Publish date 2019-11-18
Reading time Lästid: 4 min

Körjournal - så funkar det!

Det kan verka meckigt att fylla i en körjournal varje gång du tar ut bilen. Men när Skatteverket gör revision är körjournalen din bästa vän – det är den som visar hur mycket, eller lite, du ska betala i skatt.

En körjournal är en slags dagbok där du visar hur du använder din bil. På så sätt kan du visa hur lång din resa är och om den är gjord i tjänsten eller privat.

Vem ska föra körjournal?

Ofta är det personer som har förmånsbil som för körjournal. Anledningen är att de måste kunna visa upp för arbetsgivaren hur mycket de har kört i tjänsten och hur mycket de har kört privat. Kör du mer än 3 000 mil per år i tjänsten får du en sänkning av ditt förmånsvärde, vilket betyder att du inte behöver betala lika mycket skatt för din förmånsbil.

En vanlig missuppfattning är att resor till och från jobbet räknas som jobbresor, de är dock privata.

Ibland står arbetsgivaren för bilens drivmedel när anställda kör i jobbet. Då måste de anställda också föra körjournal, oavsett om de har förmånsbil eller inte, för att visa vilka resor de gjort i jobbet och som de borde få ersättning för.

Koppla MyBusiness till din elektroniska körjournal och få alla resor inrapporterade automatiskt!

Läs mer här

Vad ska ingå i en körjournal?

I körjournalen ska det gå att se:

  • vilken bil (registreringsnummer) resan gäller
  • vilket datum du har kört
  • vad mätarställningen var före respektive efter resan så att körsträckan framgår tydligt
  • i en digital körjournal ska du också uppge om resan var privat eller om den gjordes i tjänsten
  • i en manuell körjournal loggar du endast tjänstekörningen. Kom då ihåg att skriva upp start- och slutmätarställningen vid tjänsteresan. Dessa uppgifter används för att räkna ut den privata körningen som sedan förmånsbeskattas.
  • vid tjänsteresor ska du i båda fallen (digital och manuell körjournal) även ange vart du reste och i vilket ärende så att arbetsgivaren som ska attestera körjournalen kan kontrollera att allt verkar stämma.

Analog, digital och elektronisk körjournal

Du kan föra din körjournal på papper om du vill det, men var försiktig så att du inte tappar bort den. Ett smidigt alternativ är digital körjournal där du fyller i uppgifterna i en app så att du slipper hålla reda på lösa papper. Det finns också elektroniska körjournaler som installeras i bilen och själva mäter och fyller i alla uppgifter du behöver.

Kan du inte visa hur mycket du kört i jobbet och privat riskerar du att få betala restskatt.

Vad händer om jag inte fyller i min körjournal?

Har du förmånsbil och Skatteverket bestämmer sig för att göra en granskning är din körjournal ditt enda bevis för hur mycket du har kört i jobbet respektive privat. Kan du inte visa de här uppgifterna riskerar du att få betala restskatt. Om din arbetsgivare står för bilens drivmedel och får en hög räkning vill den förmodligen också kunna se en redovisning av dina resor för att se vad som hör till jobbet och vad som är privat.

Koppla MyBusiness till din elektroniska körjournal och få alla resor inrapporterade automatiskt!

Läs mer här

Elektronisk körjournal och GDPR

Den elektroniska körjournalen registrerar alla resor i realtid. De uppgifterna får dock inte användas av arbetsgivaren för att kontrollera de anställda, till exempel hur långa raster de tar. Datainspektionen kan svara på fler frågor kring vad som gäller.

Vill du få fler tips? I guiden "Guldkorn för företagaren" delar vi med oss av värdefulla råd kring bland annat avdrag, bokföring och holdingbolag.

New call-to-action

Författare av detta blogginlägg:
Fia Högblom
Fia Högblom är auktoriserad lönekonsult vid Aspias kontor i Eskilstuna.

Se upp för missar!

  • Det är en vanlig missuppfattning att resor till och från jobbet räknas som jobbresor, de är dock privata.
  • Var också noga med att fylla i din körjournal direkt när du gör en resa, annars kan det bli svårt att få ihop allt i slutet av månaden.