Publish date 2019-06-12
Reading time Lästid: 3 min

Då behöver du göra en företagsvärdering

Även om du inte går i försäljningstankar finns det andra tillfällen då det kan vara bra att göra en företagsvärdering. Här beskriver vi olika situationer som kräver att du vet vad ditt företag är värt.

Att värdera sitt bolag är nödvändigt i flera situationer. Allt från små till stora omstruktureringar kan kräva en indikation på bolagsvärdet som beslutsunderlag. Att bli medveten om bolagets värde blir många gånger en ögonöppnare och leder till strategiska beslut som annars inte varit aktuella.

Detta får du reda på vid en företagsvärdering

En rapport vid en företagsvärdering innehåller följande delar:

  • Kartläggning av marknaden, trender och drivkrafter
  • Analys av finansiell historik och utveckling
  • Resultatprognos och riskbedömning
  • Värdering och möjlighet till relativvärdering mot andra konkurrenter

Sammantaget syftar innehållet i rapporten till att underbygga och motivera företagsvärderingen. Dessutom kan en värdering identifiera förbättringsområden och åtgärder för att utveckla rörelsen som på sikt kan öka bolagsvärdet.

Vill du veta vad ditt företag är värt?

Kontakta oss!

3 situationer då en företagsvärdering bör genomföras:

1. Överväga försäljning

Att sälja sin verksamhet är ett stort beslut men också en möjlighet som sällan övervägs kontinuerligt. Därför är en värdering viktig att genomföra regelbundet, oavsett vilket stadie man befinner sig i, för att skapa medvetenhet. Beroende på bolagsvärde, timing och marknadssituation kan en värdering väcka frågan om att sälja sin verksamhet trots att det inte varit planen.

Även om du inte går i försäljningstankar kan det vara rätt timing att sälja verksamheten.

2. Släppa in anställda som delägare

Överväger du att låta anställda köpa in sig som delägare i företaget? Då är det centralt att veta vad företaget är värt. Med hjälp av en företagsvärdering får du underlag som ger en tydlig indikation för priset på ägarandelarna.

3. Kapitalanskaffning och omstrukturering

En värdeindikator är ett viktigt beslutsunderlag vid kapitalanskaffning, större investeringar och omstruktureringar. Långsiktig hållbarhet i sådana beslut förutsätter en förståelse för hur det kommer påverka bolagsvärdet och verksamheten.

Andra situationer som ger ett behov av en företagsvärdering: införande av incitamentsprogram, generationsskiften, delägare som ska köpas ut och tvister.

Funderar du på att sälja ditt företag?

I den här guiden får du en lista med handfasta tips på hur du kan förbereda dig och företaget inför en eventuell försäljning.

Guide sälja företag

Författare av detta blogginlägg:
Andreas Lindström
Andreas Lindström arbetar som rådgivare M&A på Aspias kontor i Stockholm.

Vill du veta vad ditt företag är värt?

Vi på Aspia kan hjälpa dig att ta fram en komplett och oberoende företagsvärdering, samtidigt som vi parallellt kan erbjuda affärs- och skatterådgivning.