Panduro tar hjälp av interim redovisningskonsult från Aspia

I samband med en omorganisering av Panduros finansavdelning 2021 behövdes ny kompetent personal tas in snabbt. Lösningen blev en interimskonsult från Aspia!

ca 650
1960
1,100 MSEK
Aspia i Malmö
2023-09-04

Panduro tar hjälp av interim redovisningskonsult från Aspia

I samband med försäljning av den tidigare familjeägda hobbykedjan Panduro skedde en omorganisation på finansavdelningen. Ny kompetent personal behövde tas in snabbt. Lösningen blev en interimskonsult från Aspia – som inte bara sköter redovisningen utan även har i uppgift att effektivisera Panduros processer. 

Panduro är marknadsledande på hobbymaterial i Europa och har – inte färre än – 114 butiker i sex länder. Men allt började i betydligt mindre skala, nämligen med att spanskättade Carlo Panduro började tillverka egna souvenirer och smycken i efterkrigstidens Danmark. Hans son Jörgen anslöt sig snart till familjeverksamheten och började sälja hobbymaterial till den offentliga sektorn. I mitten av 1950-talet öppnades den första Panduro-butiken i Köpenhamn och i början av 1960-talet gick resan över Öresund och Panduros första svenska butik öppnade i Malmö. Och resten är… hobbyhistoria. 

För ett år sedan bestämde sig familjen för att sälja företaget vidare till Lekolar. Under försäljningen skedde en omorganisation, av exempelvis finansavdelningen, som skapade plötsliga nya rekryteringsbehov.   

Vi behövde få in ny kompetent personal snabbt så då valde jag att titta på en interimslösning tillsammans med Aspia, säger Panduros CFO Stefan Rydén. Genom att ta in en konsult i stället för att skynda oss igenom en rekryteringsprocess ger oss även tid att fundera över hur vi bäst ska organisera oss framöver.
Stefan Rydén
CFO, PanduroInterim redovisningsskonsult effektiviserar Panduros ekonomiavdelning efter omorganisation 

Timing är A och O i Aspias interimaffär och det visade sig att nyanställda konsulten Maria Ladan skulle passa in på Panduros behov som handen i handsken.  

– Jag och Maria åkte ut till Panduro och träffade Stefan Rydén för att få koll på Panduros behov mer i detalj och diskutera tänkbara lösningar, säger Martin Möllerberg, tidigare ansvarig för Interim Consulting region Öresund.

Det här är en interimskonsult 

En interimskonsult tas in när du tillfälligt behöver en specialist för att fylla en vakans eller tillgodose ett behov. De vanligaste skälen till att företag tar in en interimskonsult är att de behöver en ”stand in” tills de hunnit rekrytera en ny medarbetare. Aspias interimskonsulter kan exempelvis gå in som redovisningsekonomer, lönekonsulter, HR-ansvariga, financial controller eller till och med CFO.

– Vi hade ett jättebra möte och kort därefter beslutade sig Panduro för att ta in Maria som konsult för interimsuppdrag. 

Maria Ladan gick in och axlade rollen som redovisningsekonom för Norge och Danmark. Det betyder att hon jobbar med den löpande dagliga bokföringen och månadsbokslut.

– Utöver det har jag som uppdrag att kartlägga dagens processer, göra en konkurrensanalys och effektivisera och digitalisera Panduros arbete, säger Maria Ladan. I och med uppköpet har Panduro i dag betydligt högre krav på sig och behöver få till en mer effektiv organisation. 

Hon trivs fantastiskt bra på bolaget som fortfarande har kvar sin familjära känsla och det är fin stämning mellan kollegorna. 

Panduro anlitade Aspia redan innan för att få hjälp med årsredovisningar

Maria är den andra interimkonsulten som Panduro tar in från Aspia. Den första konsulten var de så nöjda med att det blev en anställning.

Utöver interimslösningar har Panduro outsourcat sitt arbete med årsredovisningar till Aspia i flera år.

När vi jobbade tillsammans med årsredovisningarna fick jag ett väldigt bra intryck av Aspias konsulter. De är proffsiga och kompetenta. Därför var det naturligt att kolla med dem även om en interimslösning, säger Stefan Rydén. 


5 snabba om Panduro:

 • 1. I mitten av 1950-talet öppnades den första Panduro-butiken i Köpenhamn.
  1962 öppnade första butiken i Sverige, närmare bestämt i Malmö.

 • 2. Hösten 2022 förvärvade Lekolar Panduro från bröderna Thomas, Jesper och
  Peter Panduro.
 •  
 • 3. Idag har Panduro ca 650 medarbetare.
 •  
 • 4. Panduro har en omsättning på 1,100 MSEK.
 •  
 • 5. Där finns ungefär 19 500 antal produkter till försäljning. Ungefär en fjärdedel
  förnyas årligen. 
 •  

 

Konsulten som backas upp av ett nätverk experter inom redovisning, lön, HR

Stefan Rydén kan se många positiva effekter och resultat av den här typen av lösning och menar att en konsult kan gå in med ett driv som sparrar hela det befintliga teamet och hjälpa det att utvecklas.

När man tar in en interimskonsult får man egentligen en person som är överkvalificerad för uppdraget, med väldigt bred erfarenhet. Maria har verkligen kunnat hjälpa oss med att titta över vad vi gör bra i dag och vad vi kan göra ännu bättre. 

Genom en interimslösning får Panduro också tillgång till hela Aspias samlade kunskap, tillägger Mara Ladan. 

Utöver det faktum att vi interimskonsulter har bred erfarenhet eftersom vi är ute hos olika företag, så får ju faktiskt Panduro tillgång till Aspias samlade kunskap. Kan inte jag en fråga finns det alltid någon annan som kan svara! 

 Foto:  Johan Arthursson, Content Innovation

Har du behov av en interimskonsult?

Christina Norin

Affärsutvecklare Interim Consulting
Christina Norin arbetar som affärsutvecklare vid Aspia Interim Consulting.
christina.norin@aspia.se