektivet är ett i raden av direktiv från EU som berör den svenska arbetsmarknaden. Syftet med direktivet är ...
2023-08-18

Social Security for a new Era of Remote Work: A Cross-Border Agreement

Social security has always been an important aspect of employment, ensuring that individuals are protected and have acce...
2023-05-05

Allt mer populärt med individanpassade jobbförmåner

Lön är viktigt – men andra jobbförmåner blir allt mer avgörande när dagens talanger ska välja arbetsgivare. Mikaela Walt...
2023-03-16

EU-direktivet för mer jämställda löner mellan kvinnor och män – status och innehåll

Lönetransparensdirektivet är ett förslag av EU-kommissionen för att öka insyn i lönesättningen. Eva Holmgren, HR-konsult...
2023-02-22

Avtalsrörelsen 2023 är igång

Just nu pågår avtalsrörelsen 2023. Det innebär att hela 450 av de 650 kollektivavtal som finns på den svenska arbetsmark...