Publish date 2023-01-23
Reading time Lästid: 5 min

Milersättning – räkna ut och bokför den på rätt sätt

Om du som företagare använder din privata bil i näringsverksamheten har du rätt till en skattefri milersättning. Från januari 2023 är avdragen för tjänsteresor och hemresor med egen bil eller förmånsbil höjda. Monica Borg guidar dig.

Använder du din egen privata bil inom näringsverksamheten? Glöm då inte bort att du har rätt att ta ut en skattefri milersättning från företaget på 25 kronor per körd mil (milersättning 2023). 

Viktigt är att du med hjälp av en körjournal kan styrka att den körda sträckan verkligen har gjorts inom näringsverksamheten. Journalen ska kunna visas upp om Skatteverket beslutar sig för att göra en kontroll. I körjournalen ska du bland annat ange: 

  • vilken kund du besöker
  • syftet med resan
  • mätarställning
  • antal körda mil 

Koppla MyBusiness till din elektroniska körjournal och få alla resor inrapporterade automatiskt!

Läs mer här

Verklig milersättning egen bil

Eftersom kostnaden per körd mil anses vara högre än 25 kronor kan det vara värt att fakturera kunden för bilkostnaderna i ett specifikt uppdrag. Att köra en ny bil kan kosta uppemot 80 kronor per mil när man även räknar in kostnader för skatt, försäkring, reparationer och värdeminskning. Av dessa 80 kronor kan du fortfarande ta ut 25 kronor från ditt företag som en skattefri milersättning om du kör med egen privat bil. Nettot, det vill säga övriga 55 kronor, räknas som en intäkt i företaget. 

Exempel milersättning och hur det ska bokföras

Om du exempelvis behöver köra 20 mil för att fullgöra ett uppdrag kan du komma överens med kunden att fakturera 1 000 kronor plus moms (50 kronor x 20 mil) för dina bilkostnader. Det skattefria beloppet som du kan ta ut av ditt företag blir då 500 kronor och övriga 500  kronor blir en intäkt. 

Såhär bokförs det:

  • Intäkten (1000 kr) bokförs som kredit på konto 3041 och debet på konto 1930. Den utgående momsen bokförs som vanligt,  kredit på konto 2611 och debet på konto 1930. 
  • Den skattefria milersättningen (500 kr) bokförs som debet på konto 7331 och kredit på konto 1930. 

Tänk också på att du kan få ersättning för exempelvis parkerings- och tullavgifter som du drar av som vanliga kostnader i bokföringen.

Avdrag för resor till och från arbetet

Om du arbetar som konsult på en och samma arbetsplats under en längre tid, eller har en verksamhetslokal där du utför ditt arbete, anses denna plats vara ditt huvudsakliga tjänsteställe, och då räknas resorna som privata resor från och till jobbet. Då kan du inte plocka ut 25 kronor skattefritt per mil från ditt företag för resorna till och från jobbet. Men du kan göra avdrag för dessa resekostnader i deklarationen enligt samma regler som om du hade varit anställd. 

Koppla MyBusiness till din elektroniska körjournal och få alla resor inrapporterade automatiskt!

Läs mer här

Du kan dock bara få avdrag för den del av dina utgifter som överstiger 11000 kronor per år, och för att få göra avdragen måste vissa kriterier uppfyllas: 

  • Det ska vara minst 5 kilometer till arbetsplatsen och du ska spara minst två timmar per dag genom att ta bilen i stället för kommunala färdmedel. Om det helt saknas allmänna kommunikationsmedel för sträckan räcker det med att det är 2 kilometer till tjänstestället.
  • Om du har använt din bil i din näringsverksamhet under minst 160 dagar och kört minst 300 mil får du göra avdraget oavsett avstånd och tidsvinst.

Vill du lära dig mer om vilka regler och lagar du bör hålla koll på som företagare? Ladda ner vår guide - Guldkorn för företagaren!

New call-to-action

Här hittar du mer information om milersättning:

Författare av detta blogginlägg:
Monica Borg
Monica Borg är auktoriserad lönekonsult och Office leader Payroll vid Aspias kontor i Bollnäs.

Hur för jag körjournal?

En körjournal kan föras på papper, i dator eller så kan man använda en elektronisk körjournal som kopplas in i bilen och registrerar alla körningar automatiskt. Körjournalen kan även kompletteras med till exempel reseräkningar eller dagboksanteckningar som intygar de uppgifter som lämnas i körjournalen.