Publish date 2018-11-05
Reading time Lästid: 4 min

Lagerbolag – så startar du aktiebolag snabbt!

Har du bråttom att starta ditt aktiebolag? Genom att köpa ett lagerbolag kan du snabbt komma igång med din verksamhet. Här får du veta hur det går till!

Vad är ett lagerbolag?

Ett lagerbolag är ett redan registrerat aktiebolag som inte tidigare har bedrivit någon verksamhet. Du som köper ett lagerbolag får snabbt tillgång till ett färdigt bolag med organisationsnummer utan att behöva vänta på Bolagsverkets registrering.

Vad behövs för att köpa ett lagerbolag?

  • 25 000 kronor i aktiekapital (ombudet upprättar en bankfullmakt som du behöver för att sätta in aktiekapitalet, där framgår företagsnamn och organisationsnummer)
  • namn och personnummer på styrelseledamöter och suppleanter (minst 1 ledamot och 1 suppleant)
  •  namnförslag på bolaget (och gärna några alternativ om namnet redan skulle vara taget)
  • en verksamhetsbeskrivning (som tydliggör syftet med verksamheten)
  • bestämma om bolaget ska ha en revisor eller inte

Hur går det till att köpa lagerbolag?

Att köpa lagerbolag passar bra för dig som har bråttom eftersom du snabbt kan påbörja din verksamhet. Det går till så här:

1. Du skickar in din beställning till ett ombud som tillhandahåller lagerbolag. De väljer ut ett lämpligt bolag utifrån det räkenskapsår du har valt. Du kan som kund passa på att få rådgivning, bland annat kring namnfrågan, styrelsens sammansättning och hur du kan formulera din verksamhetsbeskrivning. Ombudet upprättar bolagshandlingar samt köpeavtal och skickar till dig för påskrift.

2. Du undertecknar handlingarna och skickar tillbaka dem i original till ombudet tillsammans med ett bankintyg som visar att det finns 25 000 kronor på ett konto öppnat i bolagets namn. Dessa pengar kommer att utgöra bolagets aktiekapital. Du kan även välja att ha ett högre aktiekapital.

Ombudet kan nu lämna in ärendet till Bolagsverket för omregistrering och ombesörjer sedan kontakten med Bolagsverket under tiden som handläggningen pågår. Det utfärdas även en generalfullmakt som visar att du som köpare har rätt att använda bolaget.

Kom ihåg att anmäla ny verklig huvudman till Bolagsverket i samband med att bolaget byter ägare. Det är den nya ägaren som ansvarar för att det blir gjort.

3. När registreringen hos Bolagsverket är klar får du ett registreringsbevis som visar att ändringarna är gjorda. Där framgår bland annat det nya företagsnamnet och den nya styrelsen. Du får även en aktiebok där det framgår vem/vilka som är ägare till bolaget.

När går det inte att köpa ett lagerbolag för att starta aktiebolag?

Lagerbolag fungerar till exempel inte om du vill bilda aktiebolag med apportegendom – exempelvis varulager, fastighet, fordon eller maskiner – istället för med kontanter. Då måste du nybilda aktiebolaget istället.

Lagerbolag — några viktiga saker att tänka på

  • Du som köpare får börja använda bolaget den dag som Bolagsverket tagit emot anmälan från ombudet om att nytt företagsnamn valts och ny styrelse utsetts. Det är från och med den dagen som den nya styrelsen gäller.
  • Tänk på att räkenskapsåret börjar den dag då Bolagsverket registrerar aktiebolaget och inte då det är bildat eller den dag du köper det.

Vill du ha fler tips och kunskap om företagande? Ladda ner vår guide - Guldkorn för företagaren!

New call-to-action 

Författare av detta blogginlägg:
Elin Gyllenqvist
Elin Gyllenqvist arbetar som rådgivare på Aspia i Sundsvall. Hon är främst inriktad på bolagsärenden och kan hjälpa dig med att bland annat starta företag, företrädarändringar, fusioner och kapitalförändringar.