Publish date 2023-02-03
Reading time Lästid: 6 min

Så avgörs en arbetstagares tjänsteställe

I en tid då allt fler jobbar på distans är frågan om var arbetstagare egentligen har sitt tjänsteställe aktuell. Avgörandet är viktigt eftersom det kan få skattemässiga konsekvenser både för individen och för arbetsgivaren. Anders Lagerholm på Skeppsbron Skatt går igenom vad som gäller!


Vad är ett tjänsteställe?

Huvudregeln är att titta på var du har din arbetsplats. Skiftar du mellan olika kontor och sitter exempelvis två dagar i veckan på ett ställe och tre dagar i veckan på ett annat? Då är det där du tillbringar mest tid som utgör ditt tjänsteställe. I vissa situationer kan du även ha hemmet som tjänsteställe – men då ska det i normalfallet finnas ett avtal som tydligt reglerar att du ska jobba minst halva din arbetstid från ditt hemmakontor. Därutöver kan även anställda som inte har någon fast arbetsplats, t ex byggnadsarbetare, ha tjänsteställe i hemmet.

När det gäller tjänsteställe kan du bara ha det på en plats. Däremot kan du ha flera anställningar, men i en och samma anställning kan du bara ha ett tjänsteställe.

Vad händer om jag jobbar halvtid hemifrån?

Om du arbetar halva din arbetstid hemifrån, har du då bytt tjänsteställe? Svaret är nej. Så länge du har möjlighet att jobba från kontoret alla dagar i veckan så är det kontoret som räknas som ditt tjänsteställe. 

Från Skatteverket görs ett ställningstagande där man skiljer på om det är så att du får lov av din arbetsgivare att jobba hemifrån eller om det finns ett avtal som säger att du ska jobba från ditt hemmakontor (eller annan plats). Har du avtalat att du ska jobba från en i avtalet angiven plats utgår vi från 50-procentsregeln. Då utgör platsen där du jobbar mesta delen av  din arbetstid ditt tjänsteställe.

"Så länge du har möjlighet att jobba från kontoret alla dagar i veckan så är det kontoret som räknas som ditt tjänsteställe."

Idag accepterar många arbetsgivare att den anställde arbetar hemifrån i viss utsträckning. I ett sådant läge finns dock inget särskilt avtal som reglerar att du ska jobba en viss procent hemifrån. Många arbetsgivare säger samtidigt att de anställda behöver vara på kontoret minst 51 procent av sin arbetstid, men var du arbetar majoriteten av din tid har alltså inte avgörande påverkan på ditt tjänsteställe och därmed inte på skattereglerna. Däremot kan det ha påverkan på frågor som exempelvis arbetsmiljö. Vi ska dock ha i åtanke att detta är Skatteverkets ställningstagande och en fråga som inte är helt prövad i praxis.

Varför är det viktigt att definiera sin arbetsplats?

Att definiera tjänstestället är viktigt för att rätt skatteregler ska gälla. För att du ska få traktamente för en tjänsteresa behöver exempelvis resan vara förknippad med övernattning minst 50 kilometer från både arbetsorten (tjänstestället) och hemorten. Därtill har tjänstestället betydelse avseende möjligheten att kunna få skattefri körersättning för tjänsteresor.

Även i lägen där det inte blir fråga om övernattning, har tjänstestället stor betydelse. Om du åker och arbetar på annan ort är frågan om det blir en tjänsteresa, eller om det istället räknas som en resa till och från ditt arbete. Ersättning för resor till och från arbetet är skattpliktiga medan ersättning för tjänsteresor (inom vissa gränser) är skattefria.

Vad gäller för distansarbete utomlands?

För gränsöverskridande distansarbete, det vill säga distansarbete i andra länder, gäller andra regler. Jobbar du inom EU har du främst en EU-förordning att förhålla dig till medan det för vissa andra länder tillämpas särskilda socialförsäkringskonventioner. För övriga länder gäller svensk internrätt. Som huvudregel kan du dock kvarstå i svensk socialförsäkring även om du under en period jobbar från ett annat land. Tidsgränser finns och vad som gäller beror även på vilket land det är fråga om.

Emellertid behöver du i sådant fall vara utsänd av din arbetsgivare. Åker du på eget initiativ iväg för att jobba inom EU/EES eller ett konventionsland kan du inte vara kvar i svensk socialförsäkring. Däremot kan du vara det om du jobbar från något annat land. Det som då är avgörande är dina arbetsuppgifter och hur du normalt arbetar i Sverige. Därutöver uppstår frågan om vilka andra försäkringar som ska gälla.

Som huvudregel kan du dock kvarstå i svensk socialförsäkring även om du under en period jobbar från ett annat land.

Frågorna om tjänsteställe och var och hur du egentligen ska betala skatt kan, som du förstår, få stor effekt för både individen och arbetsgivaren. Skeppsbron Skatt är en del av Taxand, världens största nätverk av oberoende skatterådgivare. Vi kan därför i samarbete med våra Taxand-partners erbjuda kvalificerad rådgivning kring att verka som digital nomad, avseende såväl skatt som socialförsäkring, i över 50 av världens länder.

Tveka inte att höra av dig för rådgivning!

Kontakta oss!

Författare av detta blogginlägg:
Anders Lagerholm
Anders arbetar med svensk och gränsöverskridande personbeskattning och socialförsäkringstillhörighet, med ett särskilt fokus på Öresundsregionen.