Publish date 2023-05-16
Reading time Lästid: 6 min

Prompt Engineering för AI-assistenter, något för dig som företagare?

I min roll som företagsrådgivare och affärsutvecklare stöter jag ofta på spännande verktyg, system och tekniker. Nyligen har jag, som så många andra, upptäckt potentialen med "Prompt Engineering" och hur det kan skapa värde inom väldigt många områden då det hjälper dig att använda verktyg som ChatGPT på ett bra sätt.

Vad betyder prompta?

Det engelska substantivet prompt/prompts används också på svenska i betydelsen ledtråd som man ger (till exempel vid testning).

Hjälpa på traven.

Termen används om att ge ledtrådar till någon som håller på att lära sig något nytt eller till någon som genomgår ett test och man vill veta om kunskapen eller förmågan finns men inte kan aktualiseras utan lite extra hjälp.
Källa: Psykologiguiden

Öva på att ställa rätt frågor så kallade ‘prompts’ för att få bra svar

Prompt engineering innebär att man ger AI-modellen rätt förutsättningar genom att ställa frågor, eller prompts, på ett sätt som gör att du kan få mer exakta, relevanta och användbara svar som uppfyller de behov och förväntningar du har. Genom att bli duktig på att ställa rätt frågor kan ChatGPT hjälpa till att skapa innehåll, bolla idéer, lösa problem, automatisera processer och mycket mer, vilket i sin tur kan öka effektiviteten och driva innovation.

Ju bättre information och input du ger ChatGPT desto större är sannolikheten att du får en output som skapar värde för dig och som är mer pricksäkert än vad det annars hade varit. Du kan beroende på ditt mål med att använda ChatGPT och hur du tänker jobba med verktyget dels använda skräddarsydda prompts. I detta fall kan du beskriva din fråga med tillräcklig mängd information och bakgrund för att ChatGPT skall kunna ge dig riktigt bra hjälp. Du kan också fortsätta att prompta i samma tråd för att få ännu mer hjälp och detaljerat stöd för hur du faktiskt skall utföra arbetet. Fördjupningsfrågor kan du, för att få så detaljerat stöd som du behöver, fortsätta med i hur många steg som helst.

Exempel på prompts som skapar värde

Se följande exempel där jag har lagt in ett förslag på hur man kan jobba med fördjupning. Observera att alla svar från fördjupningsfrågan inte presenteras i denna artikel.

Exempel 1:
"Jag driver ett bilförsäljningsföretag som säljer ca 100 bilar per år. Verksamheten bedriver jag dels i en mellanstor stad i Sverige men också online via egen hemsida och på andra försäljningssidor. Vi är två säljare i bolaget som säljer bilarna som är begagnade mellanklassbilar av olika märken. Bilarna drivs främst av bensin eller diesel. Jag vill öka bolagets tillväxt och antalet sålda bilar per år utan att öka antalet säljare i bolaget. Jag vill att du hjälper mig med en femstegsplan för hur jag skall göra för att öka bolagets försäljning. Börja med att ge mig stegen, en kortfattad förklaring per punkt samt målsättning för varje punkt. Jag kommer sedan be dig detaljer beskrivningen, steg för steg."

 

prompt-engineering-ai-example-1

prompt-engineering-ai-example2

prompt-engineering-ai-example3-1

Ett annat exempel att jobba med prompt:s är att testa sig fram och skapa en prompt som man anser fungerar bra och sedan återanvända samma prompt flera gånger genom att byta ut nyckelorden i prompten. Nedanstående exempel bygger på följande prompt där nyckelorden lätt går att byta ut. Givetvis kan man även i detta fall jobba med fördjupningsfrågor. Prompt: Brainstorma, helt utan begränsningar, nya och innovativa affärsmöjligheter inom branschen ”valfri bransch” och ge mig 5 förslag på dessa affärsmöjligheter men en motivering till ditt val.

Exempel 2:
"Brainstorma, helt utan begränsningar, nya och innovativa affärsmöjligheter inom branschen bilförsäljning och ge mig 5 förslag på dessa affärsutvecklingsmöjligheter med en motivering till ditt val"

prompt-engineering-ai-example4

Testa dig fram och var källkritisk när du använder chattbotar som ChatGPT

Som det framgår ovan så finns det oändliga möjligheter med ett verktyg som ChatGPT. I vissa fall får man svar som är direkt felaktiga eller inte tillräckligt bra för att de skall ge mig något värde. I många fall kan man komma runt detta och få rätt svar genom att lära sig att prompta på rätt sätt, men detta beror på vilken uppgift man vill försöka lösa med ChatGPT. Det viktigaste för att verkligen hitta fördelarna är att testa sig fram för att på så sätt lära sig hur man skall prompta för att få ut ett resultat som är värdefullt för just dig.

Använd inte riktiga företagsnamn eller känsliga uppgifter, tänk på IT-säkerheten

Tänk dock på att det är viktigt att vara försiktig och tänka till när vi använder dessa tekniker. IT-säkerhetsperspektivet är centralt, och vi måste alltid tänka på vad vi delar för data med verktygen då leverantörerna ofta har möjlighet att nyttja den data man skickar in.

 

Författare av detta blogginlägg:
Per Willstedt
Per är auktoriserad redovisningskonsult och ansvarig för avdelningen Service Management inom Redovisning på Aspia.