Publish date 2023-02-22
Reading time Lästid: 3 min

P27 - ny gemensam digital plattform för betalningar inom Norden

De nordiska bankerna samarbetar för att skapa en gemensam digital plattform för betalningar, P27. Plattformen kommer att vara användbar för Nordens samtliga 27 miljoner invånare, därav namnet P27.

Det är en ny betalinfrastruktur för snabbare, enklare och säkrare betalningar. P27 omfattar både företag, organisationer och privatpersoner som genomför betalningar via banken eller andra betaltjänstleverantörer. Målet är att effektivisera betalningar och ge möjlighet till ”realtidsbetalningar” i flera valutor, både inom och utanför landets gränser.

Vad innebär P27 mer konkret?

P27 bygger på det gemensamma europeiska standardformatet ISO 200222, vilket innebär att affärssystemets betalflöden måste ställa om och stödja det nya formatet. Formatet är ett steg mot snabbare, smidigare och säkrare betalningar.

Bankerna kommer successivt gå över till det nya formatet och därefter stänga av det gamla, till exempel för leverantörsbetalningar kommer lb-filsformatet att försvinna framåt. Vill du läsa mer vad som gäller för respektive bank, läs här.

Vad behöver du som företagare tänka på?

Ett första steg kan vara att kontakta din redovisningsbyrå eller leverantören för det affärssystem som ditt företag använder. Det är nämligen viktigt att säkerställa att leverantören är redo för omställningen som P27 innebär och om det är något som du behöver tänka eller agera på.

Nästa steg skulle kunna vara att ta reda på vilken deadline som gäller avseende den bank som tillhandahåller dessa tjänster för ditt företag, då alla banker har en egen tidsplan för övergången till det nya formatet.

guide-konsult-eller-anstalld

Vad händer om företagets affärssystem inte har gått över till det nya formatet?

Om affärssystemet ni använder inte hinner implementera till det nya formatet så kommer det innebära att du manuellt får lägga in företagets betalningar på banken, det vill säga att dubbeljobba. Dels lägga in fakturan i affärssystemet så att den bokförs för att sedan gå in på banken och manuellt lägga in en betalning per leverantörsfaktura, en gammaldags rutin helt enkelt.

Aspia säkrar övergången till P27

Genom att bli kund till Aspia samt att koppla en bankintegration mot MyBusiness redovisning, så har ditt företag framtidssäkrat en omställning till P27. Vi på Aspia ser till att övergången blir så smärtfri som möjligt för dig som företagare.

Aspia har ett erbjudande avseende bankintegration tillsammans med SEB och Handelsbanken.

Aspia bevakar P27 initiativet och som kund till Aspia kan du känna dig trygg med att våra system är framtidssäkrade för förändringen!

Författare av detta blogginlägg:
Anna Olsson
Anna Olsson arbetar som Head of Delivery & Process på Accounting vid Aspias kontor i Stockholm.