Publish date 2022-12-09
Reading time Lästid: 5 min

Årsskifte – så förbereder du företaget

Ett nytt år närmar sig och det är bråda dagar för många företagare. För att maximera 2022 och få en flygande start på 2023 tipsar skattejuristerna Amanda Tjernström och Oscar Gustafsson om vad som är bra att tänka på innan årsskiftet.

Räkna ut ditt gränsbelopp för 2023

Om du vid ingången av året äger kvalificerade aktier i ett fåmansaktiebolag omfattas du som ägare av de så kallade 3:12-reglerna (fåmansbolagsreglerna). Du får därmed en möjlighet att ta ut lågbeskattad utdelning från aktiebolaget.

Det lågbeskattade utrymmet kallas gränsbelopp och utdelning som ryms inom gränsbeloppet beskattas med 20 procent. Gränsbeloppet kan beräknas på två sätt, antingen schablonmässigt enligt förenklingsregeln eller enligt huvudregeln. Enligt förenklingsregeln uppgår gränsbeloppet till 2,75 inkomstbasbelopp, för utdelning 2023 uppgår gränsbeloppet därmed till 195 250 kr. Gränsbeloppet ska proportioneras utifrån ägarandel i bolaget, om du äger 30 procent av aktierna i bolaget blir ditt gränsbelopp således 58 575 kr (195 250 x 30 %). Notera att om du äger flera bolag får du bara tillämpa förenklingsregeln för ett av bolagen.

Notera att du måste ta ut en viss lägsta lön för att få tillgodogöra dig det lönebaserade utrymmet.

Enligt huvudregeln beräknas gränsbeloppet baserat på en uppräkning av anskaffningsvärdet på aktierna samt 50 procent av kontant utbetalda löner i bolaget och dess dotterbolag (lönebaserat utrymme), proportionerat utifrån din ägarandel i bolaget. Notera dock att du måste ta ut en viss lägsta lön för att få tillgodogöra dig det lönebaserade utrymmet.

Starta företag redan i år

Eftersom 3:12-reglerna bara ska tillämpas på kvalificerade aktier som du äger vid beskattningsårets ingång kan det från ett skattemässigt perspektiv vara fördelaktigt att bilda bolaget före årsskiftet. Notera att du eller någon närstående måste ha påbörjat den så kallade kvalificerade verksamheten alternativt äga ett annat bolag som bedriver kvalificerad verksamhet, före årsskiftet för att fåmansbolagsreglerna ska bli tillämpliga.

Vänta med vissa ägarförändringar till januari

Om du tillämpar huvudregeln beräknas det lönebaserade utrymmet på bruttolönerna i bolaget under kalenderåret före ditt inkomstår. För att maximera det lönebaserade utrymmet inför 2023 kan det därför vara en god idé att en ägarförändring, exempelvis en bolagsförsäljning, sker först efter årsskiftet och dessutom gärna före första löneutbetalningen i januari 2023.

Har du tagit ut tillräckligt med lön?

För att du ska få räkna med det lönebaserade utrymmet när du beräknar gränsbelopp enligt huvudregeln måste du eller någon närstående även ta ut en relativt hög lön från bolaget. Detta kallas för lönekravet. Lönekravet för 2022 uppgår till 6 inkomstbasbelopp (426 000 kronor år 2022) med tillägg för 5 procent av totala bruttolöner i företaget och dess dotterbolag eller 9,6 inkomstbasbelopp (681 600 kronor år 2022).

Glöm inte heller att ditt löneuttag även påverkar de sociala förmånerna och att det även utifrån det perspektivet finns skäl att inte ta ut för låg lön.

Betala skatten i tid

Den 1 november 2022 höjde Skatteverket kostnadsräntan på kvarskatt. Den så kallade basräntan höjdes från 1,25 procent till 2,5 procent och den höga kostnadsräntan höjdes från 16,25 till 17,5 procent. Basräntan räknas från den 13:e i andra månaden efter utgången av det beskattningsår som kvarskatten avser och den höga kostnadsräntan börjar löpa på förfallodagen som inträffar 90 dagar från det datum som anges på slutskattebeskedet. Se därför till att betala skatten i tid för att undvika dyra räntekostnader som dessutom inte är avdragsgilla.

Rätt skatt för dig som äger ett fåmansbolag

Är du osäker på hur fåmansbolagsreglerna fungerar och undrar över hur olika val kan påverka dig i just din ägarsituation? Vi hjälper dig som företagare med allt inom ägar- och individbeskattning för att säkerställa att du tar ut rätt ersättning utifrån fåmansbolagsreglerna och andra regelverk. Kontakta Amanda Tjernström eller Oscar Gustafsson så hjälper vi dig på vägen!

Fler artiklar att läsa inför årsskiftet

 

Författare av detta blogginlägg:
Oscar Gustafsson
Oscar arbetar med klienter inom flera branscher, med ett särskilt fokus på svensk och internationell företagsbeskattning.