Publish date 2024-05-05
Reading time Lästid: 4 min

Vad gör egentligen en Business Controller?

Finansyrket har många olika roller som kan vara svåra att skilja på. Vad gör till exempel en controller kontra en redovisningsekonom? I den här artikeln reder vi ut en gång för alla – vad gör egentligen en Business Controller?

Vad är en business controllers främsta uppgift?

Den viktigaste uppgiften för en Business Controller är att tolka och analysera företagets siffror och data så att ledningen kan ta rätt beslut framåt. Man kan alltså likna controllern vid en brygga mellan ekonomiavdelningen och ledningen.  

"Jag skulle säga att majoriteten av de analyser som företagsledningen baserar sina beslut på är gjorda av en Business Controller, i alla fall på större bolag. Det kan till exempel handla om val av företagsstrategi, affärssatsningar, omorganisation, anställningar, med mera" säger Emina Bektas, Interim Business Controller på Aspia.

Osäker på om ditt företag är i behov av en Business Controller?
Läs "När är det läge att ta in en interim Business Controller?"

Finansiella analyser ger underlag till datainformerade beslut

I likhet med en redovisningsekonoms arbetsuppgifter jobbar en Business Controller ofta med redovisning, men det som skiljer en controller från en redovisningsekonom är alltså analys- och prognosarbetet. En Business Controller kan stötta med exempelvis budget- och prognosarbete, sätta upp rapporteringspaket för månatlig uppföljning och stötta vid större förändringsprojekt som systemimplementering eller bolagsförsäljningar. 

På större företag är majoriteten av de analyser som företagsledningen baserar sina beslut på utförda av en Business Controllers.

"Vardagen för en Business Controller handlar om att analysera data från olika typer av rapporter från ekonomisystem, CRM, HR-system och business intelligence-verktyg", säger Yaser Shakir, även han Interim Business Controller på Aspia.
"Utifrån denna data kan vi se om företaget har tillräcklig tillväxt, hur bruttomarginalen ser ut, kostnader i förhållande till intäkter, vilka avtal som är mest lönsamma, om företaget behöver ta in finansiering, och mycket mer. Olika företag är ju i olika faser och vilka analyser som görs beror på vilka utmaningar som bolaget står inför.
"

Från Excel till moderna system för att minska risken för mänskliga fel

En Business Controllers uppgift kan också handla om att effektivisera finansarbetet genom att exempelvis implementera moderna budgetverktyg för att minska de manuella fel som kan uppstå om man fortfarande sitter kvar i Excel.

"Det kan handla om projektledning och kravställning vid implementering av nytt ERP, datalager med tillhörande visualiseringsverktyg såsom PowerBi eller budget- och prognosverktyg", säger Yaser Shakir.
"Dock en arbetsuppgift som är lätt att glömma, men som jag ser som väldigt viktig, är att skapa sig ordentlig förståelse för det som händer ”bakom” siffrorna. Det innebär att man behöver ha en bra relation till alla avdelningar på företaget för att inte missa några viktiga insikter."
 

Söker du efter en interim Business Controller?

Vi garanterar en vass konsult som hjälper ditt företag i rätt tid! Fyll i din intresseanmälan så kommer vi kontakta dig inom 48 timmar. 

 

Författare av detta blogginlägg:
Yaser Shakir
Yaser Shakir är interimskonsult och arbetar vid Aspias kontor i Stockholm.