Publish date 2023-11-16
Reading time Lästid: 5 min

Årsskifte 2024 – Så förbereder du företaget

Ett nytt år närmar sig och det är bråda dagar för många företagare. För att maximera 2023 och få en flygande start på 2024 tipsar skattejuristerna Amanda Tjernström och Oscar Gustafsson om vad som är bra att tänka på innan årsskiftet.

Räkna ut ditt gränsbelopp för 2024

Om du vid ingången av året äger kvalificerade aktier i ett fåmansaktiebolag omfattas du som ägare av de så kallade 3:12-reglerna 
(fåmansbolagsreglerna)
. Du får därmed en möjlighet att ta ut lågbeskattad utdelning från aktiebolaget.

Det lågbeskattade utrymmet kallas gränsbelopp och utdelning som ryms inom gränsbeloppet beskattas med 20 procent. Gränsbeloppet kan beräknas på två sätt, antingen schablonmässigt enligt förenklingsregeln eller enligt huvudregeln. Enligt förenklingsregeln uppgår gränsbeloppet till 2,75 inkomstbasbelopp, för utdelning 2024 uppgår gränsbeloppet därmed till 204 325 kr. Gränsbeloppet ska proportioneras utifrån ägarandel i bolaget, om du äger 30 procent av aktierna i bolaget blir ditt gränsbelopp således 61 297 kr (204  325 kr x 30 %). Notera att om du äger flera bolag får du bara tillämpa förenklingsregeln för ett av bolagen.

Notera att du måste ta ut en viss lägsta lön för att få tillgodogöra dig det lönebaserade utrymmet.

Enligt huvudregeln beräknas gränsbeloppet baserat på en uppräkning av anskaffningsvärdet på aktierna, uppräkning av sparat utdelningsutrymme från föregående år, samt 50 procent av kontant utbetalda löner i bolaget och dess dotterbolag (lönebaserat utrymme), proportionerat utifrån din ägarandel i bolaget. Notera dock att du måste ta ut en viss lägsta lön för att få tillgodogöra dig det lönebaserade utrymmet.

Starta företag redan i år

Eftersom 3:12-reglerna bara ska tillämpas på kvalificerade aktier som du äger vid beskattningsårets ingång kan det från ett skattemässigt perspektiv vara fördelaktigt att bilda bolaget före årsskiftet. Notera att du eller någon närstående måste ha påbörjat verksamheten före årsskiftet för att du ska få beräkna ett gränsbelopp 1 januari 2024.

Vänta med vissa ägarförändringar till januari

Om du tillämpar huvudregeln beräknas det lönebaserade utrymmet på bruttolönerna i bolaget under kalenderåret före ditt inkomstår. För att maximera det lönebaserade utrymmet inför 2024 kan det därför vara en god idé att en ägarförändring, exempelvis en bolagsförsäljning, sker först efter årsskiftet och dessutom gärna före första löneutbetalningen i januari 2024.

Har du tagit ut tillräckligt med lön?

För att du ska få räkna med det lönebaserade utrymmet när du beräknar gränsbelopp enligt huvudregeln måste du eller någon närstående även ta ut en relativt hög lön från bolaget. Detta kallas för lönekravet. Lönekravet för 2023 uppgår till 6 inkomstbasbelopp (445 800 kronor år 2023) med tillägg för 5 procent av totala bruttolöner i företaget och dess dotterbolag eller 9,6 inkomstbasbelopp (713 280 kronor år 2023).

Glöm inte heller att ditt löneuttag även påverkar de sociala förmånerna och att det även utifrån det perspektivet finns skäl att inte ta ut för låg lön.

Betala skatten i tid

Den 1 augusti 2023 höjde Skatteverket kostnadsräntan på kvarskatt. Den så kallade basräntan höjdes till 5 procent och den höga kostnadsräntan höjdes till 20 procent. Basräntan räknas från den 13:e i andra månaden efter utgången av det beskattningsår som kvarskatten avser och den höga kostnadsräntan börjar löpa på förfallodagen som inträffar 90 dagar från det datum som anges på slutskattebeskedet. Se därför till att betala skatten i tid för att undvika dyra räntekostnader som dessutom inte är avdragsgilla.

Rätt skatt för dig som äger ett fåmansbolag

Är du osäker på hur fåmansbolagsreglerna fungerar och undrar över hur olika val kan påverka dig i just din ägarsituation? Vi hjälper dig som företagare med allt inom ägar- och individbeskattning för att säkerställa att du tar ut rätt ersättning utifrån fåmansbolagsreglerna och andra regelverk. Kontakta Amanda Tjernström eller Oscar Gustafsson så hjälper vi dig på vägen!

Fler artiklar att läsa inför årsskiftet

 

Författare av detta blogginlägg:
Oscar Gustafsson
Oscar arbetar med klienter inom flera branscher, med ett särskilt fokus på svensk och internationell företagsbeskattning.