2020-03-03

Många arbetsgivare väljer att erbjuda sina anställda ett så kallat friskvårdsbidrag. Men vad är egentligen ett friskvårdsbidrag? Vilka regler och beloppsgränser finns? Vi reder ut vad som gäller kring friskvårdsbidraget!

Vad är ett friskvårdsbidrag?

Ett friskvårdsbidrag är ett på förhand fastställt belopp som en arbetsgivare erbjuder sina anställda att använda för att betala för motion och annan friskvård.

För att friskvårdsbidraget ska utgöra en skattefri förmån för den anställde måste flera förutsättningar vara uppfyllda. Friskvårdsbidraget måste:

  • erbjudas med samma belopp och villkor till hela personalen (samtliga anställda, oavsett anställningsvillkor)
  • vara av mindre värde
  • användas för motion- och friskvårdsaktiviteter av enklare slag.

Observera att förmånen inte får kunna bytas mot kontanter.

Hur mycket får man ge i friskvårdsbidrag?

Vad menar man då med ”mindre värde” och ”enklare slag”? Skatteverket anser att 5 000 kronor (inkl. moms) per år och anställd utgör ett mindre värde. Var den exakta gränsen går är dock oklart. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) bedömde i juni 2019 (HFD 2019 ref. 33) att ett friskvårdsbidrag om 6 500 kronor (inkl. moms) inte var ett bidrag av mindre värde.

Erbjuder arbetsgivaren ett friskvårdsbidrag som överstiger ett mindre värde ska den anställde förmånsbeskattas för hela beloppet.

Om arbetsgivaren erbjuder ett friskvårdsbidrag som överstiger ett mindre värde ska en anställd som utnyttjar ett sådant bidrag förmånsbeskattas för hela beloppet, inte bara det överskjutande beloppet. Arbetsgivaren måste då också betala sociala avgifter på hela beloppet.

En aktivitet som kostar mer än 1 000 kronor (inkl. moms) för ett enstaka tillfälle uppfyller inte kraven för att vara av enklare slag. En sådan aktivitet är en skattepliktig förmån även om det totala friskvårdsbidraget är av mindre värde.

Skattefria friskvårdsaktiviteter

Exempel på friskvårdsaktiviteter som omfattas av skattefriheten är styrketräning, spinning, dans, boll- och racketsporter. HFD öppnade även under 2018 upp för att skattefriheten ska gälla golf på ”pay and play-banor” och ”driving range”. Skatteverket har uppfattningen att även ”greenfee” vid golf, ridning segling, dykning, personlig tränare m.m. kan godtas. Även olika typer av behandlingar av enklare slag så som massage, akupunktur och zonterapi kan i vissa fall omfattas av skattefriheten.

Behandlingar som utgör hälso- och sjukvård med mera är dock inte friskvård.

Att hyra utrustning omfattas inte av skattefriheten.

Aktiviteter som kräver dyrare anläggningar, redskap och kringutrustning som exempelvis fallskärmshoppning och motorsport omfattas inte av skattefriheten. Att hyra utrustning omfattas inte heller av skattefriheten.
Samtliga friskvårdsaktiviteter som Skatteverket anser omfattas av skattefriheten finns listade här!

Behöver du hjälp med skattereglerna kring
friskvårdsbidrag eller andra förmåner?

Kontakta oss!

Naturaförmån – fri motion och friskvård

En arbetsgivare kan, istället för att erbjuda ett friskvårdsbidrag, betala och tillhandahålla enklare motion och annan friskvård av mindre värde för sina anställda, en så kallad naturaförmån.

För att naturaförmånen ska utgöra en skattefri förmån för den anställde måste det vara en förmån av enklare slag av motion och annan friskvård som är tillgänglig för alla anställda. Aktiviteten ska tillhandahållas på arbetsplatsen, eller i en lokal som arbetsgivaren helt eller delvis disponerar.

När det gäller en naturaförmån anser Skatteverket att det inte går att fastställa en exakt beloppsgräns för vad som utgör mindre värde och av enklare slag. En bedömning måste göras i varje enskilt fall.

En arbetsgivare kan erbjuda både en naturaförmån och ett friskvårdsbidrag utan att den anställde beskattas.

Om en arbetsgivare tillhandahåller flera motion- och friskvårdsförmåner som tillsammans inte anses vara av mindre värde och enklare slag är förmånerna skattepliktiga i sin helhet. Arbetsgivaren måste då också betala sociala avgifter på hela beloppet.

Kombination av naturaförmån och friskvårdsbidrag

En arbetsgivare kan erbjuda både en naturaförmån och ett friskvårdsbidrag utan att någon beskattning aktualiseras. För att skattefrihet ska gälla krävs att förmånen och bidraget erbjuds hela personalen, är av mindre värde och av enklare slag. Om flera motions- och friskvårdsförmånen tillhandahålls på ett sådant sätt att värdet överstiger ett mindre värde är alla förmåner skattepliktiga.

Exempel (kombination av naturaförmån och friskvårdsbidrag)

En arbetsgivare betalar ett lokalt gymkort till alla anställda med ett värde på 4 000 kronor (inkl. moms). Utöver detta får alla anställda ett friskvårdsbidrag på 3 000 kronor (inkl. moms). Naturaförmånen är av mindre värde och enklare slag. Under förutsättning att friskvårdsbidraget används på ett sådant sätt att det utgör ett skattefritt friskvårdsbidrag bör alla förmåner vara skattefria.

Skatterådgivning

Amanda Östlund
Författare av detta blogginlägg:

Amanda Östlund

Amanda Östlund är skatterådgivare vid Skeppsbron Skatt som är en del av Aspia. Hon har särskilt fokus på inkomstskattefrågor för ägarledda företag och tillväxtföretag.