Publish date 2023-11-22
Reading time Lästid: 5 min

AI, Hållbarhet & Gen Z: Insikter för 2024 och framåt

Hållbarhetsredovisning, AI-lösningar och Gen Z har skakat om arbetsmarknaden under 2023. Här har vi samlat några insikter från året som gått och vad vi kan förvänta oss för 2024 och framåt. 

Hållbarhetsredovisning — Mer än “bara” en miljöfråga 

Trots namnet handlar hållbarhetsredovisning om mer än miljöfrågor. I enlighet med nya lagkrav och EU-direktiv får företag ett utökat krav på att integrera affärsstrategier för hållbart och ansvarsfullt företagande. Detta innefattar både miljöfrågor men även sociala samt organisatoriska och ekonomiska frågor.

I stora drag syftar hållbarhetsredovisning till att påverka, utveckla och leda företagets långsiktiga hållbarhetsarbete. Risken av att inte upprätta en systematisk hållbarhetsredovisning är att företaget inte hänger med i utvecklingen och tillväxten på marknaden. Något som i sin tur försämrar företagets långsiktiga överlevnad.

Trendrapport-LNFskog_CTA_1

AI-lösningar effektiviserar redovisnings- och revisionsbranschen 

Skicka pdf-filer som e-faktura är inte framtiden. Scanna av fysiska kvitton är inte heller en del av framtiden. Allt, och då menar vi verkligen allt, kommer inom de närmsta åren automatiseras samt digitaliseras. Papperskvitton blir ännu en del av bokföringens långa historia.

Framtidens AI-lösningar inom redovisnings- och revisionsbranschen kommer bland annat erbjuda:

Automatiserad bokföring och rapportering
Realtidsanalys och prediktiva prognoser
✅ Interaktiva verktyg - ex. chatta direkt med ditt bokslut

Trots att AI-lösningar kan generera snabba svar ser vi att beslutsfattningen kommer fortsätta utgå från våra mänskliga erfarenheter, moralitet och förmåga att fatta rätt beslut. AI kommer inte bli en ersättare utan en medarbetare som möjliggör sammanställningen av enorma mängder data och insikter.  Effektiviseringen av tidskrävande administration och manuell datainsamling kommer möjliggöra mer tid åt rådgivning som effektiviserar och utvecklar affärsverksamheten.  

Idag är AI en enorm gråzon som saknar tydliga regler och direktiv. Något som bör komma inom närmsta åren, och kan därav förändra de förväntningar vi har av AI i framtiden. 

Gen Z — Starka värderingar och “quiet quitting

Generation Z, även känt som Gen Z, är en generation som växte upp med större delen av all världens information i bakfickan. Födda ur det globala och digitaliserade samhället under sena 90-talet till första halvan av 00-talet.

Nya generationen av yrkesverksamma, i synnerhet Gen Z, vill se deras arbetsgivare dela samma värderingar som de själva. Nästan 4 av 10 i Gen Z avvisar arbetsuppdrag på grund av oro över etiska frågor eller tackar nej till jobberbjudanden från arbetsgivare som går emot deras värderingar.

Ett tydligt exempel är den globala trenden "quiet quiting". Vilket går ut på att en anställd väljer att jobba kvar hos deras arbetsgivare men utför sina arbetsuppgifter med minimal ansträngning och tar inte på sig något extra arbete. Ofta är quiet quitting en konsekvens av organisatoriska problem inom bolaget och att den anställde inte känner sig respekterad eller värdesatta. Arbetsgivaren förtjänar helt enkelt inte deras fulla dedikation till arbetsrollen. Arbetsgivare som inte uppnår de värderingar som förväntas av deras anställda kommer ha betydligt svårare att anställa eller uppfattas som en attraktiv arbetsplats framöver.

Vad händer sen då?

Vi står idag vid vändpunkten av en ny teknologisk era. Som industrialismen under 1800-talet, elektriciteten i början av 1900-talet, digitaliseringen från 1970-talet, och nu eran av AI från 2020-talet och framåt. Exakt vad detta innebär vet ingen med säkerhet, men med hjälp av de insikter som finns hitintills kan vi se några generella trender växa sig fram.

Med hjälp av nya lagar och direktiv så som bland annat direktiv kring hållbarhetsrapportering, främjas nu en allt mer transparent marknad mellan likaså partners som konkurrenter. Vilket kommer tvinga företag att sträva för en allt mer hållbar och långsiktig affärsutveckling.

Men oavsett om det gäller transparens kring hållbarhet, implementering av AI-lösningar eller anställningsvillkor och förmåner; Så har vi sett en enorm utveckling inom många olika yrkesområden under 2023, däribland även redovisnings- och revisionsbranschen. Något som ser ut att bli början på en mycket spännande utvecklingsresa som kommer påverka alla branscher framöver. 

Få stöd genom hela affärsresan

Våra redovisningskonsulter, lönespecialister och rådgivare hjälper dig med redovisning, lönehantering, HR-frågor, affärsrådgivning och oberoende skatterådgivning.

Vi stöttar dig så att du kan driva, effektivisera
och utveckla ditt företag på bästa sätt.