3 tillfällen då du bör anlita en interimskonsult

Går ditt företag igenom en stor förändring? Ta hjälp av en interimskonsult för att effektivisera det merarbete som förändringsresan innebär. Genom att bidra med både avlastning och rådgivning kan en interimslösning i slutändan vara en kostnadsbesparing.

I många förändringsarbeten har företagets ekonomifunktion en central roll vilket innebär både utmaningar och extraarbete för den ordinarie ekonomipersonalen. En erfaren interimskonsult kan avlasta, men också fungera som rådgivare och bidra med nya kunskaper och perspektiv som underlättar förändringsarbetet.

3 exempel på förändringar där en interimslösning kan förstärka, stötta och avlasta ekonomifunktionen:

1. Kompetensförstärkning vid en fusion

Fusioner innebär så gott som alltid en ökad arbetsbelastning. När två bolag slås ihop till ett ska även två ekonomifunktioner bli en. Den befintliga personalen får mer att göra samtidigt som de olika företagskulturerna ska harmonieras med varandra. Dessutom gör man ofta en systemuppgradering på samma gång.

Planerar ni en fusion så ta gärna hjälp av en interimskonsult som har erfarenhet av just fusioner. Konsulten kan hjälpa till att sätta upp arbetsprocesser, strömlinjeforma och driva projektet så att fusionen löper smidigt.

Läs mer: Förstärk ekonomiavdelningen med erfarna ekonomikonsulter!

Fusionen måste hålla ett högt tempo så att ni så snabbt som möjligt kan återgå till att fokusera på den dagliga verksamheten. Tar ni inte rätt hjälp i rätt tid riskerar projektet att dra ut på tiden om personalen får sitta på två stolar och göra dubbelt så mycket arbete.

Att stötta upp med en interimskonsult gör också att ni får mer tid till reflektion i förändringsarbetet.

2. Stöttar vid organisatorisk förändring

Förändringar i organisationen kan skapa oro hos personalen, oavsett om det handlar om nedskärningar, nya arbetsuppgifter eller kanske en flytt. Då kan en interimskonsult med erfarenhet från organisationsförändringar gå in som ett stöd för personalen. Samtidigt kan man som interim ta ett oberoende perspektiv och guida framåt.

Att stötta upp med en interimskonsult gör också att ni får mer tid till reflektion i förändringsarbetet. Vilka funktioner behöver ni framöver?

Behöver ni rekrytera för nya arbetsuppgifter kan en lösning vara att ta in en konsult med relevant erfarenhet till att börja med och sedan sätta kravprofilen efter den personen. Hon eller han kan sedan även hjälpa till i själva rekryteringsfasen.

3. Avlastar CFO vid försäljning eller notering

Vid en försäljning eller notering går processen ofta snabbt vilket ställer stora krav på hela företaget. I båda fallen vill man förstås visa upp ett välmående bolag – att man har koll på processerna och den finansiella rapporteringen fungerar som den ska. Nya ägare kan ställa nya krav, till exempel att beslutsgången ska vara snabbare.

Vid en försäljning eller notering går processen ofta snabbt vilket ställer stora krav på hela företaget. 

Siktar ni på en börsnotering behöver ni kunna producera en rättvisande finansiell rapportering på en begränsad tid, för att efterleva kraven på den reglerade marknaden.

Är du CFO vid en försäljning eller notering är det viktigt att kunna delegera, annars kommer arbetsbelastningen snart bli alltför betungande. En interimskonsult kan stötta och avlasta dig under processen, samt hjälpa till att säkerställa rapporteringsflödet.

Både vid försäljning och notering är timingen viktig. Om ni inte får in det kapital ni vill i tid kan det bli kostsamt. Att inte komma in på börsen vid det tillfälle ni siktat på, kan bli mycket dyrare än att ta in extra kompetens som hjälper er bli klara i tid.

Vill du veta mer om våra interimslösningar?

Författare av detta blogginlägg:
Martin Möllerberg
Martin Möllerberg är ansvarig för interim consulting region Öresund och arbetar vid Aspias kontor i Malmö.