Publish date 2020-03-24
Reading time Lästid: 4 min

Frivillig likvidation av aktiebolag – så funkar det!

Funderar du på att avveckla ditt aktiebolag? Vill du behålla kontrollen själv och ta tid att tänka över vissa beslut? Då kan frivillig likvidation vara ett alternativ. Här förklarar vi hur det fungerar.

Vad innebär frivillig likvidation?

Många företagare väljer att avsluta sitt aktiebolag genom frivillig likvidation. Beslutet fattas på en bolagsstämma och innebär att en likvidator ersätter styrelsen och får till uppgift att genomföra likvidationen.

Kom ihåg! Likvidatorn har även som uppdrag att upprätta och lämna in årsredovisningar under likvidationsperioden. Reglerna om förseningsavgift tillämpas även för bolag som ska likvideras.

Vem kan utses till likvidator vid frivillig likvidation?

Det är bolagsstämman som föreslår likvidator. Likvidatorn bör ha utbildning inom ekonomi och får gärna ha erfarenhet från tidigare uppdrag som likvidator eller andra erfarenheter som kan vara till nytta. Personen bör dessutom vara insatt i bolagets ekonomi.

Vem som kan utses till likvidator beror på om det finns en revisionsberättelse med den senaste årsredovisningen eller inte.

bild_revision

1. Om bolaget saknar revisionsberättelse till den senaste årsredovisningen

I aktiebolag som saknar revisionsberättelse till den senaste årsredovisningen får likvidatorn inte ha ingått i aktiebolagets ledning, varken som ledamot, suppleant eller aktieägare.

Personens kompetens och erfarenhet ska framgå av en meritförteckning som ska bifogas med ärendet till Bolagsverket. Bolagsverket bedömer i varje enskilt fall om föreslagen person kan utses till likvidator eller inte.

2. Om bolaget har revisionsberättelse till den senaste årsredovisningen

Om aktiebolaget har revisionsberättelse till den senaste årsredovisningen så kan en styrelseledamot, aktieägare eller någon annan i bolagets ledning utses till likvidator.

En förutsättning är att bolagets ställning ska anses vara god. Det får inte finnas några påtagliga brister i aktiebolagsregistret och revisionsberättelsen får inte vara oren.

Det får heller inte vara kapitalbrist i bolaget (aktiekapitalet får inte vara förbrukat till mer än hälften). Om det är det, kan Bolagsverket utse en oberoende advokat till likvidator.

En likvidation tar 7-8 månader att genomföra, ibland längre.

Hur lång tid tar en frivillig likvidation?

Om du har för avsikt att avsluta ditt bolag genom frivillig likvidation innan årsskiftet så bör du börja fundera på det i god tid. Har ditt bolag bokslut 31 december är det bra om likvidationen är avslutad innan årsskiftet. Då slipper man upprätta årsredovisning.

En likvidation tar nämligen cirka 7-8 månader att genomföra, ibland längre. Förutom att Bolagsverket just nu har lite längre handläggningstider än vanligt, så ska de kalla på okända borgenärer. Den lagstadgade kallelsetiden är 6 månader och går inte att korta ner.

När är likvidationen avslutad?

Om inga okända borgenärer har hört av sig vid kallelsetidens utgång kan likvidationen avslutas och eventuella tillgångar kan skiftas ut till ägarna.

Likvidationen avslutas genom att likvidatorn lägger fram en slutredovisning på bolagsstämman och därmed är bolaget upplöst. Aktiebolaget kan därefter avregistreras hos Bolagsverket.

Vill du ha hjälp att avveckla ditt aktiebolag?

Vi på Aspia hjälper dig att upprätta handlingar för fusion, likvidation eller snabbavveckling. Läs mer här eller kontakta oss!

Kontakta oss!

Författare av detta blogginlägg:
Elin Gyllenqvist
Elin Gyllenqvist arbetar som rådgivare på Aspia i Sundsvall. Hon är främst inriktad på bolagsärenden och kan hjälpa dig med att bland annat starta företag, företrädarändringar, fusioner och kapitalförändringar.