Publish date 2023-09-11
Reading time Lästid: 4 min

Insolvens vs Insufficiens: Vad är skillnaden?

Som ägare av ett aktiebolag gäller det att ha koll på likviditeten, men även se till att bolagets egna kapital inte är förbrukat. Om bolagets egna kapital understiger hälften av registrerat aktiekapital kan de bli skyldiga att följa olika regelverk. Här går Aspias rådgivare Fredrik Mansén igenom vad som skiljer insolvens från insufficiens och vad termerna egentligen betyder.

Vad är insufficiens?

Insufficiens är en term som används när ett företags skulder är större än tillgångarna. Det behöver för den sakens skull inte behöver betyda att pengarna är slut. Det kan de facto finnas stora belopp av kontanta medel i bolaget, däremot ett lågt eller inget eget kapital. Det egna kapitalet ökar i takt med att företaget går med vinst, men går företaget med förlust eller ägarna plockar ut stora aktieutdelningar så minskar istället det egna kapitalet. Ett företags tillgångar kan vara mycket annat än bankmedel, exempelvis byggnader och andra inventarier, men dessa går inte att använda till att betala utgifter.  

Här kan du läsa mer om vad eget kapital är!

Exempel på situationer för insufficiens 

Det finns en del situationer som kan göra att ett företag blir insufficient. Ett av dessa tillfällen är om aktiebolaget när det egna kapitalet understiger hälften av registrerat aktiekapitalnär det egna kapitalet understiger hälften av registrerat aktiekapitalunder sitt första år har kostnader som överskrider mer än hälften av aktiekapitalet. Detta är ett relativt vanligt läge för nystartade bolag som ännu inte hunnit få sina första intäkter så det behöver inte innebära någon fara på taket. 

Insufficiens kan också drabba företag i stark tillväxt – alltså att skulderna för tillfället är större än betalningsförmågan. 

Kontrollbalansräkning – när det egna kapitalet understiger hälften av registrerat aktiekapital

Om en företagare misstänker att det egna kapitalet understiger hälften av registrerat aktiekapital mer än hälften av det egna kapitalet är förbrukat finns en del regler att förhålla sig till. En av dem är att företagaren (eller i själva verket dess styrelse) behöver upprätta en kontrollbalansräkning så snart som möjligt. Det går alltså inte att vänta till nästa bokslut. Från det att kontrollbalansräkningen upprättats har företaget åtta månader på sig att läka det negativa egna kapitalet. Är aktiekapitalet efter åtta månader inte återställt drivs verksamheten framledes under personligt ansvar av bolagets ägare. Kontrollbalansräkningen behöver till skillnad från årsredovisningen inte skickas in till Bolagsverket. 

Vad är insolvens?

Insolvent kallas det tillstånd då ett aktiebolag inte kan betala sina räkningar i den takt de förfaller. Det handlar om ett allvarligt läge som innebär att betalningssvårigheterna inte enbart är tillfälliga. I värsta fall leder till att företaget behöver sättas i konkurs.  

Så kan Aspia hjälpa dig

Om du misstänker att egna kapitalet understiger hälften av registrerat aktiekapital, eller om du behöver råd i vissa situationer, kan du alltid ta kontakt med Aspia. Vår samlade expertis gör att vi bland annat kan hjälpa till med kontrollbalansräkningen och olika stämmoprotokoll samt titta på din unika situation och ge dig råd kring hur du kan agera. Välkommen att höra av dig!

Hör av dig till någon av våra experter inom redovisning!

 

Författare av detta blogginlägg:
Fredrik Mansén
Fredrik Mansén arbetar som rådgivare vid Aspias kontor i Borås.