Publish date 2023-09-25
Reading time Lästid: 3 min

Så får du koll på likviditeten!

Sätt fokus på ditt företags likviditet – alltså hur bra betalningsförmåga ditt företag har. Här delar vi med oss av några tips som hjälper dig att få koll.

Upprätta en budget

Alla bolag, stora som små, har nytta av en likviditetsplan eller budget. Många brottas med detta, men det är en av de viktigaste sakerna att ha. Då har du möjlighet att i förväg planera för kommande kapitalbehov. Komplettera också din löpande planering genom att hålla koll på när skatter och moms ska betalas – och hur mycket.

Analysera din kassalikviditet

När du vill ha koll på likviditeten ska du titta i balansräkningen. Mest centralt är nämligen att analysera nyckeltalet kassalikviditet som visar ditt företags omedelbara betalningsförmåga av kortfristiga skulder. En tumregel på en god kassalikviditet är 100-150 procent. Om din kassalikviditet understiger 100 procent kan du exempelvis behöva avyttra anläggningstillgångar för att kunna betala kortfristiga skulder. 

Guldkorn för företagaren - ladda ner guiden med värdefulla tips!

Optimera din kassacykel

Ett annat viktigt nyckeltal är kassacykel som är tidsperioden mellan inköp av råmaterial och erhållen betalning för slutprodukten. Om du optimerar kassacykeln får du en ökad effektivitet, stabilare kassaflöden och möjlighet till bättre likviditet. Kassacykeln utgörs av tre komponenter: 

  • Lagringstid: Som du vill ha så kort som möjligt. Du vill alltså ha varor så kort tid som möjligt i lager. Ju snabbare försäljningsprocess, desto snabbare omsätter du ditt lager och får tillbaka investerade pengar.

  • Kundkredittid: Samma sak här – får du betalt snabbare, har du mer pengar i kassan. Men vill du förbättra din likviditet är det riskabelt att korta kundkredittiden för mycket – då är risken stor att du tappar kunder. Du bör alltså hantera förändringar i kundkredittiden varsamt. Du kan själv påverka genom att inte vänta för länge med att fakturera efter genomfört arbete.

  • Leverantörskredittid: Här gäller motsatsen – du vill ha så lång tid som möjligt på dig att betala. Försök förhandla dig till längre kredittider med dina leverantörer för att på så sätt behålla likvida medel längre i företaget.

Kassacykeln utgörs alltså av: Lagringstid + kundkredittid – leverantörskredittid.

Kapa kostnader

Att se över sina kostnader är en vanlig åtgärd. Se om något onödigt går att skala av. Det förbättrar såklart likviditeten om du också förhandlar ned priset på dina inköp.

Var beredd på oförutsägbara händelser

Ett bra tips är att budgetera en buffert. Oförutsedda händelser kan ske och du kan få ökade kostnader – då hjälper det att ha en buffert.

Sälj av onödiga tillgångar

Se över om du har tillgångar i exempelvis lager eller anläggningstillgångar som inte används. Sälj av outnyttjade tillgångar för att förbättra likviditeten.

Få tips om hur du gör bokföring enklare och planerar din verksamhet under räkenskapsåret. Ladda ner vår guide "Årsplanering för företag - Så gör du bokföringen enklare"!

AFF-Banner-Puff-hemsida

Författare av detta blogginlägg:
Sara Samuelsson
Sara Samuelsson är redovisningskonsult vid Aspias kontor i Varberg.

Skillnaden mellan resultat och likviditet?

Resultat visar skillnaden mellan intäkter och kostnader.
Likviditet visar skillnaden mellan vad som strömmar in och ut från bolaget, alltså företagets betalningsförmåga