Publish date 2021-12-22
Reading time Lästid: 7 min

Omvänd skattskyldighet – så funkar det

I normala fall ställs en faktura ut med momsen specificerad – men inte alltid. Vid internationell handel och i vissa fall även vid nationell handel, exempelvis när byggtjänster säljs till ett annat byggföretag, gäller istället omvänd skattskyldighet. Idag svarar skatterådgivaren Thomas Borg på några frågor om omvänd moms och varför det används.

Vad är omvänd moms?

– Kort beskrivet kan det förklaras som ett verktyg för att flytta skyldigheten att redovisa utgående moms, från säljaren till köparen. Det används framför allt i två olika fall: vid internationell handel och vid försäljning av byggtjänster till byggföretag. Då kallas det ofta för byggmoms eller omvänd byggmoms. Med omvänd moms, eller omvänd skattskyldighet som det också heter, tas beskattningen ut där köparen finns. Köparen hanterar då både den utgående och den ingående momsen i sin bokföring och deklaration. Det handlar alltså inte om momsfri försäljning utan det är köparen som redovisar den utgående momsen, istället för säljaren som i vanliga fall. Sedan bedöms köparens rätt att dra av momsbeloppet som ingående moms på samma sätt som när köparen får en faktura med moms. Tanken är att momsen inte ska bli en kostnad så länge som inköpen används i en momspliktig verksamhet.

Varför används omvänd moms?

– Det finns olika syften. Vid internationell handel används omvänd moms för att förenkla hanteringen och styra beskattningen till konsumtionslandet. Vid försäljning av byggtjänster till byggföretag infördes omvänd moms år 2007 för att motverka fusk. Tidigare fanns det företag som debiterade moms som köparen kunde dra av, men som säljaren aldrig redovisade och betalade. Genom att lägga redovisningen av både den ingående och utgående momsen hos köparen elimineras den risken. Omvänd moms är ett effektivt verktyg för att motverka fusk och bluffakturor.

– För byggföretag gäller omvänd byggmoms alltid när det handlar om köp av byggtjänster. Det gäller alltså till exempel om ett byggföretag anlitar ett annat byggföretag som underentreprenör. När byggföretaget däremot säljer till en slutkund som inte är ett byggföretag, exempelvis en butik, då läggs moms alltid på fakturan. Hela kedjan av underentreprenörer omfattas alltså av omvänd byggmoms men mot slutkund gäller moms på fakturan.

Finns fler tillfällen då omvänd moms gäller?

– Ja, det finns det. Utöver internationell handel och den omvända byggmomsen gäller också omvänd skattskyldighet vid omsättning av vissa varor, även om båda bolagen är svenska. Det gäller försäljning av mobiltelefoner, integrerade kretsanordningar, spelkonsoler, pekdatorer och bärbara datorer om det totala beskattningsunderlaget på fakturan överstiger 100 000 kronor. När ett företag köper sådana varor från ett annat företag ska alltså köparen, istället för säljaren, redovisa och betala den utgående momsen. Detta infördes som en nyhet den 1 april 2021.

– Sedan 2013 gäller också omvänd moms vid handel med avfall och skrot från vissa metaller, med syftet att motverka fusk med osanna fakturor.

Vad är viktigt att tänka på vid internationell handel?

– Om du säljer varor eller tjänster inom EU ska du redovisa försäljningen i momsdeklarationen på särskilda rader som handlar om försäljning av varor respektive tjänster till andra EU-länder. Du redovisar alltså ingen moms på dessa försäljningar. Du måste också månadsvis lämna uppgift om värdet i en periodisk sammanställning som lämnas till Skatteverket. Den ska bara visa försäljning, inte inköp. Säljer du utanför EU deklarerar du försäljningen på en annan rad i deklarationen och du behöver inte lämna någon periodisk sammanställning.

– Av EU:s gemensamma momsregelverk, momsdirektivet, framgår det bland annat att det ska finnas en hänvisning till omvänd skattskyldighet på fakturan vid försäljning inom EU. Det är en förutsättning för att säljaren ska kunna ställa ut fakturor utan moms. Vid varuförsäljning måste även köparens VAT-nr anges.

– När du köper varor eller tjänster från andra EU-länder så står det alltså i de flesta fall på fakturan att det blir aktuellt med omvänd skattskyldighet. Men även om det inte gör det ska omvänd moms redovisas om förutsättningarna är uppfyllda.

Handlar det alltid om ett nollsummespel?

– Om köparen har full avdragsrätt för momsen blir det ett nollsummespel. Köparen slipper då betala någon moms på sitt inköp. Om köparen däremot inte har full avdragsrätt får denne bara lyfta en del av momsen. Företag som inte har full avdragsrätt är sådana som har en blandad verksamhet, där en del av verksamheten är momspliktig och den andra delen är undantagen från moms. Man kan även vara momsregistrerad enbart för att redovisa utgående moms på EU-inköp, men utan att ha rätt till avdrag för ingående moms eftersom den egna verksamheten inte är momspliktig.

Varför är det viktigt att ha koll på omvänd skattskyldighet?

Det är viktigt att vara uppmärksam om du fått en faktura där omvänd moms gäller, men där säljaren ändå lagt på moms på fakturan. Då behöver du ändå använda den omvända momsen på det totala fakturabeloppet, inklusive den debiterade momsen. Det är något många missar och då blir det tyvärr fel i deklarationen. Felaktigt debiterad moms är nämligen inte moms enligt momslagen, utan ses då istället som en del av beskattningsunderlaget för moms. I det fallet behöver du begära en kreditering av den felaktigt debiterade momsen från det företag som ställt ut fakturan.

Genom att ha koll på vad som gäller undviker du onödiga risker för ditt företag. Det gäller både risken att betala för mycket och risken att du hanterar momsen fel från början och sedan blir återbetalningsskyldig. Det kan låta krångligt men är oftast inte så svårt som vet verkar. På Aspia får du bra hjälp som guidar dig rätt kring vad som gäller för just din verksamhet.

      Kontakta oss!       

Författare av detta blogginlägg:
Thomas Borg
Thomas Borg är skatterådgivare vid Skeppsbron Skatt som är en del av Aspia. Han har särskilt fokus på frågor inom moms och internationell handel.