Publish date 2023-05-05
Reading time Lästid: 4 min

Allt mer populärt med individanpassade jobbförmåner

Lön är viktigt – men andra jobbförmåner blir allt mer avgörande när dagens talanger ska välja arbetsgivare. Mikaela Walter, HR-konsult på Aspia, trendspanar om individanpassade förmåner och vad det innebär för företagen. 

Vilka förmånstrender finns just nu?

Individanpassade anställningsförmåner är den stora trenden med flexibilitet och valbarhet som det viktigaste för arbetstagarna. I framtiden kommer de individanpassade förmånslösningarna bli mer och mer praxis. Det kommer även att bli alltmer vanligt att man som arbetsgivare försöker locka kompetens med annat än bara lön.

Något vi ser trendar just nu är så kallad pendlingsförmån, dvs att månads- eller årskort för resor via tåg eller buss ersätts av arbetsgivaren varpå en skattepliktig förmån uppstår för den anställde. Arbetsgivaren som vill uppmana sina anställda att resa grönt skulle kunna fundera över dels denna förmån, men kanske även erbjuda förmånscykel?

En förmån som vi såg trenda under covid som säkert kommer återkomma i någon form var att anställda fick en "pott" med pengar för att till exempel handla utrustning till hemmakontoret. En annan förmån, som inte riktigt är en förmån men som kommer bli allt viktigare för att attrahera den bästa personalen, är utbildning och kompetensutveckling. Att på betald arbetstid få gå en utbildning eller på annat sätt höja sin kompetens är hett eftertraktat.

Vilka jobbförmåner är mest populära?

Enligt en undersökning gjord av Kantar Sifo på uppdrag av tidningen Kollega är de fem mest populära förmånerna flexibla arbetstider, extra semesterdagar, friskvård på betald arbetstid, möjlighet till distansarbete och pension. 

Att flexibla arbetstider ligger i topp är inte förvånande och kan ses som en postcorona-effekt. Work-life balance, eller balans mellan arbete och fritid, är en växande trend och många arbetstagare värderar sin fritid allt högre. I undersökningen syns det dessutom att självbestämmande och valmöjligheter är något som många prioriterar.

Attraktiva förmåner lockar kompetens

Konkurrensen om talangerna på arbetsmarknaden är stenhård och som företag gäller det att sticka ut med hela sitt erbjudande, inte bara lönen. Det är inte alltid man kan konkurrera med de bolag som erbjuder högst lön, i stället kan man erbjuda arbetsförmåner som adderar till den totala ersättningen. Visst är lön en hårdvaluta, men det finns andra valörer att använda sig av. Förmåner som sommar- och vintertid och arbetstidsförkortning är saker som arbetsgivare kan skylta med för att locka de allra bästa kandidaterna – och i längden säkra sin kompetensförsörjning. 

Att erbjuda attraktiva förmåner är något som vi på Aspia arbetar med även som arbetsgivare. Maria Jakobsson, lönekonsult, lyfter till exempel våra flexibla arbetstider som positivt: 

”Den förmånen som jag uppskattar allra mest är de flexibla arbetstiderna och möjligheten att arbeta från hemmakontoret vissa dagar i veckan. Det går inte att sätta ett belopp på detta på samma sätt som ett friskvårdsbidrag eller en förmånscykel men är värt enormt mycket för det personliga välbefinnandet.”

Välj förmåner med omsorg

När man som bolag ska välja vilka förmåner man vill erbjuda sina anställda är det en god idé att fundera på vilket beteende man vill driva och vilken kultur man vill förmedla som företag. Vad säger det om en företagskultur om man erbjuder en förmånscykel jämfört med en förmånsbil? Vilket beteende uppmuntrar man till? Genom att erbjuda förmåner till sin personal berättar man också vad företaget står för och värderar.

Vill du ha hjälp med förmåner?

Aspia erbjuder rådgivning kring olika förmåner och policyarbete. Vi har även en digital förmånsportal, Aspia Förmånsportal, som förenklar hanteringen av förmåner för både arbetsgivare och arbetstagare. Kontakta oss för att veta mer!

Kontakta oss!

Författare av detta blogginlägg:
Mikaela Walter
Mikaela Walter arbetar som HR-konsult vid Aspias kontor i Malmö.