Publish date 2018-10-03
Reading time Lästid: 4 min

Redovisning – vad är det och hur väljer man byrå?

Att redovisningen ger företaget koll på ekonomin är givet, men vad ingår egentligen i begreppet redovisning? Och vad ska du tänka på om du funderar på att outsourca arbetet till en redovisningsbyrå?

Vad är redovisning?

Syftet med redovisning är att sammanställa och dokumentera företagets ekonomiska information.

Inom begreppet redovisning ingår flera områden:

 • Bokföring – löpande dokumentation av företagets affärshändelser
 • Bokslut – sammanställning av bokföringen vid en viss tidpunkt
 • Rapportering – exempelvis årsredovisning

Att ha en ordnad redovisning är reglerat i lag och alla företag förväntas upprätthålla god redovisningssed. Det innebär att gällande lagar (bland annat årsredovisningslagen och bokföringslagen) redovisningsrekommendationer, samt praxis måste följas.  

– Utöver kravet från lagen så finns det många anledningar att ha kontroll på siffrorna, säger Per Willstedt, auktoriserad redovisningskonsult och ansvarig för tjänsteområdet Redovisning på Aspia. Redovisningen kan och bör fungera som underlag vid beslutsfattande och ekonomistyrning, inför exempelvis investeringar, större omstruktureringar eller övergripande planering av sin verksamhet.

Dessutom har externa intressenter, som banker, leverantörer, kunder och investerare, möjlighet att få information om bolagets ekonomiska ställning när det finns behov av det.

Så väljer du rätt redovisningsbyrå - ladda ner guiden!

Redovisning – vanliga utmaningar för företag 

En utmaning kopplat till redovisning är att man måste ha full koll på aktuella regler och bestämmelser som rör exempelvis moms och skattelagstiftning. 

En annan utmaning kan vara att se helheten – siffrorna på ett papper kontra den fysiska vardagen, med allt vad det innebär. Att se sambandet mellan resultat och likviditet, upprätta en budget eller planera för investeringar är exempel på prövningar man ställs inför som företagare. 

"Frigör tid för det du brinner för – din verksamhet."

Den här typen av utmaningar gör att många företag väljer att lägga ut redovisningen på en extern byrå.

– Väljer du att låta en redovisningsbyrå sköta den löpande bokföringen, löner, moms och avstämningar frigör du tid för det du brinner för – din verksamhet, säger Per Willstedt. Det kan också vara väldigt skönt att ha någon att bolla med som är insatt i räkenskaperna. 

Välj redovisningsbyrå med omsorg

Företaget är alltid ytterst ansvarig för redovisningen så det kan bli en dyr historia att välja fel redovisningsbyrå. Detta behöver du tänka på när du ska välja samarbetspartner:

 • Prioritera kompetens och kvalitet
  Välj en seriös och kompetent aktör som har både erfarenhet och kunskap om aktuella regler och bestämmelser. 

 • Säkerställ digital kunnighet och flexibilitet
  Att byrån har koll på de senaste digitala verktygen är en viktig parameter – här finns mycket tid att spara!

 • Tillit, öppenhet och tillgänglighet
  Bara för att du har lagt ut redovisningen på en byrå betyder det inte att du kan släppa helt. Regelbunden dialog är jätteviktigt. Därför ska du välja en aktörsom du kan hålla en tät och personlig kontakt med.

Har ditt företag behov av en ny redovisningsbyrå?

För att valet ska bli lyckat är det viktigt att du funderar igenom några saker. I vår guide får du tips som kan hjälpa dig att välja rätt redovisningshjälp för just din verksamhet.

New call-to-action

Författare av detta blogginlägg:
Per Willstedt
Per är auktoriserad redovisningskonsult och ansvarig för avdelningen Service Management inom Redovisning på Aspia.

3 svåra ord i redovisningen

In- och utgående moms
Ingående moms är på något man köper in till företaget, utgående moms är på något som man säljer.

Likviditet
Företagets betalningsförmåga på kort sikt, dvs direkt tillgängliga pengar. 

Eget kapital
Skillnaden mellan tillgångar och skulder.