2019-12-02

Julen närmar sig och många företag vill ge sina anställda en julklapp eller ordna en julfest. Vissa kostnader är avdragsgilla – till en viss gräns. Här får du veta vad som gäller!

Julgåva

Vad får en julgåva kosta för att den ska vara avdragsgill? 

Om man vill ge en julgåva till sina anställda, och den anställde ska slippa att bli beskattad, måste man som företagare tänka på att julgåvan inte får kosta mer än 450 kronor inkl moms, och ges till alla anställda.

Vad gäller om julgåvan kostar mer än 450 kronor?

Om julgåvan kostar mer än 450 kronor inkl moms, blir medarbetaren beskattad för hela beloppet, och företaget får inte dra av momsen. Förutom att den anställde blir förmånsbeskattad, blir det alltså en högre kostnad för bolaget som dels inte får lov att dra av momsen, och dessutom måste redovisa sociala avgifter på beloppet.

Om julgåvan kostar mer än 450 kronor blir medarbetaren beskattad för hela beloppet.

Vad kan företaget ge i julklapp?

Gåvan kan vara i princip vad som helst förutom pengar eller presentkort som kan lösas in mot kontanter, då det räknas som lön.

Tänk på!

Vid gåva till ideella organisationer

Många företag väljer att ge en julgåva till sina anställda i form av ett bidrag till en välgörenhetsorganisation. Om du som arbetsgivare för egen del bestämmer att skänka ett bidrag till en ideell organisation istället för att ge en julgåva är det inte en skattepliktig förmån för de anställda. Arbetsgivaren får dock inte avdrag för gåvorna.

Om den anställde däremot begär att arbetsgivaren istället för julgåvan ska skänka ett bidrag till en ideell organisation blir den anställde beskattad.

Julgåvor till kunder – vad gäller?

Julgåvor till kunder är inte avdragsgilla. Om det handlar om enklare reklamgåvor av mindre värde med direkt anknytning till verksamheten, kan företaget dock få avdrag för kostnaden. 

Julfest

Julbord – vad är avdragsgillt?

Den 1 januari 2017, ändrades reglerna gällande avdrag för intern- och extern representation. Nu är det inte längre tillåtet att dra av kostnader för representation inkomstskattemässigt. 

Om du som företagare vill bjuda dina anställda eller kunder på julbord, får själva kostnaden alltså inte dras av. Dock kan en del av momsen få lov att lyftas. Det är endast representationskostnader på max 300 kronor exkl moms, per person och tillfälle som ger möjlighet till momsavdrag. 

Momsavdrag för julbord – vad gäller?

Hur stort momsavdrag företaget får lov att göra, beror på vad representationen innefattar. 

Mat och alkoholfri dryck - Om företaget bjuder på julbord som innefattar mat och alkolholfri dryck, kan momsavdrag medges med högst 36 kronor per person (300 kr * 12%)

Mat och alkoholhaltig dryck - Om julbordet eller julfesten innefattar både mat (12% moms) och alkoholhaltig dryck (25% moms) och kostnaden exkl moms inte överstiger 300 kronor per person, kan företaget få avdrag för hela momsbeloppet. 

Skulle kostnaden överstiga 300 kronor per person exkl moms, måste avdragsrätten för moms bestämmas proportionerligt efter hur stor del som avser mat och hur stor del som avser alkohol. 

Som ett alternativ kan företaget beräkna momsavdraget enligt en förenklad schablon. Schablonen innebär att avdrag av ingående moms kan göras med 46 kronor per person och tillfälle. Schablonen kan endast användas när kostnaden överstiger 300 kronor exkl moms per person, och momsen överstiger 46 kronor per person.

Julfest - finns det andra avdragsgilla kostnader?

Kringkostnader, exempelvis lokalhyra och musikunderhållning, som företaget kan ha i samband med julfesten är i regel avdragsgilla med 180 kronor per person, samt att momsen är avdragsgill.

Läs också: Representation och konferens - här är avdragen du får göra!

Vill du veta mer om vilka lagar och regler du bör hålla koll på som företagare? Ladda ner vår guide - Guldkorn för företagaren!

New call-to-action

Årets julklapp 2019:

Mobillådan!

En låda där telefonen kan läggas undan för att vi lättare ska kunna hitta balansen mellan uppkoppling och skärmfrihet.

Källa: HUI Research


Petra Bräutigam Andersson
Författare av detta blogginlägg:

Petra Bräutigam Andersson

Petra Bräutigam Andersson är auktoriserad redovisningskonsult vid Aspias kontor i Lund.