Publish date 2024-05-02
Reading time Lästid: 3 min

Stora räntehöjningar för BRF:er — Så kan föreningar förbättra sin ekonomiska situation

Med en pågående uppgång i räntorna står bostadsrättsföreningar inför nya ekonomiska utmaningar. BRF:er blir allt mer räntekänsliga, vilket resulterat i markanta ökningar av årsavgifterna. Det ekonomiska skiftet innebär att både styrelser och boende behöver omvärderar sina finansiella strategier för att säkerställa föreningens långsiktiga hälsa och stabilitet.

De senaste åren har vi sett en betydande förändring på räntemarknaden, som har haft en direkt påverkan på bostadsrättsföreningar (BRF). Efter en period av mycket låga räntor, där nivåerna låg på mellan 1-2 %, har vi nu sett en uppgång till cirka 4-5 %. Denna förändring har lett till att många BRF:er har blivit mer räntekänsliga, vilket i sin tur har haft stor effekt på årsavgifterna.
 

BRF:er börjar engagera sig allt mer i ekonomiska frågor

För tre år sedan var det generellt sett ett mindre intresse både från styrelser i BRF:er och potentiella lägenhetsspekulanter att engagera sig i ekonomiska frågor. Detta tankesätt har dock skiftat markant på grund av räntemarknaden. En konsekvens av detta är att man nu ser betydande ökningar i årsavgifter. 

Som lägenhetsspekulant kan man hitta dessa fallgropar genom att noggrant analysera BRF:ens årsredovisning. Man bör fokusera på kassaflödet snarare än resultatet. Resultatet kan variera mycket från år till år beroende på underhållskostnader, medan ett stadigt kassaflöde kan ge mer stabilitet och indikera god ekonomisk hälsa. 

Svindlande höjningar i årsavgifter skapar oro bland medlemmar — men framtiden är ljus

Många BRF:er har inte anpassat sina årsavgifter för att spegla dessa nya ekonomiska realiteter, vilket har resulterat i drastiska ryck i årsavgifterna. Vi har till och med sett extrema fall där föreningar har höjt sina avgifter med upp till 70-80 %, vilket naturligtvis har skapat stor oro bland medlemmarna. 

Framtiden ser dock ut att medföra en gradvis förändring. Flera BRF:er har börjat att strategiskt förbereda sig genom att höja årsavgifterna och även genom att upprätta underhållsplaner, vilket nu är obligatoriskt för alla nya föreningar. Dessa åtgärder syftar till att skapa en mer förutsägbar och hållbar ekonomisk framtid för föreningarna. 

BRF:er måste ta större initiativ för att skydda medlemmars intressen och skapa långsiktig stabilitet

Det är tydligt att BRF:er måste ta ett mer aktivt grepp om sin ekonomiska förvaltning för att hantera de utmaningar som ränteförändringarna medför. Med bättre planering och en ökad medvetenhet om ekonomiska risker kan föreningarna bättre skydda både nuvarande och framtida medlemmars intressen. 

Här kan du läsa mer om de nya kraven som bör tillämpas i årsredovisningar för 2023 och framåt - Bostadsrätterna | Nya krav på årsredovisningar – så ska de tolkas (bostadsratterna.se) 

Vill du veta mer om hur Aspia kan hjälpa er med ekonomisk förvaltning eller få mer information om våra övriga tjänster?

Kontakta oss!

 

Författare av detta blogginlägg:
Farshad Abdi
Farshad är Interimskonsult på Aspia och utgår från kontoret i Stockholm.