Publish date 2019-04-01
Reading time Lästid: 3 min

Så kan ni effektivisera med ett digitalt affärssystem

Sveriges näringsliv är näst bäst i världen på digitalisering, men många verksamheter släpar efter – särskilt bland småföretagen. Är ditt företag ett av dem? Ett digitalt affärssystem kan hjälpa er att effektivisera de interna processerna. Kort och gott – ni sparar både tid och pengar!

En fjärdedel av alla svenska företag använder endast IT i mycket låg utsträckning och missar de affärsmöjligheter som digitaliseringen ger. Det visar en rapport från Tillväxtverket. De företag som inte anpassar sig till utvecklingen riskerar att konkurreras ut av mer effektiva aktörer.

Här är fyra områden där företag kan effektivisera med ett digitalt affärssystem:

1. Leverantörsfakturor – spara tid med e-fakturor

Tömma postboxen, sprätta kuvert, knappa in OCR-nummer – allt det slipper ni när ni automatiserar er hantering av leverantörsfakturor. Det finns flera sätt att automatisera på: att be era leverantörer skicka e-fakturor eller låta posten gå till en inskanningscentral. Fakturan går rakt in i det digitala affärssystemet med ifyllda belopp och är redo att godkännas.

Missa inte guiden som hjälper er välja rätt affärssystem!

2. Kundfakturor – underlätta administrationen av fakturaunderlag

Automatisering av underlaget för kundfakturorna sparar mycket tid (och pengar). För konsulter och hantverkare kan det vara rejält tidsödande att rapportera rätt timmar på rätt projekt. Ett digitalt affärssystem har smarta kopplingar där rapportering av tid och eventuell materialåtgång sker på plats hos kund och rinner rakt in i systemet – och ut i era kundfakturor.

3. Enklare lönehantering med digital tidrapportering

Närvaro, frånvaro, semester – varför inte skippa lappar och Excel-listor och låta personalen själva registrera löneunderlaget direkt i en app? Med ett digitalt affärssystem kan anställda också registrera reseräkningar, så att milersättning och utlägg direkt i systemet, redo för attestering.

4. Hantera kvitton enkelt via en app i mobilen 

Att som företagare hålla reda på alla kvitton är en hopplös uppgift. Med ett digitalt affärssystem räcker det att ta ett kort av kvittot med mobilen, så skickas uppgifterna direkt in i bokföringen. Som en bonus minskar problemen med att underlag saknas.

Funderar ni på att investera i ett nytt affärssystem?

Rätt affärssystem kan hjälpa er hantera företagets information, ekonomistyrning och administration på ett integrerat och effektivt sätt.

I vår guide får ni fyra frågor att besvara och några tips på vägen som kommer hjälpa er att ta ett välgrundat beslut om ett nytt affärssystem.

New call-to-action

Kontaktperson för detta blogginlägg:
Axel Nilsson
Axel Nilsson arbetar med att hjälpa företag öka sin effektivitet genom ett mer digitalt arbetssätt. Han är digital rådgivare vid Aspias kontor i Stockholm.

Vad är ett affärssystem?

Ett affärssystem är ett system med flera olika funktioner som kan integreras med andra IT-system. Syftet med affärssystemet är att hantera företagets information, ekonomistyrning och administration.

Istället för att använda olika datakällor och kalkylark som måste integreras manuellt så möjliggör ett affärssystem att sådan information kan samlas direkt i en och samma databas.