Publish date 2023-04-03
Reading time Lästid: 4 min

Nu höjs momsen på vissa reparationer

Den 1 april 2023 höjs momsen på reparationer av bland annat cyklar, skor och kläder – från 6 procent till 12 procent. Det står klart efter att riksdagen nyligen röstade igenom regeringens förslag. Läs om vad den nya momsregeln innebär för miljön, reparationsbranschen men även vad du som företagare bör göra rent praktiskt från den 1 april.

Vad är bakgrunden till beslutet?

Regeringens motivering är att momsen är en effektiv skatt som bör värnas som intäktskälla för staten och att utgångspunkten därför bör vara enhetlig moms och tillämpning av normalskattesatsen, 25 procent. Genom höjningen kommer dessa tjänster att ligga närmare normalskattesatsen, enligt motiveringen.

Det har dock inte ens gått ett år sedan en enig riksdag beslutade om att sänka momsen på reparationen av just cyklar, skor och kläder. Det beslutet började gälla 1 juli 2022, men nu höjs alltså momsen igen – från 6 procent till 12 procent.

Historiskt sett har momsen på reparationer fram till 2017 legat på 25 procent, men sänktes då till 12 procent, för att alltså sänkas ytterligare – till 6 procent – under sommaren 2022. Anledningen till att den förra regeringen sänkte momsen var att få fler att vilja reparera sina gamla prylar ur hållbarhetssynpunkt. Beslutet om att höja momsen går nu istället helt emot hållbarhetstänket.

Thomas Borg, skatterådgivare på Skeppsbron Skatt, menar att momshöjningen kan sända fel signaler i en tid då vi ska värna om möjligheten att reparera istället för att köpa nytt. 

Vad kommer detta att innebära för landets företagare?

Det är svårt att sia om hur detta kommer att slå mot reparationsbranschen rent ekonomiskt, men risken är förstås att en höjd moms och därmed höjda priser kommer att leda till en mindre efterfrågan och därmed färre kunder. Det i sig kan innebära att vissa företag drar sig för att anställa. Att höja priserna blir för de flesta helt nödvändigt eftersom en större del av kakan kommer att försvinna till Skatteverket.

Även om momsen höjs från 6 till 12 procent kommer det dock fortfarande att vara billigare att reparera än att köpa nytt. Däremot handlar det främst om ett signalvärde när riksdagen väljer att höja momsen på något som precis sänkts. Beslutet om förhöjd mervärdesskatt skickar signaler om att det inte längre ska vara lika lönsamt att reparera sina gamla cyklar, skor och kläder. Något som går att slå fast är att det inte kommer ha så stor effekt på statsbudgeten – däremot för småföretagarna i branschen. Särskilt i en tid då priset på el och råvaror redan ligger på rekordhöga nivåer.

Vad behöver jag som företagare göra?

Det första som är bra att tänka på är att gå ut och informera kunderna om att momsen på reparationer höjs och att de därmed kan behöva justera priserna och uppdatera prislistorna. Vad du sedan behöver göra rent praktiskt från och med den 1 april beror på vad du använder för kassasystem, men du ställer in systemet så att reparation ska gå in på 12 procent istället för 6 procent.

Om du vill ha hjälp, stöd eller råd i ditt företagande – tveka inte att höra av dig!