Publish date 2024-01-24
Reading time Lästid: 5 min

Så påverkas du som arbetsgivare av Foras månatliga rapportering

Från och med 2024 genomför Fora en successiv övergång från årlig till månatlig rapportering. Första steget i denna förändring inkluderar arbetare som omfattas av tjänstepension och försäkringar med avtalspension SAF-LO.

Varför genomför Fora denna förändring och vilka är fördelarna?

Övergången till månatlig rapportering för arbetare är en gemensam satsning mellan Svenskt Näringsliv och LO.

1. Arbetare kommer nu få större möjligheter till löpande avkastning under året på sina pensionspengar på samma sätt som tjänstemän har idag.

2. Arbetsgivares fakturor från Fora kommer nu även att baseras på verkliga kostnader av försäkringar och tjänstepension istället för preliminära som det har gjorts tidigare.

3. Förändringen syftar även till att harmonisera övrig arbetsgivarrapportering som görs månadsvis, t.ex. till Skatteverket och Collectum.

Uppmärkning av anställda

I samband med övergången införs en ny uppmärkning av arbetarna. Förutom identifiering av anställda (personnummer eller samordningsnummer samt adressuppgifter) krävs även en uppmärkningskod. Denna kod ger information om den anställdes personalkategori och eventuellt anslutning till kollektivavtal.

Uppmärkningskoder finns tillgängliga för alla arbetare oavsett om företaget är anslutet till ett kollektivavtal eller inte. Information om vilka uppmärkningskoder som gäller för respektive företag finns tillgänglig på Foras hemsida under ”Mina sidor”. Vid osäkerhet om vilken kod som gäller för en viss personalkategori kan man kontakta antingen Foras kundtjänst alternativt den arbetsgivarorganisation- eller fackförening man är ansluten till som företag.

I de fall man har anställda som har en s.k. blandad tjänst (som kan kategoriseras som både tjänstemän och arbetare) så är det de arbetsuppgifter som utförs övervägande under ett år som är avgörande.

En individ kan endast ha en (1) uppmärkning åt gången – därför är det viktigt att man inte rapporterar in samma person till flera olika pensionsplaner.

När kan man behöva ändra uppmärkningskod för en anställd?

  • Om denne byter personalkategori
  • Vid förändring i kollektivavtal
  • Om en arbetare omfattas av två olika kollektivavtal (avtalsområden) som båda ger tjänstepension via SAF-LO kan man behöva byta uppmärkningskod upp till en gång per månad.
    • Huvudregeln är att det är den övervägande del av arbetsuppgifterna per månad som avgör vilken uppmärkningskod som avses den aktuella rapporteringsperioden.

Samtliga arbetare ska rapporteras in oavsett ålder

En nyhet är att även arbetare över 65 år ska inkluderas i månadsrapporteringen. Detta gör att alla arbetare med pågående anställningar ska inkluderas. Det kommer att finnas en möjlighet att ange om en arbetare över 65 år fortsatt ska ackumulera premier för Avtalspension SAF-LO samt eventuell Deltidspensionsavsättning/Extrapensionsavsättning. Detta är en överenskommelse som görs mellan den anställde och arbetsgivaren.
 

Hur sker rapporteringen till Fora?

De flesta stora lönesystemen stödjer filframställan vilket underlättar rapporteringen på Foras hemsida (under "Mina sidor"). Rapporteringen kan även göras manuellt eller med en Excel-fil som laddas ner från Foras hemsida och sedan fylls i för uppladdning.

Blir det några fakturaförändringar?

Från och med 2024 kommer det två olika fakturor från Fora, en varje månad (för arbetare) och en varannan månad (för tjänstemän). Fakturorna ska betalas till olika bankgironummer och det är mycket viktigt att de olika fakturorna betalas till rätt mottagare.

Tips! Säkerställ att Fora finns upplagt som två betalningsmottagare med olika bankgironummer i företagets reskontra.

På Foras hemsida finns mer information om denna förändring: Tolv är bättre än en - fora.se

Viktiga datum

31 januari 2024:
Sista dag för rapportering av utbetalda årslöner 2023 (avseende både tjänstemän och arbetare)
Februari 2024:
Foras E-tjänster öppnas för uppmärkning- och månadsrapportering
31 mars 2024:
Deadline för rapportering av utbetald lön för jan-feb (avseende arbetare)
April 2024:
Fakturan för arbetarnas tjänstepension och försäkringar för jan-feb 2024 skickas ut tidigast i april. 
Senast 2026:
Övergången till månatlig rapportering för tjänstemän med försäkringar via Fora kommer att genomföras vid en senare tidpunkt dock senast under år 2026. 

Vill du ha hjälp med lönehantering och pensionsrapportering?

Aspia erbjuder en mängd tjänster inom Lön och HR-området och vi finns i hela Norden. Alla våra konsulter arbetar enligt en standardiserad-, digital- och kvalitetssäkrad arbetsmetodik – alltid med kund och förstklassig service i fokus. Kontakta oss för att veta mer — Vi ser fram emot att höra från dig!

Behöver du hjälp med nya Fora-rapporteringen?
Läs mer om vårt erbjudande och tjänster!

 

Författare av detta blogginlägg:
Therese Jungner
Therese Jungner är Affärsutvecklare för Payroll på Aspia och utgår från kontoret i Stockholm.

micaela-binstrom


Micaela Bingström


Micaela Bingström är Affärsutvecklare och ansvarig för avdelningen Service Management inom Payroll på Aspia och utgår från kontoret i Stockholm.

Kontakta mig!