Publish date 2020-09-23
Reading time Lästid: 3 min

Nya momsregler för e-handel – så påverkas ditt företag!

Nya momsregler som börjar gälla under nästa år innebär stora förändringar för företag som säljer varor via e-handel till konsumenter i andra EU-länder. Så påverkas ditt företag av de nya reglerna!

Under nästa år träder EU:s så kallade e-handelspaket i kraft i alla medlemsstater, något som får stor betydelse för stora och små företag som säljer varor till konsumenter över nätet.

Vad innebär de nya momsreglerna för e-handel?

Reglerna innebär bland annat att företag i större utsträckning kommer att behöva betala moms i det land där kunden är bosatt eller stadigvarande vistas. De individuella omsättningströsklarna för så kallad distansförsäljning som varje EU-land har idag kommer slopas och ersättas av en gemensam omsättningströskel för hela EU.

När börjar de nya reglerna gälla?

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021, istället för den 1 januari 2021 som var tänkt från början.

När (vid vilken omsättning) berörs man av de nya momsreglerna?

Den nya gemensamma omsättningströskeln uppgår till 10 000 EUR och avser den totala försäljningen som ett företag har till privatpersoner i andra EU-länder under ett år. Det kan jämföras med att Tyskland idag har en omsättningströskel på 100 000 EUR/år och Frankrike en omsättningströskel på 35 000 EUR/år.

Passerar ni omsättningströskeln ska ni alltså debitera och deklarera köparlandets moms på era försäljningar.

Så påverkas e-handelsföretagens momshantering av de nya reglerna:

  • Ett svenskt företag kan idag sälja för upp till 100 000 EUR/år till Tyskland och för upp till 35 000 EUR/år till Frankrike och ändå fakturera med svensk moms. De nya reglerna innebär att företaget kommer behöva redovisa och betala tysk respektive fransk moms så snart försäljningen till dessa två länder gemensamt uppgår till 10 000 EUR/år.

  • För att förenkla för företagen utökas möjligheten att rapportera all moms i en momsdeklaration. Även om du har distansförsäljning i flera EU-länder räcker det att du lämnar momsdeklarationen för alla dessa i en enda medlemsstat och undgår därmed kostsamma momsregistreringar. Reglerna underlättar särskilt för företag som säljer varor som levereras från en plats utanför EU till en konsument inom EU.

  • De nya reglerna innebär också förändringar när det gäller importmomsen, exempelvis om ett företag utanför EU säljer varor till privatpersoner inom EU via en elektronisk plattform så kan plattformsföretaget i vissa fall bli skyldiga att redovisa importmomsen. En annan förändring är att undantaget från importmoms på periodiska publikationer tas bort.

 

Författare av detta blogginlägg:
Thomas Borg
Thomas Borg är skatterådgivare vid Skeppsbron Skatt som är en del av Aspia. Han har särskilt fokus på frågor inom moms och internationell handel.