Publish date 2020-06-09
Reading time Lästid: 5 min

Förslag om hur hyresrabatter ska redovisas

 

Nu kommer vi äntligen få klarhet i hur hyresrabatter med anledning av coronapandemin ska redovisas i K2 och K3. Här är en sammanfattning av Bokföringsnämndens förslag och dess effekter.

Uppdatering per 23 juni 2020

Bokföringsnämnden har nu antagit ett nytt allmänt råd 2020:1 som anger följande:

Hyresgäst
Rabatt, som ett företag erhåller på hyra eller leasingavgifter till följd av
covid-19, får redovisas i den period av räkenskapsåret som rabatten är
hänförlig till.

Hyresvärd
Rabatt, som ett företag lämnar på hyra eller leasingavgifter till följd av
covid-19, får redovisas i den period av räkenskapsåret som rabatten är hänförlig till.

OBS! Detta är en "får" regel (dvs inget krav att man använder) och gäller ej för finansiella leasingavtal.


Under våren har regeringen sjösatt många olika stödåtgärder för att hjälpa företag i utsatta branscher med anledning av den pågående pandemin. Hur alla dessa olika former av stöd ska presenteras i företagens redovisning har varit en utmaning och i fler fall råder det fortsatt viss oklarhet.

Det är därför med glädje som vi noterat att Bokföringsnämnden (BFN) på rekordtid tagit fram ett nytt allmänt råd som beskriver hur hyresrabatterna ska hanteras både hos hyrestagaren (leasetagaren) och hyresgivaren (leasegivaren). Det allmänna rådet är nu ute på remiss och remisstiden löper ut den 11 juni 2020. Ändringarna ska få tillämpas på räkenskapsår som avslutas den 31 mars 2020 eller senare.

Ändringarna ska få tillämpas på räkenskapsår som avslutas den 31 mars 2020 eller senare.

Bakgrunden till ovanstående remiss till nytt allmänt råd är att den positiva resultateffekt som regeringen velat åstadkomma för hyresgästen, med den tillfälliga hyresrabatten, inte är möjlig att få till i redovisningen med gällande regler i K2 och K3. Se exempel sist i detta blogginlägg.

Effekten av förslaget är att:

  • Hyresgästen får redovisa en lägre hyreskostnad under den period nedsättningen avser (1 april – 30 juni 2020). 

  • Hyresvärden får redovisa den lämnade rabatten under den period nedsättningen avser (1 april - 30 juni 2020). 

Notera att förslaget är en ”får”-regel, det är alltså inget krav att företaget använder regeln utan företaget kan fortsatt välja att tillämpa grundreglerna i K2 och K3, dvs att hyresrabatten periodiseras över den kvarvarande hyresperioden.

Viktigt! Om företaget använder denna ”får”-regel måste man informera om det i årsredovisningens värderingsregler. 

Det framgår inte om remissen enbart omfattar operationella leasingavtal eller även finansiella leasingavtal. Min gissning är att det endast är operationella avtal eftersom effekten på finansiella avtal skulle bli rätt märklig.

Det offentliga bidrag som hyresvärden kan ansöka om, för att få viss kompensation för hyresrabatten som lämnats, ska redovisas i den period som ”prestationen utförs”. Min tolkning av denna skrivning är att intäkten ska redovisas under den period som nedsättningen avser, dvs 1 april till 30 juni 2020.

Exempel redovisning av hyresrabatter:

Företaget A hyr en lokal under perioden 1 april 2018 till 31 mars 2025. Kostnaden för lokalhyran uppgår till 30 tkr per månad under hela hyrestiden. Under perioden 1 april - 30 juni 2020 erhåller företaget en hyresrabatt på 10 tkr per månad från sin hyresvärd. Detta innebär, enligt remissförslaget, att företagets redovisade hyreskostnad blir 20 tkr per månad under perioden 1 april till 30 juni 2020.

Enligt nuvarande regelverk skulle denna rabatt på 30 tkr fördelats ut över hela den kvarvarande hyresperioden, dvs fram till och med 31 mars 2025. Detta hade medfört både en omfattande administration och heller inte gett samma positiva resultateffekt som att få ”ta” hela effekten över tre månader.


Har ditt företag behov av redovisningshjälp?

För att valet av redovisningsbyrå ska bli lyckat är det viktigt att du funderar igenom några saker. I vår guide får du tips som kan hjälpa dig att välja rätt redovisningshjälp för just din verksamhet.

New call-to-action