Publish date 2023-05-30
Reading time Lästid: 6 min

Så ansöker och bokför du elstödet: En guide för företagare

Regeringen har nyligen fattat ett beslut kring utdelning av elstöd för företag. Från och med den 30 maj kommer det vara möjligt för dig som företagare att ansöka om elstöd via Skatteverket. Hur ansöker du om elstöd? Vilka krav behöver uppfyllas? Hur och när ska elstöd bokföras? 

Var ansöker jag om elstöd till företag?

Det är Skatteverket som kommer att hantera ansökan samt utbetalning av elstöd till företag och organisationer. Företag räknas exempelvis som enskilda näringsidkare, aktiebolag och föreningar. Elstöd söker du genom Skatteverkets e-tjänst från och med den 30 maj 2023. Sista dagen att söka är den 25 september. 

guide-konsult-eller-anstalld

Kan mitt företag få elstöd?

Där finns flera krav som ditt företag behöver uppfylla för att ha rätt till elstöd. Bland annat behöver företagets uttagspunkt finnas i något av de två sydligaste elområdena, alltså elområde 3 och 4. Med uttagspunkt menas den punkt där en elanvändare tar ut el för förbrukning. Nedan listas de fyra grundläggande förutsättningarna för att du ska kunna ansöka om elstöd till företag.

Grundläggande förutsättningar för att ditt företag ska kunna få elstöd:

1. Företaget hade rätt att ta ut el i en uttagspunkt enligt ett avtal med ett nätföretag den 17 november 2022.

2. Uttagspunkten finns i något av de två sydligaste elområdena, alltså elområdena 3 och 4.

3. El togs ut för förbrukning i uttagspunkten någon gång under perioden 1 oktober 2021–30 september 2022.

4. Uttaget av el ger dig inte rätt till det elstöd som Försäkringskassan betalar ut enligt förordningen (2022:1872) om elstöd till konsumenter för oktober 2021–september 2022.

Källa: Skatteverket

Det finns många situationer som kan påverka huruvida ditt företag kan få elstöd eller inte, även om de grundläggande kraven uppfylls. Läs mer om vilka krav som finns för att ditt företag ska kunna få elstöd.

När betalas pengarna ut och hur mycket får jag?

Efter att ansökan är beviljad tar det cirka sju arbetsdagar att få pengarna utbetalda. Skatteverket kommer att betala ut pengarna genom att sätta in dem på företagets skattekonto. Utbetalningen sker alltså inte automatiskt. Om ditt företaget exempelvis har skatteskulder eller vissa andra skulder till stat eller kommun så kommer dessa att betalas av först.

Hur mycket pengar ditt företag får baseras på hur mycket el som förbrukades mellan den 1 oktober 2021–30 september 2022. Ett företag kan dock som mest få ut 20 miljoner kronor. Du kan med hjälp av bland annat Företagarna kalkylator själv räkna ut företagets preliminära elprisstöd. 

Hur ska elstödet bokföras?

Om ditt företag har fått elstöd ska detta vanligtvis inkomstskattemässigt behandlas som ett näringsbidrag. Men exakt hur stödet ska redovisas beror på vilken normgivning som företaget tillämpar. Nedan har vi gjort en kort sammanfattning kring hur och när du ska redovisa elstödet beroende på vilket regelverk ditt företag tillämpar. 

K2  

 • Elstödet till företag ska redovisas som intäkt när Skatteverket har
  fattat beslut om stödet
 • Stödet avser 2023 och behöver inte periodiseras.
 • Elstödet till företag är förenat med vissa villkor som ska vara uppfyllda vid tidpunkten för Skatteverkets beslut om stödet.
 • Stödet är ett offentligt bidrag och ska redovisas som en övrig rörelseintäkt. 
K3
 • Elstödet till företag ska redovisas som intäkt när Skatteverket har fattat beslut om stödet.
 • Stödet avser 2023 och ska inte periodiseras.
 • Elstödet till företag är förenat med vissa villkor som ska vara uppfyllda vid tidpunkten för Skatteverkets beslut om stödet.
 • Stödet är ett offentligt bidrag och ska redovisas som en övrig rörelseintäkt
IFRS (IAS 20)
 • Statliga bidrag ska redovisas när företaget är rimligt säker på att villkoren som är förknippade med bidragen kommer att uppfyllas.  
 • IFRS bolagen kan i många fall redovisa det statliga bidraget i en tidigare period än K2 och K3 bolag. Detta beror på att det är bolaget som gör bedömningen om de är rimligt säkra att erhålla bidraget eller ej dvs bolaget behöver inte vänta på Skatteverkets beslut.
 • Inom IFRS kan man välja att redovisas bidraget som en kostnadsminskning eller som intäkt. 

Bokföringsnämnden har på sin webbplats under frågor och svar publicerat i detalj hur elstöd till företag ska bokföras samt när det ska redovisas. 

Notera att regler och krav på hur bokföring av elstöd ska hanteras kan variera beroende på företagets specifika omständigheter och den aktuella lagstiftningen. Därför är det viktigt att rådfråga en redovisningskonsult eller skatteexpert för att säkerställa att bokföringen blir korrekt utifrån företagets unika situation.

Har du frågor kring elstöd eller behöver du hjälp med
bokföringen av elstöd för ditt företag?
 

 

Författare av detta blogginlägg:
Marcus Johansson
Marcus Johansson är redovisningsspecialist och arbetar på Aspias kontor i Stockholm.
Erik Mattelius

Erik Mattelius är redovisningsspecialist på Aspia.

Erik Mattelius

Kontakta mig!