Publish date 2023-02-02
Reading time Lästid: 4 min

Interimslösningar – få snabb proffshjälp när den behövs

Efterfrågan på interimskonsulter fortsätter öka i rask takt. Här berättar Daniel Älåker, ansvarig för tjänsteområdet interim consulting på Aspia, om fördelarna med att anlita en konsult för interimsuppdrag.

Till att börja med, vad är en interimskonsult?

– En interimskonsult kommer in och fyller en lucka i en organisation under en begränsad tidsperiod. Konsulten kavlar upp ärmarna och gör en insats som kan göra stor skillnad både på kort och lång sikt. Det kan handla om situationer i förändring där det behövs stöd. Inom ekonomiområdet har interimskonsulter blivit alltmer vanligt. Oavsett vad företaget står inför så påverkas alltid ekonomifunktionen. Det sker många och snabba förändringar i arbetslivet just nu, inte minst när vi precis kommit ut ur en pandemi. Det innebär att företagen måste vara förändringsbenägna och ha förmågan att ställa om snabbt. En interimslösning gör att en ekonomifunktion snabbt kan växla upp och anamma nya metoder och system för att fortsatt vara konkurrenskraftiga, säger Daniel Älåker.

Interim blir ett sätt att snabbt kunna växla upp och anamma nya metoder och system.

Vill du veta mer om våra interimstjänster? Läs här!

Vilka är de främsta fördelarna?

– Det finns många fördelar. En van interimskonsult kommer in med nya perspektiv och kan dessutom addera mycket glädje till en arbetsgrupp. Fördelen med att ta hjälp av konsulter från en stor byrå är att få byråns nätverk av experter i ryggen. Dra fördel av det, passa på att ställa frågor och fundera över er förbättringspotential tillsammans med konsulterna.

Vad ska jag tänka på när jag anlitar en interimskonsult?

För att lösningen ska fungera optimalt är det bra att vara så snabb som möjligt med att adressera den utmaning verksamheten står inför. Ibland kontaktar bolagen oss på Aspia ganska sent i processen och då handlar det ofta om att släcka de värsta bränderna samt att få kontroll. Med bättre framförhållning är det lättare att säkerställa att rätt kompetens kommer in när det väl blir dags att sätta igång med arbetet. En annan viktig faktor för ett framgångsrikt samarbete är tydlighet i uppdraget. Hur ser behoven ut, vilka arbetsuppgifter ska genomföras och finns det viktiga deadlines? Är det tydligt för alla inblandade blir det lättare att hitta rätt fokus direkt.

Hur vet jag vem som är en bra interimskonsult?

– För att verkligen få ut det bästa av en interimslösning handlar det många gånger om att se bortom enskilda personers kompetens. Det viktiga är att identifiera vad som är bäst för uppdraget. Kanske visar det sig att en person inte är nyckeln, utan ett antal olika experter som tillsammans kan leverera precis den mix av kompetens som behövs.

Hur agerar jag på bästa sätt när uppdraget är slut?

– Sist men inte minst är det viktigt att uppdraget avslutas på ett bra sätt. En bra överlämning innebär att nya insikter och kunskap sprids i organisationen samt används på det sätt som de var avsedda. Det är konsultens ansvar att ge företaget bästa möjliga förutsättningar för att dra nytta av den nya kompetensen, säger Daniel Älåker

På Aspia utvecklar vi hela tiden vårt erbjudande för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för ett lyckat interimsamarbete. Vi har bland annat lanserat en digital plattform med en inbyggd AI-funktionalitet som gör att vi kan effektivisera processen och göra rätt matchning mot kunden på ett snabbare sätt.

Har du fler frågor och funderingar om företagande? Kontakta oss!

Kontakta oss!

Författare av detta blogginlägg:
Daniel Älåker
Daniel Älåker är ansvarig för interim consulting på Aspia i Sverige.

En interimkonsult kan vara en lösning för er om ni:

  • Behöver en ersättare under en kortare tid
  • Driver tillfälliga projekt
  • Vill ha hjälp med att få ordning på processer och rutiner