2018-11-21

Årsskiftet närmar sig med stormsteg och det är bråda dagar för många företagare. Här är några tips som kan vara bra att tänka på för att maximera 2018 – och ge en flygande start på 2019.

Starta företag redan i år

Om du vid ingången av året äger ett aktiebolag som omfattas av de så kallade fåmansbolagsreglerna (3:12-reglerna) och aktierna är ”kvalificerade” får du tillgodoräkna dig ett lågbeskattat utrymme och därmed få lågbeskattad utdelning från aktiebolaget. Detta utrymme går förlorat om du startar eller äger aktierna först efter årsskiftet. 

Utrymmet som kallas ”gränsbelopp för året” beräknas och utdelning under gränsbeloppet blir beskattat med endast 20 procent.  I ett skattemässigt perspektiv kan det alltså vara fördelaktigt att bilda bolaget innan årsskiftet.

Läs också: Lagerbolag – så startar du aktiebolag snabbt!

Tagit ut tillräckligt med lön?

Det är viktigt att ”ta ut rätt lön” då det påverkar och styr både inkomstskatten och de sociala förmånerna. I ett fåmansföretag är löneuttaget även betydelsefullt för hur stor lågbeskattad utdelning du kan ta ut under nästkommande år. 

Om du tar ut lön från ditt företag så ”försvinner” en del i skatter och avgifter och det gäller särskilt om du kommer över ”brytpunkterna”. På inkomster över den första brytpunkten, 468 700 kronor (för 2018), så betalar man statlig skatt med 20 procent. På inkomster över den andra brytpunkten, 675 500 kronor (för 2018) betalar man ytterligare 5 procent skatt, det vill säga totalt 25 procent statlig skatt.

Men det är inte så enkelt att man bara ska stanna med löneuttag innan den första brytpunkten då det med lönen följer vissa sociala förmåner såsom sjukpenning, föräldrapenning pensionsrätt med mera.

Investera innan nyår och få ner resultatet

Behöver ni få ner resultatet för att minska vinstskatten? Se över om det finns inventarier ni skulle behöva investera i. Förbrukningsinventarier, med livslängd på maximalt tre år och som understiger ett halvt prisbasbelopp (för närvarande 22 750 kr), får dras av direkt. 

Större inventarieköp minskar också vinsten om de görs innan årsskiftet, men då bara med årets avdragsgilla värdeminskningsavdrag. Här kan man också se över om det finns outnyttjat utrymme för överavskrivningar på tidigare anskaffade inventarier.

Men kom ihåg – köper ni exempelvis ett nytt kontorsmöblemang där priset för varje enhet som ingår är lägre än ett halvt prisbasbelopp är det ändå kostnaden för inköpet som helhet som räknas.

Redo att redovisa arbetsgivaravgifter på individnivå?

1 januari 2019 träder en ny lag i kraft. Arbetsgivare ska redovisa arbetsgivaravgifter på individnivå varje månad, syftet med förändringen är att minska skattefusket. För att redovisa enligt det nya kravet redan i januari gäller det att förbereda sig, det kan nämligen vara lite klurigt att plocka ut datan från lönesystemet. Här kan du läsa mer om hur den nya redovisningen ska gå till.

Läs också: Nya regler 2019 för dig som företagare

Reflektera och utvärdera

När tempot är högt och tiden aldrig räcker till är det svårt att hinna stanna upp och reflektera. Inför ett nytt verksamhetsår kan det vara värdefullt att reflektera över året som gått. Har saker fungerat enligt plan? Vad hade vi gjort annorlunda om vi fick göra om? Och vilka är de största utmaningarna inför nästa år?

Utifrån reflektionerna kan ni sedan lägga specifika budgetar inriktade på era största utmaningar. Är det viktigaste att få personalen att trivas kanske en personalbudget kan hjälpa er hitta de investeringar i personalen som gör störst skillnad. Att sätta upp budgetar utifrån era utmaningar är ett bra sätt att aktivt styra verksamheten i rätt riktning. 

Vill du veta mer om vilka lagar och regler du bör hålla koll på som företagare? Ladda ner vår guide - Guldkorn för företagaren!

New call-to-action

Annat som är bra att tänka på inför årsskiftet?

  • Pensionspremier; Enligt huvudregeln får du göra avdrag för pensionspremier motsvarande 35% av din lön (max 10 basbelopp). 
  • Du kan göra reserveringar för tantiem. Tantiem är en resultatbaserad ersättning/bonus som ofta tillfaller företagets VD och personal i företagsledningen.
  • Se över möjligheter att avsätta till periodiseringsfonder för att ”skjuta upp” skatter och exempelvis ge ett något bättre investeringsutrymme nästkommande år.

Åke Wisén
Författare av detta blogginlägg:

Åke Wisén

Åke Wisén hjälper företag att få bättre kontroll över ekonomi- redovisnings- och skattefrågor. Han är auktoriserad redovisningskonsult vid Aspias kontor i Eskilstuna.