Att tänka på inför generationsskiftet

Dags för nästa generation att ta över? Vare sig det beror på annalkande pension, bristande passion eller något helt annat så är ett generationsskifte något som kräver tid och planering. Idag skriver vår skatteexpert Mikael Westin om vad du ska tänka på när det börjar bli dags att lämna över stafettpinnen.

”Målbilden är att ni även i fortsättningen ska kunna fira jul ihop.” Det är något jag brukar säga när jag träffar klienter som står inför ett generationsskifte på familjeföretaget. Och för att undvika infekterade konflikter kring alla frågor som rör pengar är tydlighet viktigt. Väldigt viktigt.

Men innan jag säger någonting så lyssnar jag. Det är viktigt att lyssna på allas olika perspektiv, önskemål och slutmål för att överhuvudtaget kunna börja skissa på hur generationsskiftet i praktiken ska gå till. När jag sedan säkerställt att jag uppfattat allt korrekt är det dags för frågorna: Har ni tänkt på det här? Eller det här? Vad vill ni ha ut i pengar? Vilket är ert gränsbelopp? Och så vidare. Det är när alla inblandades önskemål och svaren på mina frågor väl är på plats som jobbet med att hitta en lösning som alla är nöjda med kan börja.

Ett generationsskifte är alltid helt unikt.

Att släppa greppet om företaget man byggt upp över x antal år är svårt. Det är ditt livsverk du ger bort – och du vill dessutom kunna dra dig tillbaka med din egen ekonomiska framtid tryggad. Därför är det bra att veta att ett generationsskifte kan formas efter dina önskemål.

Ett generationsskifte är alltid unikt i sig. Beroende på familjekonstellationer, skatteregler, individuella önskemål och väldigt mycket mer går det inte att fastställa att ”så här går ett generationsskifte till”. Med det sagt finns det alltid saker som är bra att tänka på innan du skrider till verket.

Gåva, försäljning eller både och?

När det är dags för barnet/barnen att ta över ska andelar och eventuella kostnader sättas på pränt. Är det en gåva, en försäljning eller en delvis gåva och delvis försäljning? Är du till exempel säker på att du vill släppa hela ägarskapet direkt? Om inte så kan det vara ett alternativ att behålla merparten av ägarskapet, för att på så sätt se till att den som tar över är lämplig för rollen innan generationsskiftet görs permanent. Ni kan också välja att ha överlappande roller där du kliver av gradvis och behåller en roll inom företaget under en tid.

Om vi ser ett scenario framför oss där det blir en försäljning – hel eller delvis – så är det viktigt att göra en oberoende företagsvärdering. För att kunna visa svart på vitt för alla inblandade att alla summor och överenskommelser hållits. Alla korten måste ligga på bordet, men inte bara det – man måste också se till att alla förstår korten.

Alla kort måste ligga på bordet. Och alla måste förstå korten som ligger på bordet.

Om det finns fler barn tycker jag att en värdering av företaget ska göras oavsett om övergången sker genom gåva eller försäljning – ur ett rättviseperspektiv. Tänk dig följande scenario:

År 1 värderas företaget till ett värde av 50 miljoner kronor. Om givaren/säljaren vid generationsskiftet avlider 10 år senare kommer troligtvis företagsvärderingen vara en annan. Så när arvet av tillgångarna ska fördelas är det lätt för övriga dödsbodelägare att snegla på värdet av bolaget vid den aktuella tidpunkten. Skulle värdet ha ökat tiofaldigt vid den tidpunkten så kan det bli lite frostigt om inte tydliga avtal är skrivna och förklarade sedan tidigare. Så av den anledningen är det viktigt att:

1. Värdera bolaget vid ägarövergången, alltså år 1.
2. Säkerställ att samtliga syskon är införstådda över vilken tidpunkt som är relevant för värderingen av bolaget.

Kontakta oss i tid

Ett generationsskifte tar tid. För att få ut de pengarna du vill ur företaget kan vi till exempel behöva planera lönebilden på firman för att kunna maximera gränsbeloppet. Det är bara ett av många exempel på saker som inte händer över en natt utan oftast kräver år. Så om du har börjat fundera på om det är dags att genomföra ett generationsskifte är det bra att kontakta någon som kan börja titta på alternativ så snart som möjligt.

Vissa saker kan du förbereda

Innan ditt första möte med en skatteexpert är det bra att tänka igenom din situation. När vill du att skiftet ska ske? Hur mycket pengar vill du ha ut ur företaget? Vem vill du ska driva företaget när du lämnar? Ju mer förberedd du är, desto bättre. Med det sagt måste du inte ha svar på alla frågeställningar, men att reflektera innan vi går in i skarpt läge underlättar alltid processen.

Vi kan detta!

Aspia har stor kunskap och erfarenhet gällande alla delar av ett generationsskifte. Hör av dig så pratar vi mer om hur vi kan hjälpa just dig.

Författare av detta blogginlägg:
Mikael Westin
Mikael Westin är skatterådgivare på Skeppsbron Skatt som är en del av Aspia. Han är specialiserad på inkomstskatt kopplat till ägarledda företag och dess ägare.