Publish date 2021-11-30
Reading time Lästid: 6 min

Allt du behöver veta om löneväxling

Genom att avstå en del av bruttolönen idag kan de anställda få mer pengar i kassan när de går i pension. Det är tanken med löneväxling – en personalförmån som allt fler arbetsplatser väljer att erbjuda. Aspias HR-konsulter Mikaela Walter och Eva Holmgren reder ut vad som är bra att tänka på för de arbetsgivare som väljer att erbjuda löneväxling.

Vad är löneväxling?

Att löneväxla handlar om att byta en del av sin kontanta bruttolön mot andra förmåner. I praktiken innebär det att arbetsgivaren drar av exempelvis 1 500 kronor på arbetstagarens bruttolön och istället sätter in det beloppet i vald förmån – där tjänstepension och bilförmån är de vanligaste.

Vad är vinsten för arbetstagarna?

Vinsten för den anställde är att man avstår oskattade pengar. Har man en hög lön är skatten också hög, upp till 40–45 procent. När pensionen tas ut betalas inkomstskatt på utbetalningen. I många fall blir skatten lägre än den skatt som tas ut på lön idag. Rent skattemässigt innebär det alltså en potentiell vinst för den som väljer att löneväxla. Däremot är det viktigt att poängtera att vi idag inte vet vad de framtida skattenivåerna för pension kommer att ligga på.

Vad är vinsten för arbetsgivarna?

Grundtanken med att erbjuda löneväxling är att det skall vara kostnadsneutralt för arbetsgivaren. Fördelarna är att man utmärker sig som arbetsgivare och stärker sitt arbetsgivarvarumärke. Att erbjuda löneväxling är inget som kostar arbetsgivarna något, däremot behöver det administreras i form av att fakturor ska betalas och avtal ska upprättas. Med nuvarande nivåer är det dock billigare för arbetsgivarna att betala in 1 500 kronor i tjänstepension än att betala ut 1 500 i lön. Det beror på att alla arbetsgivare betalar sociala avgifter på 31,42 procent av lönen, medan 24,26 procent gäller för pension. De flesta arbetsgivare som erbjuder löneväxling låter den mellanskillnaden tillfalla arbetstagaren, som då avstår 1 500 kronor men i själva verket får cirka 6 procent ytterligare.

När är det värt att löneväxla?

För att löneväxling ska vara att rekommendera bör arbetstagaren ha en lön som överstiger en viss nivå. Det handlar om att komma över taket för socialförsäkringarna för att det inte ska påverka arbetstagaren negativt. Taket för den statliga pensionen ligger i dagsläget på 8,07 gånger inkomstbasbelopp, som år 2021 är 68 200. Det innebär att man behöver ha en månadslön som är högre än 45 865 kronor efter löneväxlingen för att det inte ska påverka de sociala förmånerna.

Vad behöver arbetsgivare tänka på innan man erbjuder löneväxling?

Alla arbetsgivare som vill erbjuda löneväxling behöver ha en policy för vad som gäller. Om man erbjuder löneväxling mot pension, som är det vanligaste scenariot, vilken lön ska man då räkna på vid exempelvis semesterlön eller sjuklön? Det är frågor man behöver ställa sig och upprätta avtal kring. Man behöver också tydliggöra vilken lön man ska utgå ifrån när man betalar in till tjänstepension – om det är lönen före eller efter semesterväxling som gäller. Det är alltid arbetsgivaren som beslutar om löneväxling ska erbjudas på arbetsplatsen, till vem och vilka villkor som ska gälla.

Finns det regler att förhålla sig till?

Det finns inga lagar som bestämmer hur löneväxling ska gå till. Däremot kan det finnas bestämmelser i kollektivavtal och arbetsgivaren får aldrig göra det sämre för arbetstagaren än vad som är reglerat i avtalet. Bättre går dock alltid att göra. Det viktiga är att ha koll på vad som står i kollektivavtalet och att sedan upprätta sina egna policys kring hur man ska hantera löneväxling.

Vad är fördelen med att löneväxla en bil?

Att löneväxla mot bilförmån med bruttolöneavdrag innebär att arbetstagaren byter oskattad lön mot en förmånsbil. Bilförmån är en schablonförmån vilket innebär att arbetstagaren inte blir beskattad på den faktiska kostnaden som arbetsgivaren har. Man kan säga att arbetsgivaren hyr en bil och arbetstagaren betalar den kostnaden. Att betala förmånsvärde för en bil läggs istället på den anställdes lön och därefter dras skatt på hela beloppet. Fördelen med att löneväxla mot bil är att bilen betalas av bruttolönen, dvs oskattade pengar, dock med hänsyn taget till det förmånsvärde som läggs till enligt Skatteverkets regler. Det kan alltså vara så att det blir billigare att löneväxla mot bilförmån än att privatleasa en bil. Arbetstagare kan också ta del av arbetsgivarens upphandlade rabatter hos bilhandlare. En annan fördel för är att man inte behöver betala kontantinsats för att få en ny bil.

Vad är viktigt att som anställd tänka på när man väljer att löneväxla?

När man avstår en del av sin bruttolön mot andra förmåner påverkas socialförsäkringar och den statliga pensionen. Den nya, lägre lönen, ligger också till grund för exempelvis sjukpenning eller föräldrapenning. Att ta ställning till att löneväxla eller inte är upp till varje arbetstagare, om det är så att arbetsgivaren erbjuder det på arbetsplatsen. Löneväxling går bara att göra på framtida lön, inte på lön som redan blivit utbetald.

Vill ni komma igång med löneväxling på arbetsplatsen? På Aspia guidar vi er rätt och hjälper er genom alla steg som behövs!

          Kontakta mig!          

Författare av detta blogginlägg:
Mikaela Walter
Mikaela Walter arbetar som HR-konsult vid Aspias kontor i Malmö.