Publish date 2019-06-03
Reading time Lästid: 7 min

Representation och konferens – här är avdragen du får göra!

Ska du bjuda kunder på lunch eller planerar ni en konferens med kollegorna? Här går vi igenom vilka avdrag som företaget får göra för representation med kunder och anställda.

Vid årsskiftet 2017 infördes nya regler som innebär att representation inte längre är en avdragsgill kostnad för företaget. Men du får fortfarande göra vissa avdrag.

Vad krävs för att få göra avdrag för representation?

Representationen måste ha ett omedelbart samband med din verksamhet. Och för att få dra av momsen ska ditt företag ha rätt att få tillbaka eller vara skyldigt att betala moms.

Vilken representation är avdragsgill?

Endast förfriskningar och enklare förtäring (alkoholfri dryck, kaffe, te, kakor och enklare smörgås) av mindre värde är avdragsgilla. Avdraget får uppgå till högst 60 kronor per person.

Får jag dra av moms på representation?

Även om det generella avdraget är slopat går det fortfarande att dra av ingående moms för måltider i samband med representation. Hela momsbeloppet får dras av upp till en kostnad av 300 kronor exklusive moms per person och tillfälle.

Momsen är 12 procent (2019) på mat och alkoholfri dryck och 25 procent på alkohol.

Momsen på mat och alkoholfri dryck är 12 procent (2019) och på alkohol är momssatsen 25 procent.

Du kan välja mellan att beräkna den avdragsgilla momsen genom en proportionering av hur stor del av kostnaden som avser mat och hur stor del som avser alkohol, eller genom att dra av ett schablonbelopp.
Om kostnaden överstiger 300 kr exklusive moms per person och tillfälle, får företaget dra av ett schablonbelopp på 46 kronor per person om alkohol har serverats, och 36 kronor per person om alkohol inte har serverats.

Guldkorn för företagaren - missa inte guiden med värdefulla tips!

När man drar av momsen är det totalkostnaden, det vill säga hela sällskapets matnota, som ligger till grund för beräkningen. Dricks ingår inte i underlaget för momsberäkning.

Räkneexempel:

Ett företag har i samband med en affärsförhandling haft kostnader för en middag på totalt 1.758 kr. Det är tre personer som har deltagit vid middagen. Kostnaden för mat är 900 kr exkl moms, och kostnaden för starköl är 600 kr exkl moms.

Restaurangen har tagit ut moms på 108 kr för maten (900 kr x 12% moms) och 150 kr för starkölen (600 kr x 25%), dvs total moms på notan uppgår till 258 kr.

Av den totala kostnaden exkl moms, uppgår maten till 60% (900 kr/1.500 kr) och starkölen till 40% (600 kr/1.500 kr).

Alt 1:

Företaget har rätt att dra av moms på kostnader motsvarande 900 kr (300 kr x 3 personer). Av detta belopp ska 540 kr (900 kr x 60%) avse mat och 360 kr (900 kr x 40%) avse starköl. Det innebär att företaget har rätt till ett momsavdrag på 64,80 kr för maten (540 kr x 12%) och 90 kr för starkölen (360 kr x 25%), alltså totalt 154,80 kr.

Alt 2:

Företaget kan också välja att beräkna momsavdraget med hjälp av schablonen, och eftersom middagen bestod av både mat och alkohol så får företaget lov att dra av 138 kr (46 kr x 3 personer) i ingående moms.


Vad är skillnaden mellan extern och intern representation?

Extern representation

Extern representation är när du bjuder personer utanför företaget, exempelvis potentiella eller befintliga kunder, i syfte att inleda eller upprätthålla en affärsrelation.

Gäller representationen en upplevelse som besök på idrotts- och kulturevenemang eller greenfeeavgift vid golf får du göra ett kostnadsavdrag om max 180 kronor exklusive moms per person.

Intern representation

Intern representation är när du bjuder företagets anställda på exempelvis personalfest eller i samband med ett informationsmöte.

Skatteverket medger avdrag för högst två personalfester per år. 

Skatteverket medger avdrag för högst två personalfester per år. Dessutom kan man dra av kringkostnader som lokalhyra och underhållning. Resor till och från festen är också avdragsgilla.

Du får göra avdrag om max 180 kronor per person exklusive moms för aktivitet eller kringkostnader.

Detta gäller för konferens

Funderar du på att ta med dina anställda på en konferensresa? För att konferensen ska vara skattefri, det vill säga de anställda ska slippa att bli förmånsbeskattade, så ska vissa krav uppfyllas:

  • Minst sex timmar per dag måste innehålla effektivt arbete.
  • Om konferensen pågår under en vecka behöver minst 30 timmar effektivt arbete, vara jämnt fördelade under veckan.
  • Resan får inte innehålla en för stor del nöje eller avkoppling, för då kan förmånsbeskattning komma att utgå för den anställde.

Vid konferens kan kostnader för mat och nöje bli avdragsgilla för företaget, under vissa förutsättningar.

Konferens räknas inte som representation ur ett avdragsmässigt perspektiv för företaget. Detta innebär att även kostnader för mat och nöje kan bli avdragsgilla för företaget, under förutsättning att inslag av nöje och rekreation inte blir för omfattande, samt att övriga kriterier uppfylls.

Konferensresan måste vara till nytta för företaget och ekonomiskt motiverad. Tänk på att det måste finnas ett utarbetat program för hela konferensen. Om du planerar en konferens över helgen, på en populär plats, eller på en mer avlägsen plats, så är det en god idé att dokumentera konferensen exempelvis genom att spara anteckningar, ta foto på aktiviteterna eller filma.

Vill du lära dig mer om några regler du som företagare bör hålla koll på? Ladda ner vår guide - Guldkorn för företagaren!

New call-to-action