2019-11-28

Årsskiftet närmar sig med stormsteg och det är bråda dagar för många företagare. Här är några tips som kan vara bra att tänka på för att maximera 2019 – och ge en flygande start på 2020.

Starta företag redan i år

Om du vid ingången av året äger ett aktiebolag som omfattas av de så kallade fåmansbolagsreglerna (3:12-reglerna) och aktierna är ”kvalificerade” får du tillgodoräkna dig ett lågbeskattat utrymme och därmed få lågbeskattad utdelning från aktiebolaget. Detta utrymme går förlorat om du startar eller äger aktierna först efter årsskiftet. 

Utrymmet som kallas ”gränsbelopp för året” beräknas och utdelning under gränsbeloppet blir beskattat med endast 20 procent.  I ett skattemässigt perspektiv kan det alltså vara fördelaktigt att bilda bolaget innan årsskiftet.

Läs också: Lagerbolag – så startar du aktiebolag snabbt!

Sänkt krav på aktiekapital redan efter nyår!

Trots fördelar med att starta aktiebolag innan årsskiftet finns just nu ett lagförslag som kan göra att många väljer att starta aktiebolag först efter nyår. Det lägsta tillåtna aktiekapitalet i privata aktiebolag kommer att sänkas från 50.000 kronor till 25.000 kronor från och med den 1 januari 2020.  Läs mer här:

Sänkt krav på aktiekapital verklighet efter årsskiftet!

Tagit ut tillräckligt med lön?

Det är viktigt att ”ta ut rätt lön” då det påverkar och styr både inkomstskatten och de sociala förmånerna

Om du tar ut lön från ditt företag så ”försvinner” en del i skatter och avgifter och det gäller särskilt om du kommer över ”brytpunkterna”. På inkomster över den första brytpunkten, 504 400 kronor (för 2019), så betalar man statlig skatt med 20 procent. På inkomster över den andra brytpunkten, 689 300 kronor (för 2019) betalar man ytterligare 5 procent skatt, det vill säga totalt 25 procent statlig skatt.

Men det är inte så enkelt att man bara ska stanna med löneuttag innan den första brytpunkten då det med lönen följer vissa sociala förmåner såsom sjukpenning, föräldrapenning pensionsrätt med mera.

I ett fåmansföretag är löneuttaget även betydelsefullt för hur stor lågbeskattad utdelning (20%) du som ägare kan ta ut under nästkommande år. Nu i slutet av året är det alltså läge för dig som företagare att se över det egna löneuttaget för att maximera möjligheterna till lågbeskattad utdelning.

Här kan du läsa mer om hur du ska tänka kring lön och utdelning – vilka regler och belopp som gäller: 

Guide till 3:12 – så fungerar skattereglerna

Ta kontakt med din redovisningskonsult för att se över beräkningar och komma fram till rätt löneuttag för just dig.

Vänta med ägarförändringar till januari

Du får beräkna löneunderlag för lågbeskattad utdelning i ett fåmansföretag om du äger aktierna vid årets ingång, förutsatt att de är kvalificerade. Men underlaget beräknas baserat på löner i företaget (och dess dotterbolag) under föregående kalenderår. Det kan därför vara en god idé att ägarförändringar sker först efter årsskiftet, och gärna före första löneutbetalningen i januari 2020. Skulle omstruktureringen ske efter löneutbetalningen (i januari 2020) tappar du som ägare, enligt vår uppfattning, lönerna för januari 2020 när du ska beräkna gränsbeloppet 2021. 

Investera innan nyår och få ner resultatet

Behöver ni få ner resultatet för att minska vinstskatten? Se över om det finns inventarier ni skulle behöva investera i. Förbrukningsinventarier, med livslängd på maximalt tre år och som understiger ett halvt prisbasbelopp (för närvarande 23 250 kronor), får dras av direkt. 

Större inventarieköp minskar också vinsten om de görs innan årsskiftet, men då bara med årets avdragsgilla värdeminskningsavdrag. Här kan man också se över om det finns outnyttjat utrymme för överavskrivningar på tidigare anskaffade inventarier.

Men kom ihåg – köper ni exempelvis ett nytt kontorsmöblemang där priset för varje enhet som ingår är lägre än ett halvt prisbasbelopp är det ändå kostnaden för inköpet som helhet som räknas.

Läs också: Så fungerar avskrivning av inventarier

Reflektera och utvärdera

När tempot är högt och tiden aldrig räcker till är det svårt att hinna stanna upp och reflektera. Inför ett nytt verksamhetsår kan det vara värdefullt att reflektera över året som gått. Har saker fungerat enligt plan? Vad hade vi gjort annorlunda om vi fick göra om? Och vilka är de största utmaningarna inför nästa år?

Utifrån reflektionerna kan ni sedan lägga specifika budgetar inriktade på era största utmaningar. Är det viktigaste att få personalen att trivas kanske en personalbudget kan hjälpa er hitta de investeringar i personalen som gör störst skillnad. Att sätta upp budgetar utifrån era utmaningar är ett bra sätt att aktivt styra verksamheten i rätt riktning. 

Fler artiklar att läsa inför årsskiftet

Vill du veta mer om vilka lagar och regler du bör hålla koll på som företagare? Ladda ner vår guide - Guldkorn för företagaren!

New call-to-action

Annat som är bra att tänka på inför årsskiftet?

  • Pensionspremier; Enligt huvudregeln får du göra avdrag för pensionspremier motsvarande 35% av din lön (max 10 basbelopp). 
  • Du kan göra reserveringar för tantiem. Tantiem är en resultatbaserad ersättning/bonus som ofta tillfaller företagets VD och personal i företagsledningen.
  • Se över möjligheter att avsätta till periodiseringsfonder för att ”skjuta upp” skatter och exempelvis ge ett något bättre investeringsutrymme nästkommande år.

Åke Wisén
Författare av detta blogginlägg:

Åke Wisén

Åke Wisén hjälper företag att få bättre kontroll över ekonomi- redovisnings- och skattefrågor. Han är auktoriserad redovisningskonsult vid Aspias kontor i Eskilstuna.