Publish date 2022-12-02
Reading time Lästid: 5 min

Julklapp och julbord – få koll på vad som är avdragsgillt!

Julen närmar sig med stormsteg. I och med det börjar många arbetsgivare fundera på att ge sina anställda en julklapp för att visa sin uppskattning lite extra. En del kostnader är avdragsgilla till en viss gräns. Petra Bräutigam Andersson reder ut vad som gäller!

Julgåva

Vad får en julgåva kosta för att den ska vara avdragsgill? 

Om man vill ge en julgåva till sina anställda, och den anställde ska slippa att bli beskattad, måste man som företagare tänka på att julgåvan inte får kosta mer än 500 kronor inklusive moms.

Vad gäller om julgåvan kostar mer än 500 kronor?

Om julgåvan kostar mer än 500 kronor inkl moms, blir medarbetaren beskattad för hela beloppet, och företaget får inte dra av momsen. Förutom att den anställde blir förmånsbeskattad, blir det alltså en högre kostnad för bolaget som dels inte får lov att dra av momsen, och dessutom måste redovisa sociala avgifter på beloppet.

Om julgåvan kostar mer än 500 kronor blir medarbetaren beskattad för hela beloppet.

Vad kan företaget ge i julklapp?

Gåvan kan vara i princip vad som helst förutom pengar eller presentkort som kan lösas in mot kontanter, då det räknas som lön.

Tänk på!
Vid gåva till ideella organisationer

Många företag väljer att ge en julgåva till sina anställda i form av ett bidrag till en välgörenhetsorganisation. Om du som arbetsgivare för egen del bestämmer att skänka ett bidrag till en ideell organisation istället för att ge en julgåva är det inte en skattepliktig förmån för de anställda. Arbetsgivaren får dock inte avdrag för gåvorna.

Om den anställde däremot begär att arbetsgivaren istället för julgåvan ska skänka ett bidrag till en ideell organisation blir den anställde beskattad. Om den anställde blir förmånsbeskattad får arbetsgivaren avdrag för gåvan som en personalkostnad.


Julgåvor till kunder – vad gäller?

Julgåvor till kunder är inte avdragsgilla. Om det handlar om enklare reklamgåvor av mindre värde med direkt anknytning till verksamheten, kan företaget dock få avdrag för kostnaden. 

Julfest

Julbord – vad är avdragsgillt?

Om du som arbetsgivare bjuder dina anställda på julbord är avdragsmöjligheterna mycket begränsade. När det gäller utgifter för mat och dryck medges avdrag bara för förfriskningar och enklare förtäring under förutsättning att utgiften uppgår till maximalt 60 kr (eller 60 kr plus moms) per person. För kringkostnader, exempelvis lokalhyra och underhållning, medges avdrag med 180 kr (eller 180 kr plus moms) per person. Momsen på detta är avdragsgill.

Momsavdrag för julbord – vad gäller?

Hur stort momsavdrag företaget får lov att göra, beror på vad representationen innefattar. 

Mat och alkoholfri dryck - Om företaget bjuder på julbord som innefattar mat och alkolholfri dryck, kan momsavdrag medges med högst 36 kronor per person (300 kr * 12%)

Mat och alkoholhaltig dryck - Om julbordet eller julfesten innefattar både mat (12% moms) och alkoholhaltig dryck (25% moms) och kostnaden exkl moms inte överstiger 300 kronor per person, kan företaget få avdrag för hela momsbeloppet. 

Skulle kostnaden överstiga 300 kronor per person exkl moms, måste avdragsrätten för moms bestämmas proportionerligt efter hur stor del som avser mat och hur stor del som avser alkohol. 

Som ett alternativ kan företaget beräkna momsavdraget enligt en förenklad schablon. Schablonen innebär att avdrag av ingående moms kan göras med 46 kronor per person och tillfälle. Schablonen kan endast användas när kostnaden överstiger 300 kronor exkl moms per person, och momsen överstiger 46 kronor per person. Både mat och alkohol måste ingå i kostnaden.

Julfest - finns det andra avdragsgilla kostnader?

Kringkostnader, exempelvis lokalhyra och musikunderhållning, som företaget kan ha i samband med julfesten är i regel avdragsgilla med 180 kronor per person, samt att momsen på detta belopp är avdragsgill.

Läs också: Representation och konferens - här är avdragen du får göra!

Vill du veta mer om vilka lagar och regler du bör hålla koll på som företagare? Ladda ner vår guide - Guldkorn för företagaren!

New call-to-action

Författare av detta blogginlägg:
Petra Bräutigam Andersson
Petra Bräutigam Andersson är auktoriserad redovisningskonsult vid Aspias kontor i Lund.

Årets julklapp 2023:

Sällskapsspel

Samtidigt växer ny teknik fram och förnyar en klassisk julklapp. När händelser i omvärlden delar oss, är årets julklapp något att samlas kring – sällskapsspelet är Årets Julklapp 2023.

Källa: HUI Research