2019-08-21

Avskrivning av inventarier är en av många frågor som hanteras i ett bokslut, men vad innebär det egentligen? Och när och på vilket sätt skrivs inventarier av? Här får du svaren!

De allra flesta företag behöver någon form av utrustning – maskiner, möbler eller liknande – som används för att verksamheten ska fungera. De här kallas för tillgångar eller inventarier och ska skrivas av, något som kan vara förvirrande för många eftersom avskrivning av inventarier bara händer i bokföringen, inte på bankkontot. Vi tar det därför steg för steg:

Vad är avskrivning?

Något förenklat kan man säga att en avskrivning är ett sätt att dela upp kostnaden för en ny tillgång på hela den tid som den ska användas i bolaget.

Varför gör man avskrivningar?

Tänk dig ett åkeri som köper en ny lastbil för en miljon kronor som de planerar att använda i fem år. Om de skulle ta upp hela kostnaden för lastbilen i bokföringen det första året skulle vinsten minska ordentligt, de kanske till och med skulle göra en förlust. Nästkommande fyra år skulle de istället inte ha någon kostnad alls för sin lastbil.

Det här är inte skattemässigt tillåtet, och för att få en jämnare och mer rättvisande fördelning av kostnaden gör man avskrivningar på sina inventarier. I exemplet med lastbilen skulle det innebära att man istället bokför 200 000 kronor som kostnad varje år, det vill säga en miljon kronor fördelat på 5 år.

Det vill säga även om du betalar hela lastbilen på en gång så sprider du i bokföringen ut kostnaden över flera år. På så vis speglar din resultaträkning hur du utnyttjar dina resurser.

Så väljer du rätt redovisningsbyrå - ladda ner guiden!

Vilka inventarier ska man göra avskrivningar på?

Det finns flera olika saker att ta hänsyn till när man ska avgöra om ett köp av en inventarie ska skrivas av eller inte:

  1. Kostnaden. Inventarier som kostar mer än ett halvt prisbasbelopp (prisbasbeloppet för 2019 är 46 500 kr) måste skrivas av. Kostar de mindre kan företaget välja att redovisa tillgången som förbrukningsinventarier och därmed välja om de ska skrivas av eller inte.

  2. Ekonomisk livslängd. Den tidsperiod som du beräknar använda inventarien. Är den tiden kortare än tre år räknas tillgången som en förbrukningsinventarie oavsett hur mycket den kostar och kan skrivas av direkt.

  3. Har inventarien en obegränsad ekonomisk livslängd? Köper du en byggnad skriver du av värdet på huset, men du skriver inte av värdet på marken eftersom den inte förbrukas och därmed inte minskar i värde. Samma sak med konst: du skriver inte av tavlan du köpt till receptionen för den nyttjas och slits inte i verksamheten och minskar därmed inte i värde.

Hur går avskrivning av inventarier till?

Det allra vanligaste sättet kallas ”avskrivning enligt plan”. Då skriver man av tillgången med en lika stor summa varje år under hela den ekonomiska livslängden då tillgången genererar ekonomiska fördelar.

Exempel:

Ni har köpt nya konferensmöbler för 50 000 kronor. Ni räknar med att de ska hålla i 10 år.

Då blir avskrivningen enligt plan 50 000 kronor/10 år, det vill säga 5000 kronor per år.

 

Det finns också möjlighet att i avskrivningen använda något som kallas "restvärde".

Exempel:

Du köper en lastbil för 500 000 kronor som kommer att användas i företaget i 10 år och därefter ska den säljas. I förväg bedömer du att den då kommer att vara värd 50 000 kronor.

Då skriver du av mellanskillnaden av anskaffningsvärdet och restvärdet, det vill säga 500 000-50 000 = 450 000 kronor, alltså 45 000 kr per år under tio år. Denna metod ger ett ännu mer rättvisande resultat och bild av företaget.

 

Utöver planenliga avskrivningar finns det möjlighet till ”överavskrivning”. Det är en skattemässig avskrivning som passar företag som behöver frigöra likviditet. Företaget sänker det skattemässiga resultatet med ytterligare avskrivning, och då blir skatten lägre för året. Det kan därför vara bra med överavskrivningar inför större investeringar som kräver extra likviditet. Fråga gärna din redovisningskonsult mer om du tror att det kan gynna er.

Vilka avskrivningstider gäller?

Du ska skriva av dina inventarier under hela deras ekonomiska livslängd (den tid investeringen förväntas vara till ekonomisk nytta i företaget), inte mer och inte mindre. Mindre bolag som tillämpar regelverket K2 kan dock få använda sig av en förenklingsregel som säger att alla inventarier, oavsett livslängd, får skrivas av på fem år.

Vad är K2?

 

K2 är det förenklade redovisningsregelverket som får väljas av mindre företag som är aktiebolag eller ekonomisk förening. Med mindre företag menas företag som de två senaste fastställda räkenskapsåren inte har uppfyllt två eller tre av följande kriterier:

  • Mer än 50 anställda
  • Mer än 40 miljoner i balansomslutning
  • Mer än 80 miljoner i nettoomsättning


Har ditt företag behov av en ny redovisningsbyrå?

För att valet ska bli lyckat är det viktigt att du funderar igenom några saker. I vår guide får du tips som kan hjälpa dig att välja rätt redovisningshjälp för just din verksamhet

New call-to-action

Vad är inventarier?

En inventarie är något du skaffar till din verksamhet för att du tror att det kan ge ditt företag ekonomiska fördelar. En tillgång helt enkelt.

Exempel 1: Du är bilhandlare och köper en lastbil för att sälja den vidare – då är lastbilen inte en tillgång utan en del av ditt varulager.

Exempel 2: Du driver ett åkeriföretag och köper en lastbil för att köra dina kunders varor – då är lastbilen ditt verktyg för att tjäna pengar och därmed en inventarie.


Ulf Svensson
Författare av detta blogginlägg:

Ulf Svensson

Ulf Svensson arbetar som auktoriserad redovisningskonsult vid Aspias kontor i Örnsköldsvik.