Publish date 2019-01-17
Reading time Lästid: 4 min

Har ditt företag anmält verklig huvudman?

Bolagsverket skickade ut påminnelser om att anmäla verklig huvudman till cirka 75000 aktiebolag under slutet av 2018. Är ditt företag ett av dem? Här förklarar vi hur man anmäler verklig huvudman och vad som händer om ni inte gör det. 

Vad är verklig huvudman? 

Med verklig huvudman menas den som har mer än 25 procent av rösterna eller har rätt att tillsätta hälften av styrelsen i ett företag eller en förening. Om en person tillsammans med närstående har detta inflytande är också han eller hon verklig huvudman. Det kan finnas flera verkliga huvudmän.

Hur anmäler man verklig huvudman?

Anmälan till Bolagsverket ska göras elektroniskt av en behörig företrädare för bolaget och undertecknas med e-legitimation.

Om du saknar tillgång till e-legitimation kan någon som har en e-legitimation göra anmälan åt dig. Du ska då ge personen en fullmakt att anmäla. Fullmakten behöver inte skickas in till Bolagsverket utan den ska finnas kvar hos ombudet.

Om du vill göra din anmälan på papper måste du först söka dispens hos Bolagsverket. Avgiften blir då högre. Dispens lämnas alltid om du till exempel saknar svensk e-legitimation eller inte har tillgång till internet. Bolagsverket gör en bedömning i varje enskilt fall.

Även de företag som inte har en verklig huvudman, eller inte vet vem som är det, ska anmäla detta till Bolagsverket. 

Tänk på att även de företag som inte har en verklig huvudman eller de företag som inte vet vem som är verklig huvudman ska anmäla det till Bolagsverket. Företaget anmäler då att verklig huvudman saknas alternativt att det inte finns tillräckliga uppgifter för att identifiera vem som är verklig huvudman.

Vad kostar det att anmäla verklig huvudman?

Det kostar 250 kronor att anmäla. Du betalar med kort eller via en faktura som Bolagsverket skickar ut. Kom ihåg att anmäla bolagets nya faktureringsadress om Bolagsverket ska fakturera kostnaden.

Guldkorn för företagaren - ladda ner guiden med värdefulla tips!

När ska anmälan göras?

Anmälan ska ske inom fyra veckor för den som köper ett företag. Gäller från den dag som den nya ägaren tillträder. Det är den nya ägaren som ska se till att anmälan blir gjord. 

För ett nystartat företag ska anmälan göras inom fyra veckor från registreringen.

Vad händer om du inte har anmält verklig huvudman?

Om Bolagsverket ser att uppgiften saknas eller får veta att den inte stämmer, kan de utdöma ett vite till företaget och dess företrädare. Vitet ska vara kännbart för företaget.

Företag som inte har anmält några uppgifter kan bedömas ha en högre risk hos finansbolag och kreditupplysningsföretag och de kan få sämre villkor hos exempelvis banken. 

Varför finns registret?

Lagen om registrering av verklig huvudman gäller sedan den 1 augusti 2017 och berör 800 000 företag och föreningar i Sverige. 

Bakgrunden till registret är att Europaparlamentet 2015 antog ett nytt penningtvättsdirektiv som innebär att alla EU-länder måste ha ett register över verkliga huvudmän. Syftet är att till exempel banker och finanspolisen ska kunna ta reda på vem eller vilka som står bakom ett företag. 

Söker du stöd av en specialist som avlastar och låter dig fokusera på kärnverksamheten? Ladda ner vår guide - 10 frågor du behöver ställa innan du väljer redovisningsbyrå!

New call-to-action

Mer information om verklig huvudman:

Författare av detta blogginlägg:
Elin Gyllenqvist
Elin Gyllenqvist arbetar som rådgivare på Aspia i Sundsvall. Hon är främst inriktad på bolagsärenden och kan hjälpa dig med att bland annat starta företag, företrädarändringar, fusioner och kapitalförändringar.