Publish date 2023-02-22
Reading time Lästid: 4 min

Vad kostar ITP1 egentligen? Har vi rätt premie?

Många företag som inte omfattas av kollektivavtal följer ändå premienivån i ITP1, men vad är egentligen rätt premie?

Parterna inom allt fler avtalsområden har sett behov av en förstärkt pension, inte minst för att kunna bekosta någon form av delpension i syfte att de anställda ska klara av att arbeta längre. Förhandlingar har resulterat i införandet av en deltidspensionspremie (DTP) eller motsvarigheten Flexpension (begreppen används ofta synonymt). I det här blogginlägget diskuteras hur den förstärka pensionen fungerar samt hur företag utan kollektivavtal kan behöva anpassa sin pensionspolicy för att fortsätta vara attraktiva arbetsgivare.

Arbetsgivare med kollektivavtal

Premiens storlek beror på kollektivavtal, men målet för många avtalsområden är att den på sikt ska motsvara 2 % av den pensionsmedförande lönen.

Vid en nyanställning är det viktigt att vara uppmärksam på att pensionspremien som kan räknas fram på Collectums hemsida inte inkluderar DTP. Se därför till att addera den DTP som gäller inom ert kollektivavtal till föreslagen pensionspremie för att få en korrekt uppfattning om pensionskostnaden.

Utöver en kompletterande pensionspremie innehåller delpension en förstärkt möjlighet att gå ner i arbetstid från 60 eller 62 års ålder, beroende på kollektivavtal. När anställda med ITP2 går i deltidspension är det viktigt att ni som arbetsgivare rapporterar två löner. Ålderspension beräknas på lön innan deltidspensionering och ITP:s sjukpension beräknas på deltidslön. Det kan jämföras med rapporteringen vid löneväxling, den anställda löneväxlar mot fritid.

Arbetsgivare utan kollektivavtal

Många arbetsgivare som inte är anslutna till kollektivavtal väljer att efterlikna premien i ITP1, det vill säga en avsättning motsvarande 4,5 % av pensionsmedförande lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp (2023: 46 438 kronor) och 30 % av överskjutande lönedelar. Efter införandet av DTP är det emellertid vanligt med större avsättningar inom ITP-avtalet, vilket innebär att företag som velat efterlikna (eller överträffa) ITP1 bör se över sin pensionspolicy. Ett möjligt sätt att hantera detta på är att ta reda på aktuell DTP inom relevant bransch och justera premietrappan därefter.

En arbetsgivare som är i färd att teckna en ny pensionspolicy och har som avsikt att ge de anställda en tjänstepension som motsvarar ITP1 kan med fördel lägga till 2 % på avsättningen från start, vilket motsvarar 6,5 % respektive 32 % av pensionsmedförande lön. På så vis undviker arbetsgivaren att behöva uppdatera policyn varje gång parterna kommer överens om en ny nivå för DTP. En översyn av policyn kommer trots det ändå vara nödvändig med några års mellanrum, eller vid större förändringar av förutsättningarna.

Se till att er pensionspolicy attraherar och behåller rätt kompetens

Tjänstepensionen utgör en väsentlig kostnad för svenska arbetsgivare och borde därför vara något som företag är måna om att de anställda ska förstå och uppskatta värdet av.

Om ni som arbetsgivare är osäkra på hur tjänstepension kan användas för att attrahera och behålla rätt kompetens kan pensionsspecialisterna på Skeppsbron Skatt erbjuda workshops på temat. Vi kan även erbjuda era anställda seminarier för att öka förståelsen kring det svenska pensionssystemet och vikten av en anställning med tjänstepension.

Hör gärna av er till oss så berättar vi mer.

Författare av detta blogginlägg:
Sten Levin
Sten Levin är pensionsrådgivare vid Skeppsbron Skatt som är en del av Aspia. Sten stöttar arbetsgivare i nästan alla frågor som rör tjänstepension, till exempel vid upprättandet av pensionspolicys och pensionsrelaterade skatte- och redovisningsfrågor.